27 OCAK 2020 Pazartesi 06:55
Siyaset
Giriş Tarihi : 22-09-2019 21:35

CHP'li Arslan: Çocuklar ülkenin geleceğidir!

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, suça sürüklenen ve mağdur edilen çocuk sayısındaki artışa dikkat çekti. Çocuk suçluluğunun toplumu derinden etkileyen ve giderek büyüyen bir yara olduğunu dile getiren Arslan, “Resmi istatistikler olayın vahametini gözler önüne sermektedir, bu konuda acil önlem alınması gerektiği ortadadır. Sorunu bir araştırma önergesi ile TBMM gündemine taşıdık, tüm parti gruplarının destek vereceğini düşünüyoruz.” dedi.

CHP'li Arslan: Çocuklar ülkenin geleceğidir!

Çocuklar ülkemizin geleceğidir. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini
ölçmek istiyorsanız, o ülkede çocukların eğitimine, sosyal ve kültürel
gelişimine ayrılan kaynağa bakın. Çocuklar mutluysa o ülkede bilim
de vardır, sanat da vardır, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma da
vardır. Savaşların, iç karışıklıkların, yoksulluğun, azgelişmişliğin
faturasını her zaman kadınlar ve çocuklar öder. Bir ülkede çocuk
işçiliği, suça sürüklenen çocuk sayısı artıyorsa bilin ki o ülkede
ekonomiden, adalete, sağlıktan eğitime ciddi sorunlar vardır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan, suça
sürüklenen ve yaşadığı mağduriyetler nedeniyle güvenlik birimlerine
getirilen, işlenmiş bir suç nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunan
çocuklara ilişkin rakamlar düşündürücü boyuttadır. Böylesi bir
sorunun sadece hukuk, ceza ve adalet sistemi içerisinde ortaya
koyulan uygulamalarla çözümlenmesi mümkün değildir. Bir anlayış
değişikliğine ihtiyaç vardır. Çağdaş ve bilimsel bir yaklaşıma ihtiyaç
vardır. Gelecek nesiller, demokratik bir toplumda bir arada yaşama
bilincini de çocuk yaşlarda öğrenir.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre; 2018 yılı
itibariyle, Türkiye nüfusu 82 milyon 3 bin 882’dir. Bu nüfusun 22
milyon 920 bin 422’sini yüzde 28 ile çocuklar oluşturmaktadır. 11-17
yaş grubunda olan çocuk sayısı ise 8 milyon 768 bin 410’dur.
Beş yılda 814 bin 210 çocuğumuz karakol ya da bir
güvenlik birimine götürüldü

Resmi verilere göre; 2013 - 2017 yılları arasında evden
kaçma, kanuna aykırı işlerde çalışma, kayıp iken bulunma, madde
kullanımı, mağdur edilme, sokakta yaşama ve çalışma, terk edilme
ve benzeri nedenlerle 814 bin 210 çocuğumuz güvenlik birimlerine
getirilmiş. Değişik nedenlerle güvenlik birimlerine getirilen çocuk
sayısı, 2008 yılında 56 bin 361 iken bu sayı 2013 yılında 144 bin
368’e yükselmiştir. Yani yüzde 250’lik korkunç bir artış söz konusu.
Bu sayı 2017 yılında 170 bin 683 olmuş. Bu artış kabul edilebilir bir
durum değildir.

Ürküten tablo, 5 yılda 181 bin 891 çocuk uyuşturucu
madde ile tanıştı
Yine TÜİK verilerine göre 2008 yılında 16 bin 138, 2013 yılında
38 bin 380 ve 2017 yılında 35 bin 383 çocuğumuz suça sürüklenme
nedeni ve alkol, esrar, uyuşturucu ve uyarıcı hap, eroin, sigara,
uçucu ve sentetik kimyevi madde türlerini kullandığı için güvenlik
birimlerine getirilmiştir.
Cinsel suçlar, hakaret, hırsızlık, hürriyetten yoksun kılma, mala
zarar verme, tehdit, yaralama, yağma gibi suçlar nedeniyle hüküm
giyen çocuk sayısı 2013 yılında 5 bin 111 iken bu sayı 2017 yılında
yüzde yüz artarak 10 bin 85’e yükselmiştir. Bir çocuğun hayatının
kurtulması bile yaşamsal önemdedir. Bir çocuğu kurtarmak için
harcanan çaba olayın ilk ve en büyük adımıdır.
Çocuklarımıza sahip çıkmak ülkemiz ve geleceğimize sahip
çıkmaktır. İstatistikler gösteriyor ki çocuk suçluluğunun önlenmesi ve
mağdur olan çocukların korunmasına dair bugüne kadar yapılan
çalışmalar yeterli olmamıştır. Bu konuda bir araştırma komisyonu
kurularak daha köklü, etkin ve kalıcı politikalar üretilmesi, çözümler
yaratılması bir zorunluluk haline gelmiştir.”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre; 2018 yılı itibariyle, Türkiye
nüfusu 82 milyon 3 bin 882’dir. Bu nüfusun 22 milyon 920 bin 422’sini yüzde 28 ile çocuklar
oluşturmaktadır. 11-17 yaş grubunda olan çocuk sayısı ise 8 milyon 768 bin 410’dur.
Çocukların sağlıklı bir çevrede yetişmesi, eğitim ve sağlık başta olmak üzere yeterli
imkânların sağlanması devletin görevi olduğu kadar her yurttaşın da insani sorumluluğudur.
Türkiye’de çocuk haklarının istismarı ve ihlali konusunda sorunlar yaşandığı,
sorunların derinleşerek arttığı görülmektedir. Bu sorunlar; eğitim, sağlık, oyun haklarının
ihlalinin yanı sıra, şiddet, cinsel istismar ve kötü muameleye maruz kalmak, aile yaşamından
yoksunluk, devlet tarafından istenilen düzey ve kalitede korunmaktan yoksun bırakılmak
başlıkları altında toplamak mümkündür.
Çocuğa karşı işlenmiş her türlü suç, kötü muamele ve temel haklarının ihlalinde fiili
bulunan suçluların cezasız kalmaması için tüm resmi ve toplumsal kurumlar çaba gösterirken,
bu konuda özel politikalar oluşturulmalıdır.
Çocuk suçluluğu ve mağdur edilen çocukların güncel durumunun belirlenmesi, çocuk
suçluluğu ve mağdur edilen çocuk sayısındaki artışın nedenlerinin araştırılması, çözümü
konusunda yeterli politikaların oluşturulması, köklü, etkin ve kalıcı önlemlerin alınması
amacıyla Anayasa’nın 98, İç Tüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis
Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Ednan ARSLAN
İzmir Milletvekili

GEREKÇE
Çocuklar ülkenin geleceğidir. Çocukların eğitimine, sosyal ve kültürel gelişimine
ayrılan kaynak, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biridir.
Savaş, iç karışıklık, azgelişmişlik yoksulluk gibi sorunların faturasını en çok kadınlar
ve çocuklar ödemektedir. Çocuk işçiliği, çocuk istismarı, çocuk suçluluğunda yaşanan artış,
bir ülkede ekonomik ve sosyal alanda sorunlar yaşandığını gösterir. Gelir dağılımının
bozulması, başta eğitim olmak üzere fırsat eşitliğinin ortadan kalkması, devletin olanaklarının
yurttaşlar arasında dengeli dağıtılmaması bu sorunları tetikleyen diğer unsurlardır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine, göre suça sürüklenen ve yaşadığı
mağduriyetler nedeniyle güvenlik birimlerine getirilen, işlenmiş bir suç nedeniyle çocuk ceza
infaz kurumlarında bulunan çocuklara ilişkin oranlarda artış olduğunu gözlenmektedir.
2017 yılı baz alındığında resmi verilerde son beş yılda (2013 – 2017) 814 bin 210
çocuk, evden kaçma, kanunsuz çalışma, kayıp iken bulunma, madde kullanımı, mağdur
edilme, sokakta yaşama ve çalışma, terk edilme ve benzeri nedenlerle güvenlik birimlerine
getirilmiştir. Yukarıda sayılan nedenlerle güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısı, 2008
yılında 56 bin 361 iken bu sayı 2013 yılında 144 bin 368’e yükselmiş, 2017 yılında ise 170
bin 683 olmuştur.
Yine TÜİK verilerine göre 2008 yılında 16 bin 138, 2013 yılında 38 bin 380 ve 2017
yılında 35 bin 383 çocuğumuz alkol, esrar, uyuşturucu ve uyarıcı hap, eroin, sigara, uçucu ve
sentetik kimyevi madde türlerini kullandığı için güvenlik birimlerine getirilmiştir.
Cinsel suçlar, hakaret, hırsızlık, hürriyetten yoksun kılma, mala zarar verme, tehdit,
yaralama, yağma gibi suçlar nedeniyle hüküm giyen çocuk sayısı 2013 yılında 5 bin 111 iken
bu sayı 2017 yılında yüzde yüz artarak 10 bin 85 olmuştur.
Böylesi bir sorunun sadece hukuk, ceza ve adalet sistemi içerisinde ortaya konulan
uygulamalarla çözümlenmesi mümkün değildir, yeni mağduriyetlerin oluşmasının
engellenmesi, suça sürüklenen çocuk sayısının ortadan kaldırılması ve ıslahı için yeni bir
anlayışa ve köklü değişikliklere ihtiyaç vardır.
Çocuklara sahip çıkmak, ülkemize ve geleceğimize sahip çıkmaktır. İstatistikler
gösteriyor ki çocuk suçluluğunun önlenmesi, mağdur olan çocukların korunmasına dair
bugüne kadar yapılan çalışmalar yeterli olmamıştır. Bu konuda bir araştırma komisyonu
kurularak daha köklü, etkin ve kalıcı politikalar üretilmesi, çözümler yaratılması gerektiği
ortadadır.

NELER SÖYLENDİ?
@
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
ARŞİV ARAMA