Siyaset
Giriş Tarihi : 19-02-2020 15:59
Abone ol

'Büyükşehir yasasına yönetmelik ile müdahale Meclis gündeminde'

CHP İstanbul Milletvekili Av. Turan Aydoğan Resmi Gazete’de yayımlanan 19 Şubat 2020 tarihli ve 31044 saylı Yönetmeliğin Büyükşehir Belediyesi Kanuna ve Anayasa’ya aykırı olduğunu söyleyerek “Danıştay’dan döneceği belli olan bir yönetmeliktir, amaç büyükşehir belediyelerinin yetkilerini daraltmaktır” dedi.

'Büyükşehir yasasına yönetmelik ile müdahale Meclis gündeminde'

CHP’li Aydoğan, Resmi Gazete’de bugün yayımlanan yönetmeliği hem İçişleri Bakanlığı’na hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yönelttiği sorularla Meclis gündemine taşıdı.

Aydoğan konuyu şöyle özetledi:

“Meseleyi özetle ifade etmek gerekirse; İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birlikte bir yönetmelik çıkarıyor. Bu yönetmelikle ulaşım ana planını yapmak ve yaptırmakla görevli olan büyükşehir belediyelerinden bu yetkileri budanmaya çalışılıyor. Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’ndeki (UKOME) üye sayısı büyükşehirlerin lehineyken başka Bakanlık ve kurumlar da dahil edilerek bu sayı yetersiz kılınıyor. Karar alma durumunda çoğunluğu sağlayan büyükşehirler bu yönetmelikle çoğunluğu kaybedecekler ve böylece karar alama yetkileri ellerinden alınmış olacak. Örneğin bu yönetmeliğe göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde UKOME’nin mevcut yapısında 11’i İBB, 10’nu hükûmet tarafından belirlenen 21 üye bulunuyordu, değişiklikle 3 bakanlık daha UKOME bünyesine dahil edilerek büyükşehir belediyelerini 11 üye kamuyu 14 üye temsil edecek ve dolayısıyla azınlığa düşecek.”

ANAYASA’YA AYKIRI

Yönetmeliğin, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları” başlıklı 7. Maddesinin “f” fıkrasına ve aynı Kanun’un 9. Maddesine aykırı olduğunu ifade eden Aydoğan, “Amaç çok net; kaybedilen büyükşehirlerin yetkilerini olabildiğince daraltmak. Bunun için her yolu deniyorlar. Bugün de bu yönetmelik çıktı. Yönetmelik Anayasa’nın 124. Maddesine de açıkça aykırıdır. Çünkü Anayasa'nın 124. maddesiyle Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerine kendi görev alanlarını ilgilendiren konularda yönetmelik çıkarma yetkisi verilmiştir. İdareler bu yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarabilecekleri gibi, kamu hizmetinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla yönetmeliklerde değişiklikler de yapabilirler. Fakat, yönetmeliklerin Anayasa, Yasa, Tüzük ve hukukun genel ilkelerine aykırı hükümler içermemesi öngörülür. Burada 5216’ya açıkça aykırılık var. Ayrıca Anayasa’nın yerel yönetimleri düzenleyen 127. maddesini yok sayarak hareket etmek isteyen totalist ve ben merkezci bir merkezi idare yaratılmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

MİLLİ İRADEYE AYKIRILIK

Meselenin CHP’li belediyeler tarafından yargıya taşınacağını ifade eden Aydoğan, “Ayrıca yönetmelikler üst hukuk normlarına aykırı olması durumunda açılan davalara bakıldığında Danıştay kararları da göz önüne alınırsa, ilgili yönetmelik için dava açılacağı da ön görülmüş olmalı. Emsal kararlar da mevcut. Danıştay’ın verdiği sayısız karar rağmen bunu yapıyorlar. Bunun adı hak gaspıdır. İstanbul halkı kendisini idare edecek yönetimi seçmiştir. Bu iradenin üstüne çıkmayı, bu iradeyi çiğnemeyi göze almış bir merkezi idare uzun vadede sonuçlarına katlanır. 31 Mart seçimleri sürecinde ‘Ekrem İmamoğlu’na saldırmayın siz zararlı çıkarsınız’ demiştim, haklı da çıktım, tekrarlanan seçimde aldıkları fark haklılığımı kanıtladı. Fakat hala aynı hatayı yapmakta ısrarcı olmalarını anlamak güç. Bu yapılan milli iradeye ve anayasal temelli demokratik yapılanmaya aykırılıktır.” dedi.