Siyaset
Giriş Tarihi : 09-07-2021 09:49   Güncelleme : 09-07-2021 09:49
Abone ol

"4. Yargı Paketi" TBMM'de kabul edildi (2)

"4. Yargı Paketi" olarak adlandırılan düzenleme, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı kapsamındaki amaçlara yönelik yasa değişikliklerini öngörüyor.

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 

"4. Yargı Paketi" olarak adlandırılan düzenleme, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı kapsamındaki amaçlara yönelik yasa değişikliklerini öngörüyor. 

Yasa, ağırlıklı olarak Ceza Muhakemeleri Kanunu olmak üzere 4 kanunda bazı değişiklikler getiriyor.  Yeni düzenlemeyle değişiklikler getirilen ilgili yasalar şöyle: 

İdari Yargılama Kanunu

-İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılan değişiklikle idarenin 60 günde cevap verme süresi 30 güne indiriliyor. Bu kapsamda gerekçeli kararların da 30 gün içinde yazılması kuralı getiriliyor.  

-Ancak, yürürlüğe girmesinden önce yapılan idari başvurularda cevap verme süresi 60 gün, kesin olmayan cevaplar için öngörülen bekleme süresi ise 6 ay olarak devam edecek.

Türk Ceza Kanunu

-Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen değişikliğe göre ''kasten öldürme'', ''kasten yaralama'', ''eziyet'' ve ''kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma'' suçlarındaki cezayı artırıcı nedenler boşanılan eşe karşı işlenmesi durumunda da uygulanacak. 

Ceza Muhakemesi Kanunu

-Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının ya da banka veya kredi kartları kullanılarak işlenen suçlarda mağdurun yerleşim yerindeki mahkeme yetkili olacak.  

-Mazeret bildirmeksizin mahkemeye gelmeyen tanıklar hakkındaki zorla getirme kararı, farklı iletişim bilgilerinin dosyada bulunması durumunda bu yöntemle bildirilebilecek. Bu işlemde iddianameye ilişkin bilgiler aktarılacak. Ancak çağrı kağıdına bağlanan durumlarda bu işlem uygulanmayacak.  

-Hakkındaki yakalama kararı gereğince mesai saatleri dışında yakalanan ve belli bir tarihte yargı merciine gitmeyi taahhüt eden kişi Cumhuriyet Savcısı kararıyla serbest bırakılabilecek. Bu kişi taahhüdünü yerine getirmezse hakkında 1000 TL idari para cezası uygulanacak.  

-Tutuklama kararları verilirken adli kontrol uygulamasının yeteriz kalacağına dair somut delil gösterilecek.  

-Adli kontrolde geçen 2 gün, ceza indiriminde 1 gün olarak dikkate alınacak.   

-Şüphelinin adli kontrol yükümlülüğünün devam edip etmeyeceğine en geç 4 aylık aralıklarla karar verilecek.  

-Adli kontrol, ağır cezanın görev alanına girmeyen işlerde en çok iki yıl uygulanacak, zorunlu hallerde 1 yıl uzatılabilecek.  

-Ağır cezanın görev alanına giren işlerde ise en çok 3 yıl olacak. Uzatma süresi 3 yılı geçemeyecek. Ancak terör suçlarında ise bu uzatma süresi en çok 4 yılı geçemeyecek.  

-Adli kontrol süreleri çocuklarda çocuklar bakımında yarı oranında uygulanacak.

-Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtlar soruşturmada olduğu gibi kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi durumunda Cumhuriyet Savcısı denetiminde yok ediliyordu.  

-Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtlar, beraat kararı verilmesi durumunda da hakim denetimi altında aynı usulle bu kayıtlar yok edilecek. Bu durum en geç 15 gün içinde ilgilisine yazılı olarak bildirilecek.

-Cumhuriyet Savcılarınca hazırlanan iddianamede yöneltilen suçlamaya ilişkin olaylar ve suçun delilleriyle ilgisi bulunmayan bilgilere yer verilmeyecek.

-İddianameye ilişkin bilgiler ve duruşma tarihi, sanığa, dosyada bulunan telefon, faks, elektronik posta gibi araçlarla da bildirilebilecek. Bu bildirim ayrıca suçun mağduruna da şikayetçiye de aynı usulle yapılacak.

-Kovuşturma evresine geçildikten sonra mağdur ve şikayetçiye gönderilecek çağrı kağıdına iddianamede eklenecek.  

-Kovuşturma tamamlanıp kamu davası açıldıktan sonra basit yargılama usulüne uygulanamayacak

-Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama ve adli kontrole ilişkin kararlarına karşı yapılacak itirazlar Asliye Ceza Mahkemesince incelenecek.  

-Koronavirüs kaynaklı salgın nedeniyle koşulları uyan hükümlülerin denetimli serbestlik kapsamında izinli sayılmalarına ilişkin süre, salgının devam etmesi halinde her defasında iki ayı geçmemek üzere 2 kez daha uygulanabilecek. Böylece sürenin en fazla 30 Kasım 2021'e uzatılabilmesine imkan sağlanıyor. 

Anayasa Mahkemesi Kuruluş Kanunu

Teklif, Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'a hakim adayları ve avukat stajyerlerinin AYM'de staj yapmalarını sağlıyor. Bunun uygulanmasına ilişkin esaslar yönetmelikle belirlenecek.

Ajans Bizim