Siyaset
Giriş Tarihi : 26-12-2019 10:48
Abone ol

Aktif fay hattının üstüne likit kimyasal deposu

Tekirdağ’da özelleştirilen Tekirdağ Uluslararası Limanı’na likit tank çiftliği kurulması planlanıyor. Kimyasalların depolanacağı alanın 500 metre ötesinden aktif fay hattı geçiyor. Yaklaşık bir kilometre ötesinde ise ikinci bir aktif fay bulunuyor. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Büyük Marmara Depremi’nde, dolgu alanı üzerinde bulunan sınai tesisler ve depolama tesislerinin yarattığı felaket ortadayken; 1. derece deprem bölgesinde yer alan iki aktif fayın hemen yakınına kimyasal depolama alanı kurulması kaygı yaratmaktadır” dedi.

Aktif fay hattının üstüne likit kimyasal deposu

Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde bulunan ve özelleştirilmesinin ardından
Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. adını alan limana likit
tank çiftliği kurulması planlanıyor. Aynı proje kapsamında 90 bin metrekarelik
dolgu alanı oluşturulması amaçlanıyor.
OKUL, HASTANE, ADLİYE VE STADIN YANI BAŞINDA
Dolgu alanı üzerinde likit tank çiftliği olarak kullanılacak alanın Barbaros
Mahallesi’nin hemen yanı başında olması endişe yaratıyor. Limanın hemen
yakınında bir ilköğretim okulu, bir lise, hastane ve Adalet Sarayı gibi çok
sayıda kamu kurumu ve Namık Kemal Stadı buluyor.
Diğer yandan, kentin denizle bağlantısını keseceği düşünülen proje için gerekli
dolgu malzemesinin bölgeden temin edilecek olması da kaygıları arttırıyor.
500 METRE ÖTESİNDEN FAY HATTI GEÇİYOR
CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, projeyle ilgili Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle Meclis’te soru önergesi verdi.
Yüceer, “Projenin hayata geçirilmek istendiği alan 1. ve 2. derece deprem
bölgesi olarak belirlenmiş alanlar içindedir. Üstelik proje alanından biri yarım
kilometre, diğeri yaklaşık 1 kilometre ötede iki tane diri fay geçmektedir.
Büyük Marmara Depremi’nde, dolgu alanı üzerinde bulunan sınai tesisler ve
depolama tesislerinin yarattığı felaket ortadayken; 1. derece deprem bölgesinde
yer alan iki aktif fayın hemen yakınına kimyasal depolama alanı kurulması
kaygı yaratmaktadır” dedi.

2
TEKİRDAĞ’IN BAĞRINA İKİ HANÇER BİRDEN
Projenin Tekirdağ’ın sahil ile olan bağlantısını ortadan kaldıracağını belirten
Yüceer, dolgu alanının yaygınlığının kentin silüetini de olumsuz etkileyeceğine
dikkat çekti. Yüceer, dolgu malzemesinin bölgeden temin edilecek olmasınını
ise “Tekirdağ’ın bağrına saplanacak ikinci bir hançer” diye niteledi.
Yüceer, projenin 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergen Havzası Revizyon
Çevre Düzeni Planına ve 1/25.000’lik Tekirdağ Çevre Düzen Planına da aykırı
olduğunu ifade etti.
Yüceer, Bakan Kurum’dan şu sorulara yanıt istedi:
- MTA’nın “Diri Faylar” arasında gösterdiği fay hatlarının hemen yakınında, 1.
Deprem Bölgesi’nde likit tank çiftliği adı altında kimyasal depolama alanı
oluşturulmasının, halk ve çevre sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin bir araştırma
yapılmış mıdır?
- 90 bin metrekarelik alan için gerekli dolgu malzemesi nereden temin
edilecektir? Bu kadar yoğun bir dolgu çalışmasının hem dolgunun yapılacağı
alana hem malzemenin temin edileceği alana hem de taşıma güzergahına
etkileri incelenmiş midir?
- Likit tank çiftliğindeki depoların temizlenmesiyle oluşacak kirlilik düzeyi
yüksek atıkları arıtacak tesis için Bakanlığınızın aradığı şartlar nedir? Söz
konusu projenin ÇED başvurusunda bahsi geçen tesis, bu şartları karşılamakta
mıdır?
- Projenin deniz ekosistemine etkisine ilişkin bakanlığınız bir çalışması var
mıdır?
- Limanın genişletilmesiyle kent içinde, kimyasal yük taşıyan TIR ve uzun araç
yoğunluğu yaşanacağı tahmin edilmektedir. Bu ve benzer durumların yaratacağı
risklere ilişkin Bakanlığınızın belirlediği kriterler var mıdır? Varsa nedir ve
hangi yasaya/yönetmeliklere dayanmaktadır?