Siyaset
Giriş Tarihi : 29-09-2016 13:16   Güncelleme : 29-09-2016 13:16
Abone ol

CHP'li Arslan, Bakan Albayrak'a sordu: ''Enerji politikası neden değişiyor?''

Yatırımcıların lisanssız enerji başvuru dosyalarındaki belirsizlik sürerken, TEDAŞ’ta deneyimli 367 personelin havuza alınmasına karar verildi. Proje başvuru dosyaları bekletilirken, yasal süresini doldurmak üzere olan 2 binin üzerindeki yatırım, milyar dolarlık güneş enerjisi kaybına yol açacak. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a yeni kadrolaşma iddialarını ve projelerde gelinen süreci 20 yeni soruyla sormayı sürdürdü.

CHP'li Arslan, Bakan Albayrak'a sordu: ''Enerji politikası neden değişiyor?''

Milletvekili Kazım Arslan, deneyimli enerji uzmanlarının kurumdan gönderildiğine işaret ederken, lisanssız enerji alanında faaliyet gösteren firma ve yatırımcıların geri dönüşü olmayan bir mağduriyete uğradığını belirtti. Arslan, “Sayıştay raporlarında merkez örgütü küçülsün denen kurum 2 yeni daire başkanlığı kuruyor. Dosyalara yetişemiyorum diyen kurum 248 yeni personel istiyor ama 2 ay sonra 367 personelini kurumdan göndermeye kalkıyor. Bakan açıklamalı; personel politikası mı değişti, yoksa güneş enerjisi politikası mı? Bu kadar yatırımcı ve personel neden mağdur ediliyor, sektör yok olma kriziyle baş başadır” ifadesini kullandı.

CHP Milletvekili Kazım Arslan’ın soru önergesi şöyle:

“Kamu yönetiminde liyakat ve ehliyet her zamankinden daha fazla değer taşımaktadır. TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 29 Temmuz 2016’da T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na “Personel İstihdamı” konulu yazıyla gönderilen evrakta, inceleme ve onayı gecikebilecek çok sayıda lisanssız elektrik üretimine ilişkin kritik proje olduğu belirtilmiş, bu bağlamda 248 yeni personele ivedi ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır.

Buna karşın, çelişkili bir başka yönetim kurulu kararıyla, 19 Eylül 2016 tarihinde, toplam 367 personeli istihdam fazlası olarak gösterilmiş, bu personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli için TC Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilmesi uygun görülmüştür.

Devlette süreklilik ve liyakat ilkelerini yok sayan, sahada deneyimli personelin özlük haklarını zedeleyen ve lisanssız elektrik enerjisi yatırımcılarını mağdur eden karar, başvuru dosyalarının TEDAŞ koridorlarında yığılmasına neden olmuş, yeni kadrolaşma iddialarıyla Kurumu karşı karşıya bırakmıştır.

Buna göre;

1- 19 Eylül 2016 tarihinde “istihdam fazlası” sayılarak Kurumdan ayrılması istenen toplam 367 personel, ivedi sonuçlandırılması gereken proje başvuru ve onay süreçlerinde hizmeti aksatmış mıdır, bu personelden neden yararlanılmamıştır?

2- Yeni personelin uyum süreci ve hizmetin etkili, nitelikli biçimde yürümesi için ön hazırlık yapılmış mıdır?

3- İki farklı kararın alınmasının nedeni, personel politikasındaki mı, enerji politikasındaki bir değişiklik midir?

4- Sayıştay’ın 2014 yılı denetim raporlarında Kurumdaki teşkilat yapısının küçültülmesi önerilirken, kurumunuz neden bir yandan eleman çıkarırken diğer yandan neden eleman alımına yönelmekte; küçülmeyi neden daire başkanlığı ve genel müdür yardımcılığı makamı düzeyinde yürütmemekte,dir?

5- Sayıştay’ın 2014 yılı denetim raporlarında Kurumdaki Merkez teşkilat yapısının küçültülmesi önerilirken, TEDAŞ Genel Müdürlüğü hangi gerekçeyle iki yeni daire başkanlığı kurmuştur?

6- Sayıştay’ın küçülme içerikli raporu karşısında, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 19 Eylül 2016 tarihinde 367 personeli havuza gönderme ve 29 Temmuz 2016 tarihinde 248 yeni personel alma yönündeki çelişkili kararlarının tam içeriği nedir?

7- 19 Eylül tarihli Kararda kaç yıllık hizmeti olan personelin Kurumdan ayrılması öngörülmüştür? 

8- Hizmet süresi diğer personelle aynı olmasına karşın, bugün Kurumda kalması yönünde istisna tutulmuş yönetici ya da çalışanlar var mıdır, varsa bu kişiler hangi görevi yürütmektedir?

9- Kurumdan ayrılması öngörülenlerin görev dağılımı nedir; bu kişiler nasıl belirlenmiştir; haklarında önceki tarihlerde yaşam tarzı, kimliği, görüşü nedeniyle bir dosya düzenlenmiş midir?

10- TEDAŞ bünyesinde uzmanlaşmış bu kadronun “istihdam fazlası personel” kapsamında değerlendirilmesinin gerekçesi nedir?

11- Yetişmiş insan gücünü Kurumdan uzaklaştırmanın ardında, geçmiş tarihlerdeki bazı lisanssız üretim tesislerinin proje onay, geçici ve kesin kabul süreçlerinde mevzuata aykırı işlere “göz yumulması” için bu çalışanlara yukarıdan söz geçirilememesi bulunmakta mıdır?

12- 19 Eylül 2016 tarihli TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararıyla ayrılmasına karar verilen personelden kaçı daha önce lisanssız elektrik üretimi projelerinin denetim ve onay süreçlerinde görev yapmıştır? 

13- Bu tecrübeli personelden yararlanmak ve artan başvuru dosyalarını sonuçlandırmak yerine neden hem personel azaltma hem de yeni personel alımı yoluna gidilmiştir?

14- Görevinden alınan personelin Atatürkçü, solcu, milliyetçi görüşü savundukları, muhalif kimlik taşıdıkları ve bazı projelerdeki usulsüzlükleri, mevzuata aykırılıkları dile getirdikleri için TEDAŞ yönetimi tarafından uyarıldıkları, sahada bazı projeleri sorunsuzca denetleme ve onaya tabi tutmaları yönünde üzerlerinde baskı kurulduğu iddiaları hakkında soruşturma başlatılacak mıdır?

15- 19 Eylül 2016 tarihli TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararıyla Kurumdan gönderilmesi öngörülenler arasında, belli projelerin teknik şartnamelere ve mevzuata aykırılığını tespit ettiği için geçici kabulleri reddeden mühendisler de var mıdır?

16- Kurumda FETÖ soruşturması çerçevesinde Kurum çalışanları tarafından kimlikleri uzun süredir bilinen ve Kurum içinde hızla yükselmiş kimi yöneticilerin hala kritik görevlerde oldukları ve bu yöneticilerin Kurumdaki muhalif isimlerin Kurumdan gönderilmesi için dosya hazırladıkları yönündeki iddialar üzerinde ivedi inceleme başlatılacak mıdır?

17- Güneş enerjisi alanında Kurum bünyesinde şahsi çıkar sağladığı, projelerden hisse pazarlığına giriştiği şüphesiyle soruşturma geçiren, şikayet edilen bürokrat var mıdır?

18- Bakanlığınız gerek kadrolaşma iddiaları gerekse bekletilen projeler nedeniyle hak kaybına uğrayan, maddi zarar gören personel ve yatırımcı için bir adım atacak mıdır?

19- Kurumdan gönderilen 367 personelin ayrılma zamanının Ocak 2017 zammından öncesine denk düşürülmesi ve bunun sonucunda sözleşmeli personelde aylık 450’şer TL, 657 sayılı Kanunda 1 Sayılı cetvele tabi personelde 300’er TL civarında maaş kaybı yaşanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

20- TEDAŞ Genel Müdürlüğü nezdinde FETÖ bağlantısı nedeniyle soruşturma açılan, açığa alınan, ihraç edilen üst düzey yönetici var mıdır? Kurumda bugüne dek kaç personelin görevine FETÖ soruşturması çerçevesinde son verilmiştir?”