Pendik Escort Bayan Escort Kartal Maltepe Escort kaçak iddaa siteleri casino siteleri bahis siteleri CHP'li Gökdağ:'Büyükşehir Belediyesi Mahkeme Kararı Tanımıyor'
Advert

CHP'li Gökdağ:'Büyükşehir Belediyesi Mahkeme Kararı Tanımıyor'

CHP MİLLETEVKİLİ MEHMET GÖKDAĞ BÜYÜKŞEHİR VE ŞAHİNBEY BELEDİYELERİNİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI.

CHP'li Gökdağ:'Büyükşehir Belediyesi Mahkeme Kararı Tanımıyor'

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan konutların tanıtımı amacıyla; TRT kanalında yayınlanan “Diriliş” ve “Payitaht Abdülhamit” dizilerinde birçok defa tanıtıcı reklam vermesini ve Şahinbey İlçesi Güneykent Mahallesine kayıtlı taşınmazın Büyükşehir Meclisince ticaret ve konut alanı olarak değiştirilmesini sağlayan imar planı değişikliğini TBMM gündemine taşıyarak İçişleri Bakanının yanıtlaması talebiyle önerge verdi.

HALKIN VERGİSİYLE REKLAM VERİLEMEZ!

CHP’li Gökdağ, verdiği önergede, Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan konutların tanıtımı amacıyla; TRT kanalında yayınlanan “Diriliş” ve “Payitaht Abdülhamit” dizilerinde birçok defa tanıtıcı reklam yayınlandığını, Sayıştay 1.Dairesinin 15.06.2016 tarih ve 210 sayılı kararında; ‘belediye başkanının görüntü ve konuşmalarının da bulunduğu program, tanıtım yapan televizyonlara ve internet sitesine, belediye hizmet tanıtımı yahut ilan gideri adı altında ödeme yapılmasının mümkün olmadığını, bu yönde Danıştay 8. Dairesinin de hükmünün yer aldığını, ayrıca, Sayıştay Temyiz Kurulunun 25.12.2012 tarih ve 35985 sayılı ve 22.04.2014 tarih ve 38882 sayılı ilamlarında da,  Sayıştay 1.Dairesinin 15.06.2016 tarih ve 210 sayılı söz konusu kararını destekleyen ve anılan giderlerin ‘müşterek mahalli nitelikte belediyeye ait bir görev olarak değerlendirilemeyeceği’ yönünde hükümlerin yer aldığını söyleyen Gökdağ, şöyle devam etti,

EĞİTİM VE SOSYAL AMAÇLI ARAZİ RANTA KURBAN EDİLİYOR!

Ayrıca Gaziantep Şahinbey İlçesi Güneykent Mahallesi N38-C4, N38 C-22b nazım imar planlarında Ada 4120 Parsel 2‘de kayıtlı taşınmazın ticaret ve konut alanı olarak değiştirilmesini sağlayan imar planı değişikliği, Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.216 tarih ve 743 sayılı kararı ile uygun görüldüğünü ve mahkeme tarafından yürütmesi durdurulan bu imar planı değişikliği birkaç ay sonra tekrar Büyükşehir Meclisinden çıkarıldığını belirten Gökdağ; bu karara istianeden tekrar yürütmeyi durdurma talebiyle mahkeme safhasında olan bu imar değişikliği üzerinde ısrar edilmesinin anlaşılır gibi olmadığını dile getirdi.

Gökdağ İçişleri Bakanına, “Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan konutların tanıtımı amacıyla TRT kanalında yayınlanan “Diriliş Ertuğrul” ve “Payitaht Abdülhamit” dizilerinde söz konusu konutların reklam bedeli olarak Şahinbey Belediyesi, yan şirketleri ve taşeron şirketler üzerinden toplam ne kadar ödeme yapılmıştır? Belediyenin kendi bütçesinden yaptığı ödeme belediye bütçesinin hangi faslından karşılanmıştır?

İfade edildiği gibi; Sayıştay 1.Dairesinin 15.06.2016 tarih ve 210 sayılı kararı ile Sayıştay Temyiz Kurulunun 25.12.2012 tarih ve 35985 sayılı ve 22.04.2014 tarih ve 38882 sayılı ilamlarında yer alan hükümlere rağmen mevzuata aykırı yapılan bu işlem için ilgili belediyenin başkan ve yöneticileri hakkında herhangi bir inceleme veya soruşturma açılmış mıdır? Açılmamış ise gerekçeleri nedir?

Sayıştay raporlarındaki tespit ve hükümlere rağmen ve Danıştay 8. Dairesinin verdiği hüküm çerçevesinde belediyeye ait bir görev olmayan ve kamu görevlilerinin mevzuata aykırı işlem yaparak oluşturduğu kamu zararı ile ilgili söz konusu kişilerden zararın tahsili yönünde bir girişiminiz olacak mıdır?

Gaziantep Şahinbey İlçesi sınırları içindeki Güneykent Mahallesi N38-C4, N38 C-22b nazım imar planlarında Ada 4120 Parsel 2 ‘de kayıtlı taşınmaz mevcut imar planında, “eğitim ve sosyal alt yapı alanı” olarak düzenlenmiş iken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.216 tarih ve 743 sayılı kararı ile ticaret ve konut alanı olarak değiştirilmesinin gerekçesi nedir? Ve bu işlem ilgili mevzuatın hangi hükümlerine dayanılarak yapılmıştır?

Söz konusu imar planı değişikliği ile ilgili olarak “kent ve kamu yararı” etki analizi yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu imar planı değişikliyle nasıl bir kent ve kamu yararı oluşmuştur? Anılan imar değişikliği ile ilgili olarak anılan Belediye yöneticileri hakkında inceleme veya soruşturma açılmış mıdır? Açılmamış ise soruşturma açılması yönünde bir talebiniz olacak mıdır?” sorularını yöneltti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

            Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                       

                                                                                   Mehmet GÖKDAĞ    

                                                                                   Gaziantep Milletvekili

                                                                                   Adalet Komisyonu Üyesi

 

Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan konutların tanıtımı amacıyla; TRT kanalında yayınlanan “Diriliş” ve “Payitaht Abdülhamit” dizilerinde birçok defa tanıtıcı reklam yayınlanmıştır. Sayıştay 1.Dairesinin 15.06.2016 tarih ve 210 sayılı kararında; ‘belediye başkanının görüntü ve konuşmalarının da bulunduğu program, tanıtım yapan televizyonlara ve internet sitesine, belediye hizmet tanıtımı yahut ilan gideri adı altında ödeme yapılmasının mümkün olmadığı’ Danıştay 8. Dairesinin de hükmü yer almıştır. Ayrıca, Sayıştay Temyiz Kurulunun 25.12.2012 tarih ve 35985 sayılı ve 22.04.2014 tarih ve 38882 sayılı ilamlarında da,  Sayıştay 1.Dairesinin 15.06.2016 tarih ve 210 sayılı sözkonusu kararını destekleyen ve anılan giderlerin ‘müşterek mahalli nitelikte belediyeye ait bir görev olarak değerlendirilemeyeceği’ yönünde hükümler yer almıştır.

Ayrıca Gaziantep Şahinbey İlçesi Güneykent Mahallesi N38-C4, N38 C-22b nazım imar planlarında Ada 4120 Parsel 2‘de kayıtlı taşınmazın ticaret ve konut alanı olarak değiştirilmesini sağlayan imar planı değişikliği, Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.216 tarih ve 743 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Daha önce mahkeme tarafından yürütmesi durdurulan bu imar planı değişikliği birkaç ay sonra tekrar Büyükşehir Meclisinden çıkarılmıştır. Bu karara istianeden tekrar yürütmeyi durdurma talebiyle mahkeme safhasında olan bu imar değişikliği üzerinde ısrar edilmesi anlaşılır gibi değildir.

Buna istinaden;

Buna istinaden;

  1. Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan konutların tanıtımı amacıyla TRT kanalında yayınlanan “Diriliş Ertuğrul” ve “Payitaht Abdülhamit” dizilerinde söz konusu konutların reklam bedeli olarak Şahinbey Belediyesi, yan şirketleri ve taşeron şirketler üzerinden toplam ne kadar ödeme yapılmıştır? Belediyenin kendi bütçesinden yaptığı ödeme belediye bütçesinin hangi faslından karşılanmıştır?
  2. Yukarıda da ifade edildiği gibi; Sayıştay 1.Dairesinin 15.06.2016 tarih ve 210 sayılı kararı ile Sayıştay Temyiz Kurulunun 25.12.2012 tarih ve 35985 sayılı ve 22.04.2014 tarih ve 38882 sayılı ilamlarında yer alan hükümlere rağmen mevzuata aykırı yapılan bu işlem için ilgili belediyenin başkan ve yöneticileri hakkında herhangi bir inceleme veya soruşturma açılmış mıdır? Açılmamış ise gerekçeleri nedir?
  3. Sayıştay raporlarındaki tespit ve hükümlere rağmen ve Danıştay 8. Dairesinin verdiği hüküm çerçevesinde belediyeye ait bir görev olmayan ve kamu görevlilerinin mevzuata aykırı işlem yaparak oluşturduğu kamu zararı ile ilgili söz konusu kişilerden zararın tahsili yönünde bir girişiminiz olacak mıdır?
  4. Gaziantep Şahinbey İlçesi sınırları içindeki Güneykent Mahallesi N38-C4, N38 C-22b nazım imar planlarında Ada 4120 Parsel 2 ‘de kayıtlı taşınmaz mevcut imar planında, “eğitim ve sosyal alt yapı alanı” olarak düzenlenmiş iken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.216 tarih ve 743 sayılı kararı ile ticaret ve konut alanı olarak değiştirilmesinin gerekçesi nedir? Ve bu işlem ilgili mevzuatın hangi hükümlerine dayanılarak yapılmıştır?
  5. Söz konusu imar planı değişikliği ile ilgili olarak “kent ve kamu yararı” etki analizi yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu imar planı değişikliyle nasıl bir kent ve kamu yararı oluşmuştur? Anılan imar değişikliği ile ilgili olarak anılan Belediye yöneticileri hakkında inceleme veya soruşturma açılmış mıdır? Açılmamış ise soruşturma açılması yönünde bir talebiniz olacak mıdır?
Mehmet Gökdağ Şahinbey Belediyesi
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
CHP İstanbul'da İstifalar Başladı
CHP İstanbul'da İstifalar Başladı
Eren Erdem:'Bahçeli Erdoğan'ı Devirmek İçin Erken Seçim Kararını Aldı'
Eren Erdem:'Bahçeli Erdoğan'ı Devirmek İçin Erken Seçim Kararını Aldı'