Kent Haberleri
Giriş Tarihi : 14-07-2017 13:41   Güncelleme : 14-07-2017 14:06
Abone ol

13.07.2017 tarihli bir basın kuruluşunda çıkan mesnetsiz haberlerle ilgili Türkiye kamuoyuna bilgilendirmedir.

“Çevre Şehircilik Bakanlığı 20.02.2014 tarih ve 7928 sayılı yazısı ile Çevre İl Müdürlüğü’nün 13.07.2014 tarihli yazı ile ambalaj atıklarını belediyenin toplama sistemine veya toplama ayırma tesisine bedelsiz olarak verilmesi gerektiğini bildirmektedir.”

13.07.2017 tarihli bir basın kuruluşunda çıkan mesnetsiz haberlerle ilgili Türkiye kamuoyuna bilgilendirmedir.

Çeşme Belediyesi, ambalaj atıklarının toplanması işini 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda herhangi bir ihaleye çıkma şartının bulunmaması sebebiyle, 2015 yılı Sayıştay Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’ndan önce 20 Haziran 2014 tarihinde, belediyemizde kurulan komisyon kararıyla firmaların değerlendirilmesi neticesinde VULCAN Geri Dönüşüm Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne vermiştir.

Sayıştay’ın daha önceki raporunda konu ile ilgili verdiği öneride “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan mevzuatta, Belediyelerin ambalaj atığı toplama imtiyazını, çevre lisansına sahip olan firmalar arasında nasıl ihale edilmesi gerektiği konusunda rekabet,  eşitlik ve gelir elde etme ilkeleri çerçevesinde düzenleme yapma ihtiyacı bulunmaktadır” ifadeleri kullanılmıştır.

2872 sayılı Çevre Kanunu’nda ihaleye çıkılacağı yönünde bir hüküm bulunmaması sebebiyle, ambalaj atıklarının ihaleye çıkılmadan yüklenici firmaya verilmesi uygulaması, firma ile sözleşme imzalanırken vakıfların değerlendirilmeye alınmadığı (devlet onaylı vakıflar oldukları için), kaldı ki her iki vakfın da hali hazırda yasal olarak faaliyetlerine devam ettiği tespit edilmiştir. 2015 yılı Sayıştay Raporu’nun tarafımıza tebliğini müteakiben, yüklenici firma ile sözleşmenin son bulması ile firmanın iş akdi sonlandırılmıştır. 2886 sayılı yasa doğrultusunda ihale hazırlıklarına başlanmıştır.

Çeşme Plajları’nın kullanım hakkı, 19.03.2013 tarih 219/1718 sayı, 05.03.2014 tarih 250/116 sayı, 17.03.2014 tarih 250/161-1690 sayı, 19.04.2016 tarih 250/183-3467 sayı ve 12.06.2017 tarih 25/294-5431 sayılı yazılar ile Milli Emlak Müdürlüğü’nden Çeşme Belediyesi’ne protokol ile devredilmesi istenmiştir.  Plajların kullanım hakkı Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü yetkisinde olup belediyemizin alanlar ile ilgili hiçbir sorumluluğu yoktur. Çeşme’deki tüm plajların bakım ve temizliği belediye tarafından yapılmakta ve düzenli olarak yapılmaya devam etmektedir.

Çeşme Bağcılık ile ilgili encümence para cezası ve yıkımındaki tüm işlemler yasal mevzuat çerçevesinde yapılmıştır.

Çeşme Bağcılık yıkımları ile ilgili konu İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelenmiş olup konuyla ilgili soruşturma verilmemesi kararı verilmiştir.

Bölgemizdeki maden ocaklarından alınması gereken Devlet Hakkı tahsil edilmiştir.

Belediyemiz 2014 yılında belde belediyesi ve köylerle bütünşehir kapsamında birleştirilmiş olup hizmet alanı büyüyen belediyenin mal ve hizmet bedellerinin artması olağandır. Temizlik hizmetleri giderlerinin artması bölge hizmet alanının büyümesi ve daha iyi hizmet vermek için gerçekleşen olağan bir artıştır.

Tanıtım bütçesi içeriği; bölge tanıtım etkinliklerini, basın ilan kurumu aracılığıyla yapılan ihale ilanlarını ve bölgemizde düzenlenen festivalleri ve kurtuluş günleri kutlamalarını kapsamaktadır.

Çeşme Belediyesi yasa ve yönetmelikler çerçevesinde şeffaflık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda görev yapmaktadır.

Türkiye kamuoyunun bilgisine sunulur.