Siyaset
Giriş Tarihi : 23-09-2019 13:06

CHP'li Çakırözer: Balkan Türkleri yalnız bırakılmamalı!

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Bulgaristan Türklerinin 1989 Zorunlu Göçünün 30. yılında, Balkanlarda yaşayan Türklerin yaşadığı sorunların araştırılması ve çözüme kavuşturulması için Meclis araştırması istedi. Çakırözer, “Çok geniş bir coğrafyada 2 – 2.5 milyon soydaşımızın yaşadığı sorunlar giderek derinleşiyor. Balkan Türkleri yaşadıkları ülkelerde 1. sınıf vatandaş olmak istiyorlar. Bu en meşru talepte yalnız bırakılmamalılar” dedi.

CHP'li Çakırözer: Balkan Türkleri yalnız bırakılmamalı!

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Bulgaristan Türklerinin 1989 Zorunlu
Göçünün 30. yılında, Balkanlarda yaşayan Türklerin yaşadığı sorunların araştırılması ve
çözüme kavuşturulması için Meclis araştırması istedi. Çakırözer, “Çok geniş bir coğrafyada 2
– 2.5 milyon soydaşımızın yaşadığı sorunlar giderek derinleşiyor. Balkan Türkleri yaşadıkları
ülkelerde 1. sınıf vatandaş olmak istiyorlar. Bu en meşru talepte yalnız bırakılmamalılar”
dedi.
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Balkan Türklerinin sorunlarının Meclis
eliyle çözülmesi için araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Çakırözer, “Bulgaristan,
Yunanistan, Romanya, Makedonya, Kosova ve diğer Balkan ülkelerinde 2-2.5 milyon
soydaşımız yaşıyor. Dil, din ve kültürel değerlerin korunması bağlamında eğitim, sosyal
güvenlik, vize ve sağlık gibi pek çok alanda yaşadıkları sorunları giderek derinleşiyor” dedi.
TÜRKÇE HALA EN BÜYÜK SORUN
1989 Bulgaristan zorunlu göçünün 30. yılında, göçün ana nedeni olan Türkçe
sorununun hala yaşandığına dikkat çeken Çakırözer, “Bulgaristan’dan Türkçe dersleri
verilmiyor. Kitaplar çok yetersiz. Daha kısa süre önce okullar kapatıldı. Türklerin yoğun
olduğu bölgelerde anadilleri olan Türkçe’nin zorunlu müfredata dahil edilmesi, kapalı olan
Türk okullarının açılması, radyo, televizyon ve internet üzerinden Türkçe eğitim olanaklarının
sağlanması gerekiyor. TRT’nin bir Balkan kanalı açması en büyük taleplerden biri. Tüm
bunların yanında Türkçe gazete ve dergi çıkarılmasının sağlanması da Türkçe ile ilgili tüm bu
çabalara katkı sağlayacaktır” dedi.
SADECE BULGARİSTAN DEĞİL
Çakırözer, “Soydaşlarımıza ait vakıf mallarının iadesi, onarım ve bakımlarının
sağlanması gerekiyor. Göç edenlerin belediyeler tarafından el konulan gayrı menkullerinin
iadesinin sağlanması veya kolaylaştırılması gerekiyor. Balkanlardaki üniversitelerinin denklik
işlemlerinde yaşanan sorunların çözülmesi taleplerden bir diğeri. Türkiye’deki konsolosluk
işlemlerinin hızlandırılması gerekiyor. Vizesiz seyahat da Balkan soydaşlarımızın en temel
isteği. Bu sorunlar sadece Bulgaristan’da değil, pek çok Balkan ülkesindeki soydaşlarımızın
çözümünü beklediği sorunlar” ifadelerini kullandı.
1. SINIF VATANDAŞ OLMAK İSTİYORLAR
Bir önceki kuşak Şumnu göçmeni bir aileden gelen Çakırözer, “Göçmen bir ailenin
çocuğu olarak yaşanan derin acıların bilincindeyim. Soydaşlarımızın acılarının az da olsa
hafifletilmesi ve hala yaşadıkları sorunların çözümü için hep birlikte çalışmalıyız. Türkiye’nin
Balkanlardaki soydaşların sorunları ile yakından ilgilenmesi, sorunların çıkış noktalarını tespit
etmesi ve çözüme yönelik etkili adımlar atması tarihsel bir sorumluluktur. Balkan
soydaşlarımız yaşadıkları ülkelerde 1. sınıf vatandaş olmak istiyorlar. Bu en meşru talepte
yalnız bırakılmamalılar” diye konuştu.
SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI
Çakırözer Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak, “Balkan
soydaşlarımızın şu anda bulundukları ülkelerde yaşadıkları sorunların araştırılması ve ilgili
ülkelerle konuşularak çözüm önerilerinin ortaya konması ve bunların hayata geçmesi için
Meclis araştırmasının bir an önce açılması gerekiyor” dedi.