Siyaset
Giriş Tarihi : 15-10-2019 14:16

CHP'li Arık'tan hekimler için kanun teklifi

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, hekimlerin yargılanmasının izne tabi olmasını için kanun teklifi hazırladı. “Amniotikasit Bant Sendromu” tanısı alan bir hastanın, “Karnında bant unutulduğu” iddiasıyla dava açmaya kalktığını belirten Arık, “Hekimler yargılanmasın demiyoruz. Ama hekimlerimiz gereksiz davalarla meşgul edilmesin onların yargılanması da belirli kriterler çerçevesinde olsun” diye konuştu.

CHP'li Arık'tan hekimler için kanun teklifi

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, hekimlerin yargılanmasının izne tabi olmasını için kanun teklifi
hazırladı. “Amniotikasit Bant Sendromu” tanısı alan bir hastanın, “Karnında bant unutulduğu”
iddiasıyla dava açmaya kalktığını belirten Arık, “Hekimler yargılanmasın demiyoruz. Ama hekimlerimiz
gereksiz davalarla meşgul edilmesin onların yargılanması da belirli kriterler çerçevesinde olsun” diye
konuştu.
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, hekimlerin yargılanmasının düzenlenmesiyle ilgili hazırladığı kanun
teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Son yıllarda hekimlere karşı açılan davalar nedeniyle genç
doktorların cerrahi branşları tercih etmediğini ifade eden Arık, hekimlerin yargı kıskacından
kurtarılması gerektiğini belirti. Niyetlerinin hekimlerinin yargılanmasını önlemek ve hekimlere
dokunulmazlık kazandırmak olmadığının altını çizen Arık, her olumsuz durumun hata yada suç olarak
değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Arık, TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifinin
gerekçesinde şu görüşleri dile getirdi: “Ülkemizin nitelikli gençlerinin üniversite tercihlerinde tıp
fakültelerini tercih ettiği görülmektedir. Büyük emek ve çabalar sonucu tıp fakültelerine giren
gençlerimizin mezuniyetlerinin ardından, özellikle son yıllarda, risk teşkil eden cerrahi branşları tercih
etmedikleri gözlenmektedir. Buradaki temel faktör ise hekimlerin uyguladıkları tedavi sonrasında
karşı karşıya kaldıkları yargı süreçleridir. Dünya Tabipler Birliği’nin 1992 yılındaki 44’üncü Genel
Kurulu’nda ‘Tıpta Yanlış Uygulama’ konulu bir tebliğ yayımlanmıştır. Bu tebliğde tıbbı uygulama
hataları, ‘Hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya
tedavi vermemesi ile oluşan zarar’ olarak tanımlanmıştır. Bir hekimin bir hastasına müdahalesi
sonucu hastada meydana gelen her olumsuz durumu hata ya da suç olarak kabul etmek büyük bir
yanlıştır. Zira hayatın her alanında yapılan her eylemde riskler olduğu gibi tıbbı uygulamalarda da
riskler vardır. Hekim bu riskleri göz önünde bulundurarak yarar-zarar dengesini gözeterek hastasına
müdahale eder. Oluşabilecek riskler konusunda da hastasını aydınlatır. Ancak yapılan müdahale
doğru dahi olsa müdahale sonrasında hukukta “izin verilen risk” olarak tanımlanan durum yani tıptaki
karşılığı ile komplikasyonlar oluşabilir. Bunun dışında kimi zamanda ülkemizde örneklerini sıkça
yaşadığımız gibi bilgi eksikliği nedeniyle hekimler farklı iddialarla suçlanabilir. Örneğin gittiği doktorun
kendisine ‘Amniotik Bant Sendromu’ teşhisi koyduğu bir kadın, bu durumu karnında bant unutulması
olarak değerlendirerek, daha önceki sezaryen ameliyatında doktorun karnında bant unuttuğu
iddiasıyla avukatıyla birlikte televizyon kanallarında hekimi suçlayabilmiştir.
Türkiye’nin önemli değerlerinden olan hekimlerin bu kadar kolay suçlanabilmesi ve yargılanmalarının
önünde her hangi bir engelin bulunmaması önümüzdeki dönemlerde ülkemizde ameliyat yapacak
hekim bulunmamasına neden bile olabilir. Bunun için hekimlerimizin korunması gerekiyor.
Korumadan kast ise dokunulmaz olmaları, yargılanmaları değil; objektif ve bilimsel çerçevede güncel
bilgilere dayanarak yapılan bir değerlendirme sonucu yargılanıp yargılanmayacağına karar
verilmelidir. Kanun teklifi ile de Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tabipler Birliği ve Barolar Birliği
temsilcileri ile konunun uzmanı bir hekimden oluşan bir heyetin, hekimin yargılanıp yargılanmayacağı
yönünde karar vermesi amaçlanmıştır. Bu durum hem adliyelerimizin iş yükünü azaltacak hem de
doktorlarımızın haksız yere yıpratılmalarının önünü kesecektir.”