Pendik Escort Bayan Escort Kartal Maltepe Escort kaçak iddaa siteleri casino siteleri bahis siteleri CHP'li Tanal'dan AYM İçin Kanun Teklifi

CHP'li Tanal'dan AYM İçin Kanun Teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verdi. Tanal, kanun teklifi ile Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru kararlarının kesin olmasını ve itiraza açık olmaktan çıkarılmasını hedeflediğini ifade etti. Tanal, “Alman kanunlarından uyarlanarak alınan Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunu, iktidar 30 Mart 2011 tarihinde değiştirdi ve AYM’nin kararlarını tartışılır hale getirdi. Biz ise bu yanlışı düzeltmeyi hedefledik” dedi.

CHP'li Tanal'dan AYM İçin Kanun Teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun hakkında değişiklik teklif ederek, AYM’ye yapılan bireysel başvuru kararlarının kesin olmasını istedi. Kurallar hiyerarşisine göre Anayasa Mahkemesi Kararlarının tüm kanunlardan üstün olduğunu dile getiren Tanal, şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesinin tüm kararları kesindir. Ancak bu kesinlik ibaresi 30 Mart 2011’de yapılan bir değişiklikle kaldırılmıştı. Yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bu itibarla Anayasanın 153. maddesinde yer alan Anayasa Mahkemesinin kararlarının kesin olduğuna ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağına ilişkin bu açık hüküm karşısında mahkemelerin Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı direnemeyeceği, kanaatindeyim. Zira, Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin olduğunu ve Anayasa Mahkemesinin kesin olan bu kararlarının; yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağına ilişkin 153. maddesi de, anayasa yargılamasına ilişkin en üst düzey bir ilke olup, kurallar hiyerarşisinde tüm kanunların üstündedir. Bu sebeplerle Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin olduğunun belirtilerek bahsedilen kanun metninin değiştirilmesi gerekmektedir. Böylece anayasaya aykırılık teşkil eden durum da ortadan kalkacaktır.”

Tanal’ın verdiği Kanun Teklifi maddeleri ise şöyle;

6216 SAYILI ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 – 30.03.2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Dördüncü Kısım Dördüncü Bölüm Madde 50 şu şekilde değiştirilmiştir.

(1) Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi halinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilebilir.

(2) İhlal bir mahkeme kararından veya idari işlemden kaynaklanmışsa, ihlale konu kararın veya idari işlemin iptaline karar verilir. Kararın iptali kendiliğinden ihlali kaldırmazsa yargılamanın yeniden yapılmasına hükmedilir.

(3) İhlal, bir kamu gücünün kanunen yapması gereken bir işlemi yapmamasından kaynaklanmışsa, Mahkeme, kararının hangi makam tarafından yerine getirileceğini ve özel durumlarda kararın yerine getiriliş şeklini belirleyebilir.

(4) Başvurucunun temel bir hakkının ihlal edilmesi sonucunda uğranılan zararın giderilmesine de hükmedilebilir. Bölümler bu kararları kendileri verebilecekleri gibi genel mahkemelerde dava açılması yolunu gösterebilir.

(5) Bölümlerin esas hakkındaki kararları gerekçeleriyle birlikte ilgililere ve Adalet Bakanlığına tebliğ edilir. Bu kararlar, Mahkemenin internet sayfasında ve Bölümlerce uygun görülenler Resmi Gazete’de yayımlanır.

(6) Bölümlerin esas hakkındaki kararları kesindir ve yasama, yürütme ve yargı organları ile gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

(7) Komisyonlar arasındaki içtihat farklılıkları, bağlı oldukları Bölümler; Bölümler arasındaki içtihat farklılıkları ise Genel Kurul tarafından çözülür. Buna ilişkin diğer hususlar İçtüzükle düzenlenir.

(8) Davadan feragat halinde, düşme kararı verilir.”

MADDE 2 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu Yönetir.

 

 

Mahmut Tanal
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
CHP'li Kadıgil: 'Yapımcıların sesini duyduk sıra sinema emekçilerinden'
CHP'li Kadıgil: 'Yapımcıların sesini duyduk sıra sinema emekçilerinden'
CHP'li Kaya:' AKP’nin Eğitim Karnesi'
CHP'li Kaya:' AKP’nin Eğitim Karnesi'