Röportajlar
Giriş Tarihi : 21-10-2017 14:24   Güncelleme : 21-10-2017 14:33
Abone ol

Akif Manaf İle Ebedilik Üzerine Söyleşi

Ebediyen var olmak ruhi varlığın özelliği olduğunu söyleyen sevgili Paramahamsa ile Ebedilik üzerine söyleşi gerçekleştirdik.

Akif Manaf İle Ebedilik Üzerine Söyleşi

ÜSTADIM HERKESİN MERAK ETTİĞİ AMA BİLMEKTEN UZAK OLDUĞU GİZEMLİ BİR ŞEYİ, EBEDİLİĞİ SORMAK İSTİYORUZ. EBEDİLİK HEP KONUŞULAN AMA ALGILANMAYAN BİR KONU. BUNU ANLAMAK NASIL MÜMKÜNDÜR?

 

Hayatın ebediliğini bilmek çok önemlidir. Aslında varoluşta yer alan tüm enerjiler ebedidir, hiçbir enerji yoktan var olmaz ve var olan hiçbir enerji yok olmaz. Ama burada esas konu geçicilik ve kalıcılık olgularıdır. Yani burada görülen hiçbir form, hiçbir tezahür sahip olduğu formu zamanın karşısında statikleştirip kalıcı halde tutamıyor.

Oysa insanlığın ta başından bu yana herkeste bir kalıcılık dürtüsü var. Sen bilinçli varlık olarak ebedisin ama beden ebedi değil.

 

VAROLUŞSAL BİLGELİK NEDİR ÜSTADIM?

 

Bu konuyu şöyle açıklamaya çalışalım; bir zamanlar sen yoktun, beden olarak bir başlangıcın var. Sen bir bebek olarak doğdun ve hiçbir şey bilmiyordun. Sonra bilinçlendin ve gördün ki gökyüzü var, yeryüzü var, güneş var, ay var, yıldızlar var, ağaçlar, dağlar var. Ve anladın ki sen doğmadan önce de bunların hepsi vardı. Sen yoktun ama hepsi vardı. Ve beden gittikten sonra herşey var olmaya devam edecek. O zaman her şey var olmaya devam ederken neden sen kendinin olmadığını düşünüyorsun? Yani her şey varken sen de varsın. Sonra herşey var olmaya devam edecek ve sen de olmayacaksın. Bu nasıl olabilir? İşte varoluşsal bilgelik budur.

 

ÜSTADIM, ZİHİN HEP YANILGI ÜRETİR Mİ?

 

Zihnin işleyişi bundan ibarettir çünkü maddi evrende yanılgı olmazsa hayat olmaz. O zaman burada yapacağınız hiçbir şey kalmaz. Bu evren bunun için tezahür ettirilmiş. Burası bir simülasyondur. Amaç yanılgı içinde olmak ve bu deneyimi yaşamaktır. O yüzden zihin üretmeye devam ediyor Ve yokoluşa inanıyor. Bu bir inançtır. Herhangi bir nesneyi yok etmeye çalışın edemezsiniz, sadece biçim değiştirebilir. Ama yok olamaz. Bu ispatlanmıştır. Enerjiyi yok edemezsiniz.  O yüzden de yokoluş diye bir şey yok. Var oluş var. Ebediyen var. Ve sayısız enerjiler dönüşümler var.

 

ÜSTADIM BU DURUMDA EBEDİYET VE EBEDİLİK NEDİR?

 

Ebediyet yaşamın, varoluşun temel özelliğidir. Kavram olarak ebedi kelimesi, zaman olarak sonu olmayan, sonsuz demektir.Canlılar için hep yaşayacak olan, kalıcı olan anlamına gelir. İnsan zihni ve mantığı için zamanın sonu olmadığını kavramak mümkündür. Ama hep yaşamak ve kalıcı olmayı  kavramak daha zordur. Çünkü her maddi yaşam formunun bir dün sonu gelmiştir, gelmektedir ve gelecektir.

 

ÜSTADIM, O ZAMAN EBEDİ YAŞAM NE ANLAMA GELİR?

 

Ebedi yaşam doğası, ebedi olana hastır. Ve şu an yaşadığımız yaşam içinde doğası mutlak olan bir şey yoktur. Beden, zihin, duygular, düşünceler, kavramlar, inançlar, deneyimler her şey geçicidir. Doğası mutlak olan ve bozulmayan tek şey canlının ta kendisidir, yani ruhi varlıktır. Fakat maddi yaşam oyunu içinde ruhi varlığın yeri yoktur. O beden içinde pasif gözlemci olarak bedenle sergilenen oyunları sadece destekler, yönlendirir, gözlemler. Bu noktada sonsuzluk olgusu aslında zihnin içine alabileceği bir şey değildir. Zihin sınırlı olduğu için sınırsız bir kavramı içine alamaz.

 

PEKİ, EBEDİLİĞİ KAVRAMANIN YOLU NEDİR?

 

Bunun yolu sınırlı zihni aşmaktır. Yani ebediliği sınırlı zihne sığdırma çabasını bırakmak. İşte o noktada Orijinal Yoga Sistemi’nde yer alan meditasyon denilen deneyim başlar. Bu deneyimde ebediliğe karşı sezgi kazanırsınız. Ebediliğin kokusunu almaya başlarsınız. Zihin için her zaman bir başlangıç olmalıdır. Her şey başlar ve biter. Zihin deneyimi şudur; herşey bir noktadan başlar ve biter. Ebedilik anlatılacak bir olgu da değildir. Çünkü metafiziktir. Metafizik olguları idrak etmenin tek bir yolu vardır; onu deneyimlemek. Orijinal Yoga Sistemi size bu deneyim olanağı sunar. O zaman ruh inanç konusu olmaktan çıkar ve canlı bilgelik ve deneyim haline gelir.

 

ÜSTADIM BU DURUMDA EBEDİ YAŞAM ASLINDA RUHİ VAROLUŞA AİTTİR DENİLEBİLİR Mİ?

 

Bir anlamda evet. Madde de sonsuzdur ama mutlak ve bozulmaz var olma hali ruha aittir. Ruh ve madde enerjinin iki farklı yönüdür. Madde bozulabilir, yakılabilir, bölünebilir, dağılabilir ve herhangi bir fiziksel işleme tabi olabilir. Ayrıca madde zaman içinde de bütünlüğünü kaybedip yeni bir forma geçmeye tabidir. Ama ruhi oluşum bozulmaz, yakılmaz, bölünmez, eskimez, dağılmaz ve yok olmaz. Bu anlamda ebediyen var olmak ruhi varlığın özelliğidir. İnsanın bu noktayı kavraması için ruh ve maddenin farkını görmesi , yaşaması gerekir. Ruhi varlık içinde yaşadığı maddi ünite ile kendi arasında bir ayrımsama noktasına gelince- ki bu tekamül etmek ve aydınlanmak demektir, o zaman tüm taşlar yerine oturur.

 

PARAMAHAMSA BU GÜZEL SOHBET İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ…