Siyaset
Giriş Tarihi : 22-10-2019 09:29

CHP'li Bülbül: Tarım ve orman alanları madene kurban gidecek!

Aydın’ın Çine İlçesi Mutaflar Mahallesi mevkiinde Aktaş Maden Taahhüt İnşaat Oto Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından maden arama faaliyeti için ÇED başvurusunda bulunulmuştur. Şirketin projenin tanıtım kısmında 1.307,63 Hektarlık ÇED alanı içerisinde gerçekleştirileceği, sahada tarım ve orman alanının bulunduğu, maden için patlatma yöntemi kullanılacağı, bu yönteminde toz emisyonu ve araçların gürültü kirliliği oluşturacağı belirtilmiştir.

CHP'li Bülbül: Tarım ve orman alanları madene kurban gidecek!

Aydın’ın Çine İlçesi Mutaflar Mahallesi mevkiinde Aktaş Maden Taahhüt İnşaat Oto
Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından maden arama faaliyeti için ÇED başvurusunda
bulunulmuştur. Şirketin projenin tanıtım kısmında 1.307,63 Hektarlık ÇED alanı içerisinde
gerçekleştirileceği, sahada tarım ve orman alanının bulunduğu, maden için patlatma yöntemi
kullanılacağı, bu yönteminde toz emisyonu ve araçların gürültü kirliliği oluşturacağı belirtilmiştir.
ÇED başvuru dosyasında ise şirketin toplam ruhsat sahası 1.732,68 Hektar olarak
gösterilmiştir. Yani ÇED raporu alınan alan ile ruhsat alanı birbiriyle uyuşmamaktadır. Oysa ruhsat
sahasının tamamını kapsayacak biçimde ÇED raporu hazırlanmalıdır.
Yine ÇED başvuru dosyasında ruhsat alanı içerisinde konutların olduğu belirtilerek fotoğrafları
yayınlanmıştır.
Bunların yanı sıra ÇED alanı içinde zeytin ağaçlarının bulunduğu, hatta ruhsat alanı içinde de
kısım kısım zeytin ağaçları olduğu, Mutaflar Köyünün Murtab mevkiinde Helenistik döneme ait oda
tipi Talos ve Karya tipi mezarlar olduğu tüm bunlara rağmen 250-300 m2’lik bir alanda numune
amaçlı patlatma yöntemiyle maden çıkarma çalışmaları yapıldığı öğrenilmiştir.

Bu bağlamda;
1- Adı geçen şirketin ruhsat faaliyetleri durdurulmuş mudur? Durdurulduysa nedeni nedir?
2- Ruhsat sahasının tamamı için ÇED başvurusu yapılmamıştır, ÇED sürecini durdurmayı
düşünüyor musunuz?
3- Ruhsat sahasına yakındaki yerleşim alanları olarak köy merkezleri gösterilmiştir. Ancak köy
merkezi dışında da evler olduğu ÇED başvurusunda görülmektedir. Yerleşim yerlerine bu
kadar yakın derecede maden tesisi kurulması ilgili mevzuata aykırıdır. Bu konuda, ÇED
sürecini durdurmayı düşünmüyor musunuz?
4- Madenin çıkarılması aşamasında yapılacak patlatma işleminin insan sağlığına etkileri ve
ekolojik zararın ne olacağı araştırılmış mıdır? Ayrıca deprem bölgesi olan Aydın’da yapılacak
patlatma işleminin riskleri araştırılmış mıdır ?
5- Yönetmeliğe göre çalışma yapılacak sahanın zeytin ağaçlarına olan uzaklığı en az 3 km
olmalıdır. ÇED başvurusu incelerken, bu koşulu göz önünde bulundurarak başvuruyu
reddedecek misiniz ?