23 MAYIS 2019 Perşembe 03:54
Politika
Giriş Tarihi : 20-11-2018 15:27   Güncelleme : 20-11-2018 15:27

CHP’li Erbay: Halkın sağlığı sizin saraylarınızdan daha önemli

CHP’li Erbay, “AKP’nin sağlık alanındaki yıkımı bu yasayla katlanarak artmıştır. Bu yasayla hastalar doktorsuz, doktorlar hastanesiz bırakılmaktadır. Muayene katılım ücretlerine, ilaç katılım paylarına, aylar sonraya verilen randevulara, yandaşlara yaptırılan hasta garantili hastanelere ve en temel insan hakkı olan sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılmasına bakıldığında sağlıkta devrim yaptığını iddia eden AKP’nin nasıl bir yıkım getirdiği açık bir şekilde görülmektedir.” dedi.

CHP’li Erbay: Halkın sağlığı sizin saraylarınızdan daha önemli

AKP tarafından sağlık alanında yeni düzenlemeler getiren Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili
TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu üyesi
Av. Burak Erbay, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarını önlenmesi için gündeme getirilen bu
yasada şiddetin önlenmesine dair bir madde olmadığını belirterek Türkiye’de ve
Muğla’da yaşanan sağlık sorunlarını gündeme getirdi.
“Sağlıkta devrim yaptığını söyleyen AKP, dönüp Muğla’ya bakarsa aslında bir devrim
değil yıkım yaşandığını çok açık bir şekilde görebilecektir. Çünkü Muğla’da kanser
hastaları için ışın tedavisi uygulanacak bir ünitesi ve kalp hastaları için anjiyo bölümü
bulunmayan hastanelerle karşılaşacaktır.” ifadelerini kullanan Erbay şunları söyledi;
“Bu yasa doktorları ölüme terk ediyor”
Bu yasanın birçok yerinde ciddi sıkıntılar var ama en önemlisi doktorları ölüme terk
eden 5. Maddedir. Bu madde ile keyfi bir şekilde işlerinden atılan doktorlar kamu
hastanelerine dönemedikleri gibi SGK ile anlaşması olan özel hastanelerde de
çalışamayacaklardı. Ancak gösterdiğimiz ciddi muhalefet ve toplumsal tepki sonucunda
AKP geri adım atmak zorunda kalmış ve doktorların SGK ile anlaşması olan özel
hastanelerde çalışmasının önü açılmıştır. Fakat görevinden uzaklaştırılan ya da göreve
alınmama kararı verilen doktorlar için 450 gün bekleme süresi getirilmiştir. Böylelikle
keyfi gerekçelerle görevinden uzaklaştırılan ya da sadece AKP’li olmadığı için olumsuz
sicil verilerek göreve atanmayan doktorlar 450 gün boyunca hiçbir hastanede görev
yapamayacak. Bu uygulama hastaları doktorsuz, doktorları da hastanesiz
bırakılmaktadır. Bu kadar doktor açığı varken, AKP’nin bu uygulaması yandaş doktor
üretmek için halkın sağlık hakkını engellemektir.
“Tek adam rejiminin hukuksuzluğu devam ediyor”
Soyut gerekçelerle ve hiçbir mahkeme kararı olmadan idarenin keyfine bırakılmış bir
şekilde insanlar ‘irtibatlı veya iltisaklı’ olarak değerlendirilerek işlerinden atılmakta ve
bir daha herhangi bir kamu görevinde çalışamamaktadır. AKP Türkiye’sinde kimin suçlu
olduğuna mahkemeler değil AKP karar vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nde ve genel
olarak hukuk devletlerinde kanunları parlamentolar yapar ama o kanunları
uygulayanlar mahkemelerdir. 16 yıllık AKP iktidarı boyunca yaşanan hukuksuzluklar
şimdi kurmaya çalıştıkları tek adam rejimiyle en üst seviyeye ulaşmıştır. Artık ne
kanunları TBMM yapmakta ne de mahkemeler kanunları uygulamaktadır. Kanun
teklifleri saraydan gönderilmekte ve AKP Milletvekilleri sadece parmak
kaldırmaktadırlar. Yıllarca emek vererek yetişen doktorlar hiçbir mahkeme kararı
olmadan, hiçbir hukuki gerekçe olmadan işlerinden atılmakta ve ‘sosyal ölüme’
mahkum edilmektedir. Bu durum aynı zamanda Türkiye’de artık hukuk sisteminin
geldiği noktayı da göstermektedir.

“Muğla’da sağlık hizmetleri yetersiz”
Sağlık alanında yaşanan sorunları görmeniz için herhangi bir doktor, hemşire, teknisyen
ya da memura dokunmanız yeterlidir. Maalesef bu çalışanlarını hiçbiri kendini güvende
hissetmemekte ve en acısı da yaptığı işten mutlu olmamaktadır.
Muğla ilinin hangi ilçesinde olursa olsun, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye,
Bodrum’da hastaneleri ziyaret ettiğinizde sağlık çalışanı sayısının ve ekipmanların
yetersiz olduğu görülecektir. İlçelere doktor atanmakta fakat doktorlar uzun süre
ilçelerde kalmayı tercih etmemektedir.
Yeni açılan Tıp Fakültesi dahil ilçelerdeki yatak kapasitesi maalesef yetersizdir. Hastalar
Denizli, Aydın ve İzmir gibi civar illere sevk edilmektedir.
Muğla ilimizde çalışan diğer sağlık emekçileri ile ilgili de büyük sıkıntılar vardır.
Hemşire ve ebe gibi personel, özellikle AKP’ye yakın olanlar kendi alanlarında
çalıştırılmak yerine idari personel olarak görevlendirilmekte ve bu durum personel
açığına neden olmaktadır. Ancak resmi kayıtlarda yeterli personel göründüğü için bu
konuyla ilgili soru sorulduğunda yeterli personel var cevabı verilmektedir.
Muğla'da kamuya ait hiçbir hastanede radyasyon onkolojisi ve radyoterapi yani kanser
ışın tedavisi uygulanmamaktadır. Bir üniversite hastanesinde böyle bir bölümün
olmaması kabul edilemez bir durumdur. Diğer yandan Muğla sınırları içinde hiçbir kamu
hastanesinde anjiyo ünitesi bulunmamaktadır. Muğla’da anjiyo yapılamıyor, stent
takılamıyor. Kardiyoloji bölümlerinde deneyimli uzman doktorlar olmasına rağmen,
anjiyo merkezinin olmaması nedeniyle hastalar ya il dışına sevk edilmekte ya da özel
hastanelerde tedavi olmak zorunda kalmaktadırlar.
Personel eksikliği nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
hastanesinin 15 ameliyathanesinin 2 tanesi tüm cihazları ve ekipmanı tam olduğu halde
kullanılmamaktadır.
Köyceğiz’de ve Ortaca’da iki hastane yapıldı ancak iki ayrı hastane yerine Ortaca-
Köyceğiz ve Dalaman ilçelerimizi kapsayacak bir bölge hastanesi yapılsaydı hastalar
daha fazla yatak kapasitesine sahip, daha donanımlı ve uzman doktorları olan bir
hastanede tedavi görme şansı yakalayacaktı, fakat bu yapılmadı. Şu an durum iki ilçede
donanımı yetersiz, uzman doktoru ve yeterli personeli bulunmayan iki hastane var. Ve
gelen hastalar gerekli ekipman ve personel bulunmadığından merkeze ya da diğer il
hastanelerine sevk edilmektedir.
Muğla ilimizin yaz sezonunda nüfusu 10 milyona yaklaşmaktadır. Bu dönemlerde nüfus
yoğunluğu artan Köyceğiz Ekincik Koyu – Fethiye Göcek – Marmaris Turunç, Bozburun-
Selimiye gibi turistik bölgelerimizde yaşanan sağlık sorunlarına müdahale edilebilecek
yeterli personel ve ekipman bulunmamaktadır.

“Sağlık emekçilerinin sorunları bir an önce giderilmelidir”
Sağlık emekçilerinin Fiili Hizmet Süresi talepleri karşılanmamıştır. Bu süre geçmiş
çalışma yıllarını kapsamamakta, fiilen çalışılan gün üzerinden hesaplanmakta, tüm sağlık
emekçilerini kapsamamaktadır. Örneğin Emniyet güçleri 5 yıla 1 yıl yıpranma payı
alırken sağlık emekçileri 9-10 yıla 1 yıl alabilmektedir.
Ek ödeme adı altında verilen döner sermaye ödemeleri emekliliğe ve emekli
ikramiyesine dahil edilmeyerek mağduriyet yaratılmakta düşük emekli maaşları
bağlanmasına neden olmaktadır. Ek gösterge adaletsizliği devam etmekte AKP
tarafından söz verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi halen yerine getirilmemiştir.
Sağlık emekçilerine yönelik artan sözlü ve fiili şiddette karşı derhal önlem alınmalıdır.
Sağlıkta şiddet yasası adıyla hazırlanan torba yasada şiddeti caydırıcı hiçbir düzenleme
yoktur.
“Saray yapmayı bırakın hastane yapın”
Muğla ilimizde sağlık alanında durum bu kadar vahimken Marmaris Otluk koyunda
onbinlerce ağaç kesilerek milyonlarca lira harcanarak 300 odalı yazlık saray yapmak
reva mıdır? AKP Genel Başkanına sesleniyorum, bu sevdadan vazgeçin.
Gelin Marmaris’e yapılacak yazlık saray bütçesini Muğla’da anjiyo ve ışın tedavisi
merkezi açılması için kullanalım. İnsanların hayatını kurtaralım. Bunu da kabul
etmiyorsanız yazlık sarayı Sağlık Bakanlığı’na devredelim. Rehabilitasyon Merkezi
yapalım. İnanın Allah katında çok daha makbul olacaktır.

NELER SÖYLENDİ?
@
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
E-GAZETE
CHP'li gençler 'Gezi ruhunu' yaşatmak için bir araya geldi
ARŞİV ARAMA