Siyaset
Giriş Tarihi : 10-11-2019 21:26
Abone ol

CHP'de Kimler Delege Olamayacak?

CHP’de kongreler süreci mahalle delege seçimleriyle resmen start aldı. Parti yönetimi, kritik seçimler öncesi bir dizi karar alarak örgüte bildirdi. Peki, bu kararlar kimleri bağlıyor? Kimler delege olamayacak?

CHP'de Kimler Delege Olamayacak?

Merkez Yönetim Kurulu’nun Eylül ayının sonunda aldığı karar doğrultusunda CHP’de mahalle delege seçimleri yapılmaya başlandı. Seçimlerin nasıl yapılacağı konusunda ise MYK’da alınan kararlar doğrultusunda, Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kağan Salıcı ve Muharrem Erkek imzasıyla il ve ilçe örgütlerine bir genelge gönderildi.

Genelgede, Kongreler takvimine göre muhtarlık bölgelerinde oy kullanacak üyeleri gösterir çizelgelerin kesinleştiğine dikkat çekilerek, kesinleşen üye çizelgelerinde adları bulunanların oy kullanacağı ilçe kongresi delege seçimlerinin nasıl yapılacağı konusunda örgüt bilgilendirildi.

8 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak ilçe kongresi delege seçimlerinde şu esaslara uyulacak:

TÜZÜK VE YÖNETMELİK ESAS OLACAK
Delege seçimleri, Tüzük, Yönetmelik ve Merkez Yönetim Kurulu’nun Genelgeleri çerçevesinde yürütülecek.

KİMLER OY KULLANAMAYACAK?
Kesinleşen üye çizelgelerinde yer almayan kişiler mahalle delegeliği seçimlerde oy kullanamayacaklar.

OY HAKKI YOK SEÇİLME HAKKI VAR
30 Haziran 2019 tarihinden önce üyeliği kesinleşenler; kesinleşen üye çizelgelerinde adı bulunmasa dahi 1 Temmuz 2019 tarihinden sonra üyeliği kesinleşmiş olup üye kütüğünde adı bulunanlar oy kullanamayacak fakat aday olup seçilebilecekler.

AYNI GÜN VE YERDE OLMAYACAK
İlçe kongresi delege seçimlerinin tamamı aynı gün ve aynı yerde yapılmayacak; her muhtarlık bölgesine uygun olan yerler ve denetime uygun tarihlerde yapılacak.

SANDIK KONULMASI ESAS OLACAK
Üye bulunan muhtarlık bölgelerinde mutlaka sandık konulacak;seçim yapılıp sonuç tutanağı düzenlenecek.

BELEDİYELERE DELEGE FRENİ!
Toplam il/ilçe nüfusu 50.000’den fazla olan yerlerde belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri muhtarlık bölgelerinde ilçe kongresi delegesi seçilebilecek; ancak bu görevlerinden istifa etmedikçe ilçe ve il kongrelerinde yönetim kurulu, disiplin kurulu üyelikleriyle, il-ilçe başkanlığı, il delegeliği ve kurultay delegeliği görevlerine aday olamayacaklardır.

KINAMA CEZASI ALANLARA OY HAKKI
Üye çizelgelerinde yer almış olmakla beraber, ilgili seçim tarihinden önceki bir yıllık süre içinde, aldıkları Kınama cezası kesinleşmiş olanlar Tüzük hükümleri gereğince aday olamayacak, ancak seçme hakkını kullanabilecek.

ÖN SEÇİM DELEGELİĞİNE SON VERİLDİ
Kongreler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle parti içi ön seçim delegeliğine son verildi. Muhtarlık bölgelerinde parti içi ön seçmen seçilmeyecek.

SEÇİMLERİ BİLDİRME ZORUNLULUĞU
Seçimin yapılacağı yer, gün ve saat ile birinci toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının yeri, günü ve saati ve seçimi yürütmekle görevli ilçe yöneticilerinin adlarını içeren listeler ilçe merkezinde ve ilçe başkanlığının internet sitesi ile sosyal medya hesaplarında seçimden en az 7 gün önce ilan edilecek, üyelere sms ile bildirilecektir. İl başkanlığına da yazıyla bildirim yapılacaktır. İl başkanlığı internet sitesinde de ilçe kongresi delege seçimlerinin günleri yayınlanacaktır.

MYK’DAN İPTAL EDERİZ RESTİ!
İlçe kongresi delege seçiminde oylama süresi, ilçe başkanlığı tarafından, söz konusu muhtarlık bölgesi seçim çevrelerindeki üyelerin sayısı ve seçimin kesintisiz sürdürülmesi koşulu dikkate alınarak belirlenecek. Yeterli süre tanınmadan yapılan seçimler iptal edilecek.

DELEGE KAYDIRMAK YASAKLANDI
Üye bulunmayan yerlerde, ilçe kongresi delege seçimi yapılmayacak. Bir muhtarlık bölgesinde seçilmesi gereken delege sayısından az üye bulunması halinde o muhtarlık bölgesine başka yerden üye kaydırılmayacak, o muhtarlık bölgesinin delegeleri başka muhtarlık bölgesine aktarılmayacak.

GENEL MERKEZE BİLDİRME ZORUNLULUĞU
Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sayıda delegenin seçilememiş olması kongrelerin yapılmasına engel değildir. Ancak bir ilçede yönetim kurulu üye tam sayısının 2 (iki) katı kadar delege seçilmezse ilçe kongresi yapılamayacağından durumdan Genel Merkez haberdar edilecektir.

SADECE KAYITLI YERDE!
Her üye, yalnızca kayıtlı olduğu muhtarlık bölgesinde aday olup seçilebilecek.

ÜÇTE BİRİNİN KATILIMI ŞART
Seçim yapılabilmesi için, çizelgede adları yazılı üyelerin en az üçte birinin katılımı gerekli olacak. Seçimin başlangıç saatinden itibaren en az 1 (bir) saat yeterli katılımın olup olmadığı beklenecek. Makul sürede yeterli katılım olmaması durumunda ikinci toplantı önceden belirlenen yer, gün ve saatte üçte bir çoğunluk aranmadan yapılacak.

İSTEDİĞİ LİSTEDEN ADAY OLABİLECEK
Seçimlerde çarşaf liste ya da blok liste uygulaması söz konusu olmayacak. Bir kişinin adının, birden fazla oy pusulasında yer alması mümkün olacak. Uygulanacak seçim yöntemi konusunda herhangi bir oylama yapılması ve başkaca bir karar verilmesi mümkün değildir.

MÜHÜRSÜZ OY GEÇERSİZ SAYILACAK
Seçimde kullanılacak zarflar, üye sayısına göre ilçe başkanlığı tarafından temin edilecek ve seçim yerinde hazır bulundurulacaktır. Bu zarflar, ilçe başkanlığı tarafından mühürlenecek ve sayısı tutanağa bağlanacaktır. Sayım sırasında, ilçe başkanlığı mührü taşımayan zarflar geçersiz sayılır ve bu zarflar açılmadan ayrılarak sayısı tutanağa bağlanır.

ŞAFFAF SANDIK KULLANILACAK
İlçe kongresi delege seçiminde oy kullanma oy pusulasının zarfa konulduktan sonra sandığa atılması şeklinde yapılacaktır. Bu oy pusulası önceden yazılıp hazırlanmış olabileceği gibi, üye tarafından o anda elle de yazılıp sandığa atılabilir. Seçimlerde, şeffaf oy sandığı kullanılacaktır.

AZ VEYA ÇOK İSİM YAZILMASI İPTAL SEBEBİ OLMAYACAK
Bir oy pusulasında, seçilecek delege sayısından fazla isim yazılı ise; pusulanın sonuna yazılan isimler yazılmamış sayılır. Örneğin 5 delege seçilecek bir mahallede, oy pusulasında 7 isim yazılı ise son iki isim yazılmamış sayılır. Dolayısıyla fazla isim yazılan oy pusulası iptal edilmeyecektir. İsimler birden fazla sütun halinde yazılı ise en sağdaki sütünün altındaki isimler son isim sayılmalıdır. Seçilecek delege sayısından daha az sayıda isme oy verilmesi mümkündür.

YAZILI BAŞVURU DÖNEMİNE SON
İlçe kongre delegesi seçilebilmek için ilçe başkanlığına ya da seçimi yapacak görevliye yazılı bir başvuru yapılması koşulu bulunmamaktadır. Üyeler, aday olduklarını kendi diledikleri yöntemlerle duyurabileceklerdir. Bu kapsamda seçimin yapılacağı yerde afiş ya da liste asılması, broşür dağıtılması gibi yöntemleri kullanmaları da mümkündür.

EN ÇOK OYU ALAN SEÇİLECEK
Sayım sonucunda oy sırasına göre isimler yazılır, en çok oy alanlar seçilmiş olur.
İlçelere gönderilen “ilçe kongresi delege seçimleri “Tutanak” örneğinde en fazla 25 kişinin adı yazılabildiğinden 25’ten fazla kişinin seçileceği seçimlerde tutanak örneği numaralandırılarak ve arka arkaya eklenmek suretiyle kullanılabilecek.

KOTALARA AMAN DİKKAT!
9-10 Mart 2018 tarihli 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayında kabul edilen Tüzüğün 56/1 maddesinde ise, kotalar tek bir maddede düzenlenmiş olup önceki her iki maddedeki “kongre ve kurultay delegesi seçimleri” ibaresi yerine “il kongre delegeleri ve kurultay delegeleri” seçimlerinde ibaresi getirilmiştir. Bu hüküm karşısında il ve ilçe yönetim kurullarının seçiminde, il kongre delegeleri ve kurultay delegeleri seçimlerinde yüzde otuz üç (%33) cinsiyet ve yüzde yirmi (%20) gençlik kotası uygulanır. Bu özelliklerde yeter sayıda aday çıkmazsa katılan adaylarla tespit ve seçim yapılır.

SON KARARI MYK VERECEK
Seçime ve sonucuna, Tüzüğün 44. maddesine uygun olarak yazıyla itiraz edilebilir. İlçe yönetim kurulu, itirazları 2 gün içinde inceler ve karar verir. Karara karşı itirazcı ve ilgili üye 2 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edebilir. İl yönetim kurulu itirazı 2 gün içinde inceler ve karar verir. Bu karar kesindir. İtiraz işlemlerin yürütülmesini durdurmaz. Üye çizelgelerinin düzenlenmesinde Tüzük, yönetmelik ve genelge hükümlerine açık aykırılık bulunması halinde son karar mercii Merkez Yönetim Kuruludur.