Gündem
Giriş Tarihi : 17-03-2021 20:54   Güncelleme : 17-03-2021 20:54
Abone ol

Ankara Kent Konseyi seçimleri iptal edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Konseyi Genel Kurulu'na meslek odalarını davet etmemesi üzerine açılan davada Kent Konseyi Genel Kurulu seçimleri iptal edildi.

Ankara Kent Konseyi seçimleri iptal edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kent Konseyi Genel Kurulu'na meslek odalarını davet etmemesi üzerine açılan davada, Kent Konseyi Genel Kurulu seçimleri yargı kararıyla iptal edildi. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odasının (ATO), 29 Haziran 2019 tarihinde yapılan seçimli genel kurula DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’a bağlı çok sayıda meslek örgütü ile derneğin davet edilmediklerini belirterek açtığı davada karar veren Ankara 12’nci İdare Mahkemesi, Ankara Kent Konseyi seçimlerini ve yürütme kurulunu iptal etti. Bölge İdare Mahkemesi 10’uncu İdari Dava Dairesi de kararı onadı.

Sendikalar ile kent mücadelesinde birlikte davrandıkları sivil toplum örgütlerinin dışlanmasının doğru olmadığını  Kent konseyinin asıl amacının hemşerilik bilinciyle daha yaşanabilir bir kent için çözüm önerileri oluşturmak olduğunu belirten Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kararı şu şekilde değerlendirdi: 

“Kent konseylerinin, kentin gerçek sorunlarını tespit edip bu sorunlara çözüm üretebilmesi, yerel yönetimlerde sahici katılım mekanizmaları oluşturmaları için, meslek örgütlerini sendikaları ve sivil toplum örgütlerini davet etmek zorundadır. Kamu kurumu niteliğinde olan ve bu kentte kamu yararını savunmada öncü olan TMMOB’a bağlı meslek örgütlerinin Ankara Kent Konseyi’ne davet edilmemesi eşyanın tabiatına aykırıdır. Yargı da bu kararı vermiştir. İvedilikle karar uygulanarak ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu unvanını kullananların hukuka aykırı işlem yaptığının altı çizilerek, Ankara Kent Konseyinde belli bir çevrenin değil, meslek odalarının sendikaların, derneklerin bu kent için mücadele edenlerin geniş birlikteliğinin sağlanması gerekliliğini kamuoyuna duyuruyoruz. Yargı kararı ortadadır. Ankara Kent Konseyinin ‘katılımcı bir süreçle’ yeniden seçimlerinin yapılması sorumluluğu Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.”

Ajans Bizim