Pendik Escort Bayan Escort Kartal Maltepe Escort kaçak iddaa siteleri casino siteleri bahis siteleri 46 milyar Bütçeli İBB’de Neden Şiddet Gören Kadınlar İçin Çok Kapsamlı Kadın Sığınma-evi Yok!

46 milyar Bütçeli İBB’de Neden Şiddet Gören Kadınlar İçin Çok Kapsamlı Kadın Sığınma-evi Yok!

Yarısı Kadın Olan 17 Milyon Nüfuslu, 46 milyar Bütçeli İBB’de Neden Şiddet Gören Kadınlar İçin Çok Kapsamlı Kadın Sığınma-evi Yok! Neden?

46 milyar Bütçeli İBB’de Neden Şiddet Gören Kadınlar İçin Çok Kapsamlı Kadın Sığınma-evi Yok!

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2017 yılı Kasım ayı meclis toplantılarında CHP’li Meclis Üyesi Mimar Ülkü Koçar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü Meclis kürsüsünde bir konuşma gerçekleştirdi. “25 Kasım, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, ataerkil toplumsal şiddete, aile içi şiddete, savaşa, ırkçılığa ve kadınları, kadın haklarını yok sayan sistemlere karşı kadınların eylem günüdür” sözleri ile konuşmasına başlayan CHP’li Ülkü Koçar, “Türkiye, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ni imzaladı. Sözleşmelere ve yasaya rağmen, Türkiye’de hala her gün 5 kadın öldürülmektedir. Türkiye Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesinin ilk imzacısıdır.Sadece sözleşmenin imzacısı olmak yetmez. Önemli olan sözleşmedeki standartların yasaya ve uygulamaya yansımasıdır. Ancak bugüne dek İstanbul Sözleşmesi kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Acil Eylem Planları uygulanmamıştır” diyerek  kadına şiddete karşı hiç vakit kaybetmeden Acil Eylem Planları uygulanmasını istedi.

 

İBB’nin bünyesinde çok kapsamlı ‘kadın sığınma evleri’ kurulsun. Buraya başvuran kadınların istihdamı, kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak için çalışmalar yapılsın. Bu nedenle öncelikle şiddet mağduru kadınların istihdamı sağlansın.

 

Uzun konuşmasında kıt ve yobaz erkek anlayışına vurgu yapan CHP’li Ülkü Koçar şu cümlelere de dikkat çekti: “Annelerinin diz kapağından tahrik olan, hamile kadına sokağı yasaklamak için uğraşan, kadına sesli gülmeyi ahlaksızlık sayan namus bekçilerine, kadını eve kapatmaya çalışan zihniyetten acilen kurtulmamız gerekiyor” Bunun için kadının sosyal hayatta katılımını sağlamak için İBB bünyesinde çok kapsamlı ‘kadın sığınma evleri’ kurulsun. Buraya başvuran kadınların istihdamı, kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak için çalışmalar yapılsın. Bu nedenle öncelikle şiddet mağduru kadınların istihdamı sağlansın. Tüm bunların gerçekleştirilmesi için dün kabul edilen İBB bütçesinin kadına duyarlı bütçeleme ile hazırlanması gereklidir. Son olarak kadın insandır hakları vardır unutmayalım.  İş saatleri dışında 11.00 ile 16.00 saatleri arasında İstanbul’da kadınlar için ulaşım ücretsiz olsun”

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2017 yılı Kasım ayı meclis toplantılarında Kadıköy Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyesi Mimar ülkü Koçar’ın "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günükonulu ve çözüm önerili konuşma metni:

Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri: 25 Kasım, Dominik Cumhuriyeti’nde üç kız kardeş (Mirabel kardeşler)’in ülkelerindeki diktatörlüğe karşı yürüttükleri rejim karşıtı mücadelelerinin sembolleşmiş günüdür. Birleşmiş Milletlerin 1999’daki Genel Kurulu’nda alınan karar ile her yıl Mirabel kardeşlerin öldürüldüğü gün olan 25 Kasım tarihi "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" olarak anılmaktadır. 25 Kasım, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, ataerkil toplumsal şiddete, aile içi şiddete, savaşa, ırkçılığa ve kadınları, kadın haklarını yok sayan sistemlere karşı kadınların eylem günüdür.

 

Türkiye, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ni imzaladı. Sözleşmelere ve yasaya rağmen, Türkiye’de hala her gün 5 kadın öldürülmektedir. Türkiye Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesinin ilk imzacısıdır. Ancak bugüne dek İstanbul Sözleşmesi kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Acil Eylem Planları uygulanmamıştır.

Sadece sözleşmenin imzacısı olmak yetmez. Önemli olan sözleşmedeki standartların yasaya ve uygulamaya yansımasıdır. Kadın ve erkek eşitliği fıtrata aykırı diyen, Aile içi şiddeti mahrem olarak değerlendiren, aile kurumunun insan hakları karşısında aşırı değerli görülmesini aşılayan devlet anlayışı kadına yönelik şiddette körlüğe yol açmıştır. Bu nedenledir ki; Yasal düzenlemeler değişmekte ancak şiddet hız kesmeden artmaktadır.

Geçen yıl bu zamanlarda, İBB’de “Eşitlik Birimi” kurulmasını öneren önergede şu ifadelere yer verildi: “Birleşmiş Milletler’in desteklediği ve 2006 yılından beri yürütülmekte olan ‘Kadın Dostu Kentler Projesi 3’ kapsamında, yerel yönetimlerin planlama ve programlama süreçlerine toplumsal cinsiyet eşitliği prensibinin yerleştirilmesi için belediyelerde Kadın Erkek Eşitliği Birimi kurulmuştur.

 

Kadın Erkek Eşitliği Birimi ile; toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı; belediyede ve kentimizde toplumsal cinsiyet eşitliği verilerini saptayarak komisyonda çözüm yolu belirlemek; şiddete maruz kalmış ya da kalma riski taşıyan kadınların sığınma evi başvurularını almak, hak ihlallerine karşın hukuksal danışmanlık; sosyal hizmet mekanizmalarına erişim kolaylılığı sağlamak; psikolog yönetiminde psikolojik danışmanlık desteği vermek; İstanbul belediyesine başvuru profilleri ve sosyal araştırmalar ve yaşananlar doğrultusunda kadına yönelik şiddetle mücadelede strateji kurulması için çalışmalar yapmak; farkındalık artırıcı grup çalışmaları, ihtiyaç doğrultusunda eğitimler ve kadın ve çocuklara şiddetini engelleyici koruyucu önleyici çalışmalar yürütülmek; verilen hizmetlerde eşitliğin sağlanıp sağlanmadığını tespit etmek; tespit edilen sorunları belediye meclisi Kadın Erkek Eşitliği İhtisası eski adı yeni adı Kadın-Aile ve Çocuk Komisyonuna ileterek çözümünü sağlamak amaçlanmaktadır.

Yukarda tanımını ve kurulma gerekçesini, sunduğumuz “Eşitlik Birimi”nin İstanbul Belediyesinde de kurulması talebimizin gereğinin yapılması için başkanlık makamına verdiğimiz önergenin üzerinden bir yıl geçti. Bırakın bu konuda bir çalışmayı önergeme yanıt dahi alamadım. Üstelik daha önce ismi eşitlik birimi olan komisyonumuz kadın aile ve çocuk olarak değiştirildi. Kadın erkek eşitliğine komisyon isminde bile katlanılamıyor eşitlik algısının gerçekleştirilmesi gerekirken.

 

İBB’nin kadın ile ilgili çalışmalarına baktığımda kurslar ve yoksul ailelere yardımlar dışında bir şey göremedim ne yazık ki. Oysa İBB Başkanı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Başkanı sıfatıyla, Dünya’daki tüm yerel yönetimleri temsilen New York’ta BM zirvesine katıldı. BM’nin 2030 Kalkınma Gündemi’ne halka en yakın olan yerel yönetim temsilcileri olarak ortak olmak istediklerini belirten Kadir Topbaş, sorunların ancak yerinde görülerek yerelden çözülebileceğini söyledi. Binyıl Kalkınma Hedefleri 8 ana başlık altında toplanmaktadır. Hedef de ise 3.Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmas ve kadınların konumunu güçlendirmek. Peki neler yapılabilir? Öncelikle erkeklere diyoruz ki:

“Erkek sevgiyi ve şefkati öğrenmeli!”

“Erkek dediğin merhametli olmalı!”

“Ey erkek, sevgi en büyük erdemdir, hayatı mutlu kılmayı öğren.”

“Hayat, sadece sana değil bütün insanlara yük bu yüzden yükünün acısını benden değil birlikte bu yaşamdan çıkartalım.”

İBB de; neler yapılabilir?

-ŞİDDETE KARŞI ERKEK EĞİTİMİ-

“Belediyelerimizde çalışan tüm personelin kadına yönelik şiddete karşı eğitim yapılsın. Kadına karşı şiddet geçmişi olan hiç bir işçi ile çalıştırılmasın bu konuda sendikalarla da protokol imzalansın”

“Annelerinin diz kapağından tahrik olan, hamile kadına sokağı yasaklamak için uğraşan, kadına sesli gülmeyi ahlaksızlık sayan namus bekçilerine, kadını eve kapatmaya çalışan zihniyetten acilen kurtulmamız gerekiyor” Bunun için kadının sosyal hayatta katılımını sağlamak için İBB bünyesinde çok kapsamlı ‘kadın sığınma evleri’ kurulsun. Buraya başvuran kadınların istihdamı, kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak için çalışmalar yapılsın. Bu nedenle öncelikle şiddet mağduru kadınların istihdamı sağlansın.

Tüm bunların gerçekleştirilmesi için dün kabul edilen İBB bütçesinin kadına duyarlı bütçeleme ile hazırlanması gereklidir. Son olarak kadın insandır hakları vardır unutmayalım.  İş saatleri dışında 11.00 ile 16.00 saatleri arasında İstanbul’da kadınlar için ulaşım ücretsiz olsun.

Saygılarımla, İBB Meclis Üyesi Ülkü Koçar

Ülkü Koçar İBB Kadın Sığınma Evi
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in Gazze'ye saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in Gazze'ye saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz
143 hakim ve savcının görev yeri değişti
143 hakim ve savcının görev yeri değişti