Gündem
Giriş Tarihi : 05-01-2017 18:10   Güncelleme : 05-01-2017 18:10
Abone ol

Akkaya; Devlet Zarara Uğratılıyor'

İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya; “AKP Hükûmetinin 30 yıldan fazla çalışmış emekli memurlarımıza vereceği ikramiye bir kazanım değil tamamen Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu bir kararın uygulanmasından ibarettir; üstelik faiz güncellemesinden de yoksundur.”

Akkaya; Devlet Zarara Uğratılıyor'

CHP İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya TBMM Genel Kurulu’nda 446 sıra sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” hakkında yaptığı konuşmada emekli memurlarımızın 30 yılı aşan çalışma sürelerine ilişkin ödenecek olan ikramiyelerin faiz güncellemesinde yoksun olduğunu; bu şartlar altında emekçinin gasp edilen hakkına ilişkin bu kanun tasarısına CHP olarak imza atmayacaklarını belirtti.

 

Maliye Bakanı’nın; Emekçinin faiz hakkına göz koyan bu anlayışın tüm partilerin ortak mutabakatı ile Planlama ve Bütçe Komisyonundan geçtiğine dair yaptığı konuşmasının gerçeği yansıtmadığını belirten Akkaya; bu tasarının da emekçinin yüzü gözü hürmetine değil; Anayasa Mahkemesinden dönen ve emsal teşkil eden kararlar yüzünden AKP hükümeti tarafından yapılmak zorunda kalındığını söyledi.

 

EMEKÇİNİN İKRAMİYESİNİ ALMASINDA 7 OCAK 2015 NEDEN ÖNEMLİDİR?

 

Akkaya;  bu tasarıda 7 Ocak 2015 tarihinin önemini şu şekilde izah etti:

 “7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olmuş memurlarımızın otuz yılı aşan çalışma sürelerinin ödenmeyen ikramiyeleri için bir kanun düzenlemesi yapılması için burada bulunuyoruz. Peki neden bu düzenleme 7 Ocak 2015 tarihinden öncesi için yapılıyor? Çünkü Anayasa Mahkemesi bu tarihte aldığı bir kararla "Memurların otuz yılı aşan çalışma süreleri varsa emeklilik ikramiyelerini buna göre öde." diye bir karar verdi ve bu da diğer emekçilerimiz için emsal teşkil ediyor. Yani bu AKP Hükûmetinin memurlarımıza vermiş olduğu bir kazanım değil tamamen Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu bir kararın uygulanmasından ibarettir. Anayasa Mahkemesi kararı 7 Ocak 2015 tarihinden sonra yürürlüğe girmiştir ve o tarihten sonra emekli olan, otuz yılı aşan memurlarımız ikramiyelerini fazlasıyla almaya başlamışlardır. Ama ondan öncekiler için bu yasal düzenlemenin yapılması gerekiyordu. Bu düzenleme de yaklaşık 400 bin memuru ilgilendirmektedir. Yani geçmişte bu ülkeye hizmet etmiş, emekli olmuş 400 bin memur işte bu yasal düzenlemeyi bekliyor.”

 

2 YIL SONRA BOHÇA TORBA İLE EMEKÇİNİN HAKKINI TIRPANLAYARAK GELEN YASA

Bu düzenlemenin karardan tam 2 yıl sonra yapıldığına da dikkat çeken Akkaya; AKP hükümetinin bu tasarıda samimiyetsiz olduğunu; CHP olarak 2 yıl önce bu durumun Meclis kürsüsünden defalarca dile getirildiğini belirtti.

Akkaya konuya ilişkin olarak ; “İki yıl önce biz Meclis kürsüsünden bu düzenlemeler için burada konuştuk. Hatta geçen sene 27 Ocak 2016 tarihinde Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel, İzmir Milletvekilimiz Musa Çam ve ben bir yasa teklifi verdik ama AKP gündeme bile almadı. Gene bu konu 2016 Haziranının başında Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna geldi, orada görüştük ama AKP Hükûmeti tarafından gündeme alınmadı. Şimdi ise bir bohçanın içinde önümüze getirildi. Bu bohçada ne ararsan var, tabiri caizse batan geminin malları misali … Uluslararası taşımacılıktan tutun da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine akademisyen kadro tahsisi bile bu torbanın içinde var. Peki bekletilen ve bunca zaman sonra, otuz yıldan fazla devletine hizmet etmiş olan emekçiler bu düzenlemeyle kayıplarını alabiliyorlar mı? Ne yazık ki alamıyorlar. Getirilen düzenleme memurlarımızın emekli olduğu tarihteki ücretleri üzerinden olacak, on sene, on beş sene önce emekli olmuş memurlarımız o günkü ücretleri üzerinden alacaklar; yani kuşa dönen bir ücret düzenlemesi var burada. Devletimiz en küçük alacağı için faiz talep ederken emeklilerimiz zamanında ödenmemiş olan alacakları için yani gecikmiş ikramiyeleri için gecikme faizi alamayacaklar. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak verdiğimiz önergede "Güncelleme yapılsın, katsayılar yükseltilsin ve faiz uygulansın." dediğimiz hâlde yine AKP tarafından reddedildiğini bilginize sunmak isterim. “dedi.

 

Akkaya; bu yapılan düzenleme ile devletin de zarara uğratıldığını belirtti. Birçok memur emeklisinin hem Anayasa Mahkemesinin kararı hem de Danıştay 11. Dairesi kararı sonrasında mahkemeye başvurduğunu belirten Akkaya; bu emeklilerin paralarını faiziyle birlikte aldıklarını ayrıca devletin de açılan tüm bu davalar için vekâlet ücreti ödemek zorunda kaldığını söyledi.

Akkaya yapılan bu düzenlemede anayasaya aykırılıklar da olduğunu; sözleşmeye dayalı vekâlet ücretlerinin sonradan yasayla değiştirilmesinin Anayasa'nın "Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti" başlıklı 48'inci maddesi irade özgürlüğüne de uymadığını, onu yok ettiğini belirtti.

Akkaya konuşmasının sonunda; CHP’nin vermiş olduğu önergeler doğrultusunda; memurlarımızın hak ettiği emekli ikramiyelerinin güncel katsayılar veya faizleriyle birlikte ödenmesine ilişkin yeni bir düzenleme yapılması hususunda bir uzlaşı çağrısı yaptı.