Gündem
Giriş Tarihi : 07-03-2022 10:36

'Binlerce kadın mobbing ve şiddete maruz kalmaktadır'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadınlara karşı şiddetin AKP iktidarı döneminde , zirve yaptığını söyledi.

'Binlerce kadın mobbing ve şiddete maruz kalmaktadır'

Kadınlara yönelik ayrımcılığa son verilmesi, kadınların yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunların ortadan kaldırılması ve onların şikayet ve taleplerinin titizlikle ele alınması gerektiği konular olduğunu belirten Gürer “çok sayıda Meclis Araştırma ve soru önergesi ile Kanun Teklifleri hazırlayıp, Meclis Başkanlığına sundum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Gürer, mesajında ülkemizde kadınların sorunlarının AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana her yıl katlanarak arttığını ifade etti. 

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE KADIN CİNAYETLERİ ARTIYOR 

Siyasal iktidarın kadınlara yönelik kutuplaştırıcı tavrı ve ayrımcılığı nedeniyle, kadına yönelik şiddet olaylarında ve kadın cinayetlerinde gözle görülür bir artış olduğunu, kadınların sosyal, kültüre  alanlardan uzak tutulması için adeta sistematik bir çalışma yapıldığını vurgulayan Gürer, “Oysa, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yapılan düzenlemelerde kadınlar pek çok hakka sahip olmuş, Türk kadınları seçme ve seçilme haklarını, bugün demokrasinin beşiği sayılan çok sayıda Avrupa ülkesinden önce almıştı. Ancak aradan geçen bir asıra yakın zamanda, ne yazık ki özellikle siyasal iktidarın kadınlara yönelik ayırımcı tavrı, kadının toplum iş hayatında, sosyal hayatta daha az yer almasına neden olmuştur” dedi. 

150 BİN KADIN ŞİDDETE MARUZ KALIYOR 

Resmi verilere göre, her yıl ortalama 500 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, 150 bine yakın kadının şiddete maruz aldığını belirten Gürer, kadına yönelik şiddet olayları ve kadın cinayetlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. 

KADINLAR EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATTA DAHA ÇOK YER ALMALIDIR 

Gürer, mesajında, Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve olanaklardan  eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak, kadınların ekonomik, sosyal, kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her düzeyine aktif katılımı özellikle yerelden başlayarak teşvik etmek şarttır” ifadelerini kullandı.

GÜRER’İN KADINLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARI 

Kadınların yaşadığı sorunların çözümü ve şiddet olaylarının önlenmesine yönelik Meclis çatısı altında yaptığı çalışmalardan da bahseden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kadınların özel sektörde yönetim ve karar organlarında daha yüksek oranda yer almalarını sağlayacak, farkındalık artırıcı ve teşvik edici yöntemler uygulanması, kadınların kamuda yönetim ve karar organlarında daha fazla oranda yer almalarını sağlayamaya yönelik farkındalık artırılacak, yönlendirici ve teşvik edici yöntemler geliştirilmesi, İşgücü piyasasının değişen ihtiyaçları çerçevesinde yeni gelişen meslek alanları göz önünde bulundurularak kız çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarındaki mesleklere yönlendirilmesi için çalışmalar yapılması, Kadına yönelik şiddetin, erken yaşta zorla evliliklerin ve her türlü istismarın önlenmesine yönelik, toplumsal farkındalık yaratma çalışmalarının artırılması gibi konularda kadınların taleplerini içeren soru önergelerini ilgili bakanlıklara verdik. Ayrıca Kadına yönelik şiddetle mücadelede, şiddet mağduruna ve şiddet uygulayana yönelik hizmet sunan kurum ve kuruluşların kapasiteleri ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması,  kadın haklan, kadına şiddet, kadının toplumsal hayattaki rolü, kadının aile ve iş hayatının uyumlaştırılması ve öncelikli olarak kadının sağlık ve güvenle yaşaması yani öldürülmemesi gibi bir çok konunun ülkemizde yaşanan olaylar nedeniyle tekrar gözden geçirilmesi ve pek çok alanda düzenlemeler yapılması taleplerini içeren Meclis Araştırma önergeleri ve Kanun Teklifleri hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunduk. Ayrıca kadınların çalışma yaşamındaki sorunlarını çözümüne yönelik ve Kanun Tekliflerimiz var” şeklinde konuştu. 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,  8 Mart 1857’de ABD’de tekstil sektöründe çalışan kadınların düşük ücret ve insanlık dışı çalışma koşullarını proteste etmek için başlattığı grevin yıldönümü olan 8 Mart’ın, 1977 yılından itibaren Dünya Kadınlar Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, “kadına yönelik şiddet olaylarının ve kadın cinayetlerinin sonlandığı, dünyamızın güzelleştiren kadınların yaşadığı sorunların çözüme kavuştuğu aydınlık yarınlara kısa zamanda oluşmak dileğiyle, Tüm Kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” diye konuştu.

AdminAdmin