Politika
Giriş Tarihi : 22-02-2019 11:26   Güncelleme : 22-02-2019 11:26

CHP'li Tanal:'Teşvik ile spor eğitim sisteminin parçası haline getirmeli'

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, spor faaliyetlerinde başarılı öğrencilere burs verilebilmesi için Kanun Teklifi verdi. Tanal, “Gençlerimizi spor faaliyetlerine teşvik etmek, dünyada spor arenasında daha fazla yer edinmek, sporu eğitim sisteminin bir parçası haline getirmek amaçlanmıştır” dedi.

CHP'li Tanal:'Teşvik ile spor eğitim sisteminin parçası haline getirmeli'

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, 2684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi. Kurucu liderimiz Mustafa Kemal
Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” sözünü anımsatan Tanal, kanun
teklifi ile sporun eğitim sisteminin bir parçası haline geleceğini kaydetti. Tanal, sözlerine şöyle
devam etti:
“Gençlerimizin spordaki başarıları dünyaya nam salmış olduğu halde eğitim sistemimizin
içerisinde hala ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin “spor bursu” aldığı bir
kanuni düzenlememiz mevcut değil. Oysa çocuklarımızın ve gençlerimizin bu başarısı
desteklenmeli ve spor eğitim sisteminin bir parçası haline getirilmelidir. Sporu eğitim
sisteminin bir parçası haline getirmenin en önemli sonucu, çocuklarımızın küçük yaşlarda
spor yapma alışkanlığı kazanması olacaktır. Bu halde küçük yaştan itibaren spor yapmaya
alışan çocuklar, büyüdüklerinde hem sağlıklı bireyler olacak hem de sporu hayatlarının bir
parçası haline getireceklerdir. Üstelik spor yapmak bir burs ile desteklendiğinde, maddi
imkânsızlıklar sebebiyle yeteneklerini gereği gibi geliştiremeyen çocuklarımıza da bu imkan
verilmiş olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını
severim.” sözünün de bir gereği olarak spor eğitim ile desteklenmelidir. Sporu eğitim ile bir
noktaya taşımak, gerek olimpiyatlar gerekse dünya şampiyonasında ülkemize de başarılar
getirecektir. Eğitim sistemimizde öğrencilerimizin spor yapmasının desteklemek ve
ülkemizde sporu eğitim ile bir noktaya taşımak hedefimiz olmalıdır. Öğrencilerimizin spor
bursu alabilmesi ile spor hayatlarının devamlılığının sağlanması hedeflenmiştir.” Tanal’ın
verdiği Kanun Teklifi ise şöyle:
2684 SAYILI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMDE PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ
OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 2684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanununun adı şu şekilde değiştirilmiştir;
“İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı Yahut Burslu Öğrenci Okutmaya veya Spor
Bursundan Faydalanmaya ve Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun”

MADDE 2- 2684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanununun 1. Maddesinde bulunan “veya”
ibaresi yerine virgül konularak, “burslu okumalarına” ibaresinden sonra “veya spor bursu
almalarına” ifadesi eklenmiştir.
MADDE 3- 2684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanununun 2. Maddesinde “veya” ibaresi
yerine virgül konularak, “burslu okumalarına” ibaresinden sonra “veya spor bursu
almalarına” ifadesi eklenmiştir.
MADDE 4- 2684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanununun 3. Maddesinin ilk fıkrasının ikinci
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir:
“ “Spor Bursu” sözünden, bu Kanunda belirtilen şartları taşıyan öğrencilere lisanslı
olarak spor yapıyor olmaları ve aktif olarak spor hayatları devam ettiği müddetçe,
Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilecek miktarda karşılıksız olarak aylık para yardımı
yapılması;”
MADDE 5- 2684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci
Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanununun 4. Maddesinin ikinci fıkrası
kaldırılarak aşağıdaki hüküm getirilmiş, kalan fıkralar teselsül ettirilmiştir:
“Parasız yatılı veya burslu okutulacak öğrenciler ile spor bursu alacak öğrencilerin
kontenjanları, illerin gelişmişlik durumları ve öğrenci sayıları dikkate alınarak her yıl
Cumhurbaşkanınca tespit edilmekle birlikte bu sayı ilde bulunan öğrencilerin %25’inden az
olamaz.”
MADDE 6- 2684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanununun 6. Maddesine 2. Fıkra olarak
aşağıdaki hüküm eklenmiştir:
“Bu Kanunda belirtilen şartları taşıyan öğrencilere lisanslı olarak spor yapıyor olmaları
ve aktif olarak spor hayatları devam ettiği müddetçe, kendilerine her ay spor bursu verilmeye
devam eder. Ayrıca, Türkiye’yi uluslararası spor turnuvalarında temsil eden öğrencilere
verilen burs miktarı iki katına çıkarılır.”
MADDE 7- 2684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanununun 7. Maddesinin son fıkrası
kaldırılarak, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“Spor bursu alan öğrenciler hakkında da yukarıdaki fıkraların hükümleri uygulanır.
Parasız yatılı veya burslu okutulan öğrenciler ayrıca spor bursu alabilirler.”

MADDE 8- 2684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanununun 10. Maddesinin 1. Fıkrasında
bulunan “parasız yatılı veya burslu okuma imkanından faydalanan” ibaresi “parasız yatılı
yahut burslu okutulan veya spor bursu alan” şeklinde değiştirilmiştir. Aynı maddenin 2.
Fıkrasında bulunan “parasız yatılı veya burslu” ibaresi “parasız yatılı yahut burslu okutulan
veya spor bursu alan” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9- 2684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanununun 11. Maddesinin başlığı “Parasız
yatılı yahut burslu okutulmanın veya spor bursu almanın sona ermesi:” şeklinde
değiştirilmiştir. Maddenin 1. Fıkrasında bulunan “parasız yatılı veya burslu okuma” ibaresi
“parasız yatılı yahut burslu okuma veya spor bursu alma” şeklinde değiştirilmiştir.
Maddesinin 1. fıkrasının e bendinde bulunan “parasız yatılı veya burslu okumaktan” ibaresi
“parasız yatılı yahut burslu okumaktan veya spor bursu almaktan” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10- 2684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci
Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanununun 13. Maddesinin başlığı
“Parasız yatılı yahut burslu okutulmanın veya spor bursu almanın karşılıksız oluşu:” şeklinde
değiştirilmiştir. Maddenin 1. Fıkrasında bulunan “parasız yatılı veya burslu okumak” ibaresi
“parasız yatılı yahut burslu okumak veya spor bursu alarak” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 11- 2684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci
Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanununun 14. Maddesi hükmü
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı yahut burslu okutulacak veya
spor bursu alacak öğrencilerde aranacak şartlara; seçme – sıralama sınavlarına;
kontenjanların tespiti ile dağıtımına; parasız yatılı öğrencilikten burslu öğrenciliğe, burslu
öğrencilikten parasız yatılı öğrenciliğe geçirilmeye; sosyal yardımlara; parasız yatılı veya
burslu öğrencilerin bir okuldan başka bir okula nakillerine ilişkin hususlarla bu Kanunun
uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde
Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 12- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

NELER SÖYLENDİ?
@
PUAN DURUMU
 •   Takım P O
 • 1 Galatasaray 69 33
 • 2 Medipol Başakşehir 66 33
 • 3 Beşiktaş 62 33
 • 4 Trabzonspor 60 33
 • 5 Yeni Malatyaspor 47 33
 • 6 Antalyaspor 45 33
 • 7 Atiker Konyaspor 43 33
 • 8 Fenerbahçe 43 33
 • 9 Alanyaspor 43 33
 • 10 Çaykur Rizespor 41 33
 • 11 Kayserispor 41 33
 • 12 MKE Ankaragücü 40 33
 • 13 Kasımpaşa 39 33
 • 14 Sivasspor 38 33
 • 15 Göztepe 35 33
 • 16 Bursaspor 34 33
 • 17 BB Erzurumspor 32 33
 • 18 Akhisarspor 26 33
HAVA DURUMU
E-GAZETE
CHP'li gençler 'Gezi ruhunu' yaşatmak için bir araya geldi
ARŞİV ARAMA