Siyaset
Giriş Tarihi : 30-03-2018 12:40   Güncelleme : 30-03-2018 12:40
Abone ol

CHP'li Akın: Köylülerimiz yıllardır üzerinde yaşadığı toprak konusunda bile söz sahibi olamıyor

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet AKIN, Balıkesir’in Karesi İlçe Belediyesi tarafından köy arazilerinin ihaleye çıkarılması konusunda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesi verdi. Akın, “Yıllarca halka en yakın yerel birimler olarak, yerel yönetimlerin temsil, katılım ve demokrasi gibi tüm ayaklarını taşıyan köylülerimiz, bugün üzerinde yaşadıkları toprak konusunda bile söz sahibi olamamaktadırlar” dedi. Akın’ın önergesinin detayları şu şekilde;

CHP'li Akın: Köylülerimiz yıllardır üzerinde yaşadığı toprak konusunda bile söz sahibi olamıyor

“Balıkesir’in Karesi İlçe Belediyesi tarafından mülkiyeti belediyeye ait parseller 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık
teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır. İhalede toplan 12 köyün arazisi
satılacak olup, herhangi bir kıstas getirilmediği için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olan herkes söz konusu ihaleye katılabilecektir. İş bu ihalenin konusu olan araziler,
muhtarlıkta kalan araziler olup daha sonra 6360 sayılı Yasa ile ilçe belediyesine
devredilmiştir lakin söz konusu ihalede köylülerimiz mağduriyet yaşamaktadır.
Arazilerin satışı ile birlikte vatandaşların, seneler önce para ödeyip, kuraya girdikleri
ve üzerinde belirli bir yaşam alanı olan yerler de satılacaktır. Köy tüzel kişiliğinin
kaldırılmasıyla birlikte köylerimiz sosyolojik olarak yok olmaya mahkûm edilmiştir.
Yıllarca halka en yakın yerel birimler olarak, yerel yönetimlerin temsil, katılım ve
demokrasi gibi tüm ayaklarını taşıyan köylülerimiz, bugün üzerinde yaşadıkları toprak
konusunda bile söz sahibi olamamaktadırlar. Bu konuyla ilgili olarak;
1) Köylülerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda bir çalışma mevcut
mudur?
2) 6360 sayılı Yasa çerçevesinde, köylerin taşınmazlarının satışı konusunda
yaşanan ihtilaflar nasıl çözülecektir?
3) Köylerin yolları bile yokken; arazilerinin satışa çıkarılması; sosyal devlet ilkesi
ile örtüşmekte midir?
4) İhalenin iptali ya da ertelenmesi söz konusu mudur?”