Siyaset
Giriş Tarihi : 22-06-2016 11:52   Güncelleme : 22-06-2016 11:52
Abone ol

CHP Sağlık Çalıştayı'nın 2'ncisi Antalya'da gerçekleşti

CHP Sağlık Sistemi, Hastaneler ile Hasta ve Engelli Haklarını İnceleme ve İzleme Komisyonu, ilkini Bursa’da düzenlediği Sağlık Çalıştayları Dizisi’nin ikincisini komisyon üyesi Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara’nın organizatörlüğünde Antalya’da gerçekleştirdi.

CHP Sağlık Çalıştayı'nın 2'ncisi Antalya'da gerçekleşti

Antalya Tabip Odası, Antalya Eczacı Odası, Antalya Medikalciler Derneği, SES Antalya Şubesi, Türk Sağlık Sen Antalya Şubesi ve Genel sağlık İş Antalya Şubesi ile Mersin, Adana, Burdur-Isparta ve Muğla Tabip Odaları Temsilcileri ile TTB Merkez Konseyi adına Dr. Fatih Sürenkök’ün katıldığı toplantı Antalya Su Hotel’de gerçekleşti. 

CHP Sağlık Komisyonu üyelerinden Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara’nın organizasyonu ile düzenlenen toplantıya Komisyon başkanı Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir ve komisyon üyeleri İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, Kayseri Milletvekili Dr. Çetin Arık, Bursa Milletvekilleri Dr. Ceyhun İrgil ve Eczacı Erkan Aydın ile Antalya’nın hekim milletvekillerinden Prof. Dr. Mustafa Akaydın katıldı. 

SAĞLIK SİSTEMİNİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Türkiye’deki sağlık sisteminin sorunlarının masaya yatırılması ve ortak bir dil ile çözüm önerilerinin ortaya konulması amacıyla düzenlenen toplantıda odalar ve sendikalar hazırladıkları kapsamlı sunuşları milletvekilleri ile paylaştılar. 

Toplantının açılışında kısa söz alan Antalya Tabip Odası Başkanı Dr. Adnan İş, CHP’ye kendilerine bu imkanı sunduğu için teşekkür ederken, AKP’nin sağlıkta dönüşüm projesinin hem sağlık çalışanlarına hem de vatandaşa iyi gelmediğini belirterek sistemin kamucu bir anlayış ile uzun ve kısa vadeli çözümler ortaya koyması gerektiğini vurguladı. 

HÜKÜMETİN İÇERİSİNDE BULUNDUĞU KRİZDEN SAĞLIKTA PAYINI ALIYOR

CHP Sağlık Komisyonu Başkanı Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir yaptığı konuşmada Türkiye’nin ve Hükümetin içerisinde bulunduğu krizden sağlık sektörünün de payına düşeni aldığını ve sistemin her geçen gün daha da kötüye gittiğini söyledi. Bu faşizan uygulamalara karşı hep birlikte iyi hekimlik ve toplum sağlığı adına mücadele edilmesinin gerekliliğinin altını çizdi. 

HEKİMLİK GÖREVİ GÜNCEL POLİTİKAYA MALZEME YAPILMAMALI

CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara ise CHP’nin yaptığı bu toplantıların Eşit, Nitelikli, Ulaşılabilir ve Ücretsiz bir sağlık sistemini, sağlığın tüm bileşenlerinin katılımı ile gerçekleştirmeyi amaçladığını belirterek, kısa süre önce gerçekleştirdiği Küba ziyaretinden örnekler vererek daha iyi bir sağlık sisteminin imkânsız olmadığını söyledi. Hekimler için insan ve yaşam hakkından öte bir şey olmadığını vurgulayan Kara, sağlık sisteminin ve hekimlik görevinin güncel politikaya malzeme yapılmasının doğru olmadığını ifade etti. 

Toplantıda konuşan İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker de, AKP iktidarının hekimliği parçalayarak yok etmek istediğini, buna karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. 

ÇALIŞTAYLAR TÜM BÖLGELERDE DEVAM EDECEK

Oda ve Sendika temsilcilerinin de görüşlerini aktardığı çalıştayda, AKP iktidarının sağlıkta dönüşüm projesi ile sağlıkta yeni sorunlar yarattığı, sağlıkta artan şiddete karşı AKP’nin sessiz kaldığı, şehir hastaneleri projelerinin sistemde daha büyük tıkanıklıklar yaratacağı, sağlıkta özelleştirmenin durdurulması gerektiği gibi temel sorunlar masaya yatırıldı. 

Bu çalıştayların diğer bölgelerde de devam edeceğini belirten komisyon üyeleri bölge çalıştaylarının sonucunda AKP’nin sağlık politikalarına alternatif bir sağlık programının açıklanacağını bildirdi.