Çevre
Giriş Tarihi : 14-02-2017 11:25   Güncelleme : 14-02-2017 11:25
Abone ol

CHP'li Ahmet Akın, kaya gazı konusuna el attı

​ CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın kaya gazı konusuna el attı. Tükettiğimiz doğal gazın %99’unu ithal ettiğimiz bir ortamda çok yüksek kaya gazı potansiyeline sahip olduğumuzun ortaya çıkması son derece önemli bir konudur diyen Akın, kaya gazı konusundaki ilerlemeyi yeterli bulmadığını, TBMM’nin bu konuyu ele alması gerektiğini belirterek Meclis Başkanlığına bir araştırma önergesi ile soru önergesi verdiğini açıkladı.

CHP'li Ahmet Akın, kaya gazı konusuna el attı

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın kaya gazı konusuna el attı. Tükettiğimiz doğal gazın %99’unu ithal ettiğimiz bir ortamda çok yüksek kaya gazı potansiyeline sahip olduğumuzun ortaya çıkması son derece önemli bir konudur diyen Akın, kaya gazı konusundaki ilerlemeyi yeterli bulmadığını, TBMM’nin bu konuyu ele alması gerektiğini belirterek Meclis Başkanlığına bir araştırma önergesi ile soru önergesi verdiğini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Enerji politikalarından sorumlu başdanışmanlığını da yapan Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın  TBMM Başkanlığına sunduğu Araştırma Önergesi şu şekilde;

KAYA GAZI ABD’DE DOĞAL GAZ FİYATLARINI AVRUPA’NIN ÜÇTE BİRİNE, JAPONYA’NIN BEŞTE BİRİNE DÜŞÜRDÜ

“Kaya gazının önemi her geçen yıl artmaktadır. ABD’de  kaya gazı sürecinde elde edilen başarı tüm ülkeleri kaya gazı konusunda harekete geçirmiştir. Kaya gazından önce ABD ile Avrupa ülkelerindeki doğal gaz fiyatları hemen hemen aynı iken kaya gazı üretiminin yaygınlaşmasından sonra doğal gaz fiyatları ABD’ye oranla Avrupa’da üç kat, Japonya’da ise beş kat daha fazla düzeyde seyretmektedir.

Yapılan araştırma ve çalışmalar kaya gazının geleceğin en önemli enerji kaynakları arasında yer alacağını gösteriyor. Bugün için ABD’nin gaz kaynaklarının %49’unu kaya gazının oluşturduğu, 2019’da LNG kaynakları küresel kapasitenin beşte birine tekabül edeceği ve ABD’nin üçüncü büyük LNG ihracatçısı konumuna yükseleceğinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

 

 

TÜRKİYE’DE 4,6 TİRLYON M3 KAYA GAZI REZERVİ TESPİT EDİLDİ

Önceki enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 2013 yılı Eylül ayında yaptığı bir açıklamada; Türkiye’de 4,6 trilyon m3 kaya gazı rezervi tespit edildiğini ve bu amaçla çalışmalar yürütüldüğünü belirtmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise 2017 yılı bütçe görüşmelerinde TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada “ Son dönemde önem kazanan ve ABD’de gelişim gösteren kaya gazı (shale gas) gelecekte doğal gaza alternatif olabilecek bir kaynaktır. 2007 yılında başlatılmış olan ülkemiz kaya gazı potansiyelinin belirlenmesi çalışmaları aralıksız sürmektedir. Yapılan araştırmalar ülkemizde özellikle Güney Doğu Anadolu ve Trakya Havzasında başta olmak üzere kaya gazı potansiyelinin varlığını ortaya koymaktadır” demiştir.

Her iki bakanın açıklamasından ülkemizde kaya gazı konusunda bir çalışmanın yürüdüğü anlaşılmaktadır. Ancak  aradan geçen bu kadar zamana rağmen bu konuda görünür bir ilerlemenin sağlanamadığı da açıktır.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi dünya kaya gazı haritasını da içeren bir rapor yayınlayarak tespit ettikleri rezervleri açıklamıştır. Bu rapora göre ülkemizde 4,6 trilyon m3’lük kaya gazı rezervi bulunmaktadır. Tükettiği doğal gazın %99’unu ithal eden ülkemiz için açıklanan bu rezerv son derece önemlidir. Bu rezerv ülkemizin yüz yıllık tüketimine karşılık gelmektedir. Ancak aynı rapor bu rezervin hepsinin değil 14 yıl yetebilecek miktarının, yani 651 milyar m3’ünün üretilebilir durumda olduğunu belirtmektedir.

KAYA GAZI ARAMA ÜRETME FAALİYETLERİNİN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ARAŞTIRILMALI

Kaya gazı konusunda çevresel kaygılar da henüz tam olarak giderilebilmiş değil. Örneğin İngiltere’de kaya gazı için yapılan çatlatmaların depreme neden olduğu gerekçesiyle çalışmalar askıya alınmış, Fransa ve Bulgaristan kaya gazı arama çalışmalarını yasaklamış, bazı Avrupa ülkeleri ise ara vermiştir. Yine kaya gazı çıkarılması amacıyla yapılacak hidrolik çatlatmalar için bazı kimyasallar ilave edilmiş su kullanıldığı için yer altı suları için kirlenme riski taşıdığı iddiaları da dillendirilmektedir.

TBMM KAYA GAZI KONUSUNDA BİR ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURSUN

Ülkemizin kaya gazı rezervinin bilimsel verilerin ışığında  yapılacak çalışmalarla gerçekçi olarak tespit edilmesi, enerji arz güvenliğimizi sağlamaya dönük olarak bu yerli kaynağımızın devreye alınması için yapılacak çalışmaların belirlenmesi  ile kaya gazı potansiyelimizin çevreye zarar vermeyecek şekilde değerlendirilmesini sağlayacak öneriler geliştirilmesi amacıyla Anayasanın 98, TBMM İç Tüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”

 

KAYA GAZI ÇALIŞMALARINDA HANGİ AŞAMAYA GELİNMİŞTİR?

Ahmet Akın’ın kaya gazı ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlandırmasını istediği sorular ise şunlar;

  1. 2007 yılında başladığını açıkladığınız kaya gazı çalışmalarında hangi aşamaya gelinmiştir?
  2. Yapılan çalışmalarda ülkemizin kaya gazı rezervi belirlenebilmiş midir? Bu rezerv ne kadardır?
  3. 2007 yılından bu yana ülkemizde kaya gazı aramaları için hangi illerimizde kaç kuyu açılmıştır? Ülkemizin tamamı bu amaçla taranmış mıdır?
  4. Şu ana kadar kaya gazı üretimi gerçekleştirilebilmiş midir?
  5. Hidrolik çatlatma operasyonu yapılan arama kuyusu sayısı nedir?
  6. Kaya gazı arama, sondaj ve üretim faaliyetleri için yerli teknolojimiz yeterli midir? Bu konuda ar- ge çalışmaları yapılmakta mıdır?
  7. 2007 yılından bugüne kadar kaya gazı arama çalışmaları için yapılan harcama miktarı nedir?
  8. Kaya gazı arama çalışmaları için işbirliği veya ortaklık yapılan uluslararası firmalar hangileridir?
  9. Kaya gazı arama ve üretim faaliyetlerinde yapılan hidrolik kırılmaların çevresel etkileri için hangi çalışmalar yapılmaktadır?