17 HAZİRAN 2019 Pazartesi 09:39
Kent Haberleri
Giriş Tarihi : 31-01-2019 12:31   Güncelleme : 31-01-2019 12:31

Süleymanpaşa Belediye Meclisi 6 Şubat Çarşamba günü toplanacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2019 yılı Şubat ayı meclis toplantısını 6 Şubat 2019 Çarşamba günü gerçekleştirecek. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında Süleymanpaşa Gençlik Merkezi’nde saat 10.00'da gerçekleştirilecek toplantıda 7 gündem maddesi ile komisyonlardan ve müdürlüklerden gelen evraklar görüşülerek karara bağlanacak.

Süleymanpaşa Belediye Meclisi 6 Şubat Çarşamba günü toplanacak
 
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT 2019 MECLİS GÜNDEMİ
1-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan ve tapuda 63 pafta, 713 ada, 6 parselin bitişiğinde kalan ihdas parseli A parselin, 713 ada 6 parselin yolda kalan kısmı ile takas işleminin yapılması talep edilmiştir. İhdas, 04.07.2001 tarih ve 92 sayılı belediye meclis kararı ile onaylı uygulama imar planlarımıza göre kadastral yoldan yapılmaktadır. Takası talep edilen belediyemize ait ihdasen oluşacak A parsel=27,40m2, 713 ada 6 parselin yolda kalan kısmı 54,95m2’dir.Konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması. 
2- 31 Aralık 2018 gün ve 30642 sayılı (Mükerrer) resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7156 Sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “K” cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti kısmı “B” Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Bölümünde belirtilen “Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (İktisadi İşletmeler hariç) görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) 01.01.2019 (dahil) tarihinden geçerli olmak üzere 527,00 TL (beşyüzyirmiyedi)TL’nin aylık maktu fazla çalışma ücreti olarak ödenmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
3-Tekirdağ Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 03.01.2019 tarih ve E. 124 sayılı yazısı ekinde alınan 29.11.2018 tarihinde kabul edilen 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup, bu husus 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13’te ‘’Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetlerin satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığında verilir. Uygulanacak taban ücreti 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir’’ şeklinde düzenlenir. Hükmü yürürlüğe girdiği anlaşıldığından; Süleymanpaşa Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğindeki ‘’Tüm açık ve kapalı alışveriş alanlarında, market ve süpermarketlerde naylon poşet kullanılması yasaktır.’’ İbareli 18 maddesi ile, Belediyemiz Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 112 maddesindeki ‘’ Satışa arz edilen her türlü maddeyi fiyatına tesir edecek şekilde, fazla ağır ambalaj malzemesi ile tartıp satmak yasaktır. Alış verişlerde müşteriye taşımalı amaçlı olarak yeniden kullanılabilir nitelikte file, bez torba, kese kağıdı ve çevre dostu, doğada % 100 yok olma niteliğine sahip poşetlerin kullanılması zorunludur. Türk standartları belgeli ambalaj malzemesi haricindeki malzemeler kesinlikle ambalaj malzemesi olarak kullanılamaz.’’ ibareli 112 maddesinin Yönetmelikten çıkarılarak uygulamadan kaldırılması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
4- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Akpınar Caddesi, No:12/A (tapuda; Köyiçi mevkii, 112 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazı ekindeki tutanakta; “ Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda; adı geçen bölgenin içkili yer bölgesine alınmasının emniyet ve asayiş yönünden uygun olmadığı” belirtilmektedir. Konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.                                       
5- 2019 yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesinde Park ve Bahçeler Hizmetleri Ücret Tarifesi Fen İşleri Müdürlüğünce sehven hesaplandığından 07.11.2018 tarih ve 311 sayılı meclis kararında alınan Park ve Bahçeler Hizmetleri Ücret Tarifesinin Fen İşleri Müdürlüğünün yazısı ekinde sunulan tarifeye göre düzenlenmesi konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
6- 17.01.2019 tarih ve 22 sayılı Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. yazısına istinaden sermayesi %100 belediyemize ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş’nin ihalelere katılabilmek amacıyla banka teminat mektubu 1.000.000,00TL uygunluğunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
7- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi 2961 parselde Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçesi için 04/02/2015 tarihli Hobi Bahçesi Kullanma yönetmeliğine istinaden vatandaşlara tahsis işlemi Fen İşleri Müdürlüğünce yapılacaktır. Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçelerinin 2018 yılı yıllık bedeli 500,00TL olup, 2019 yılı için tahsis bedelinin belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
8-Belediye Meclisinin Ocak ayında yapmış olduğu meclis toplantısında belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.                                   
9-Meclis gündemi hazırlandıktan sonra belediye başkanlığımıza gelen belediye meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince plan değişikliği tekliflerinin ve belediyemiz birimlerinden gelen evrakların görüşülerek karara bağlanması
NELER SÖYLENDİ?
@
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
ARŞİV ARAMA