Siyaset
Giriş Tarihi : 29-08-2018 14:35   Güncelleme : 29-08-2018 14:39
Abone ol

CHP'li Emir: 'Şarbondaki İhmalin Hesabını Kim Verecek'

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde ortaya çıkan şarbon vakasını Tarım ve Orman Bakanı’na sordu.

CHP'li Emir: 'Şarbondaki İhmalin Hesabını Kim Verecek'

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde ortaya çıkan şarbon vakasını Tarım ve Orman Bakanı’na sordu.

Emir; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle  TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Emir önergesinde;  Hükümetin yanlış tarım ve hayvancılık politikaları Türkiye’yi bu sektörlerde büyük bir ithalatçı konumuna getirdiğini belirterek, gerekli kontrol mekanizmalarının işletilmediğinde canlı hayvan ve karkas et ithalatlarında çeşitli hastalıklara rastlandığını ifade ederek,  daha önce İthal etlerde “E. coli O157” adı verilen bir hastalık mikrobuna rastlandığını bu hastalığın çocuk ve yaşlılarda ciddi böbrek rahatsızlıklarına neden olduğunu belirtti.

Dr. Murat Emir; yine  bir süre önce Polonya’dan ithal edilen etlerde de deli dana hastalığına rastlanıldığını son olarak da Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Brezilya’dan ithal edilen canlı hayvanların şarbon virüsü taşıdığı ve bunların bir kısmının bulundukları çiftlikte öldükleri, ölen hayvanların da rasgele dere yataklarına atılması iddialarını TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesine taşıdı.

Önergesinde şarbon virüsünün özelliklerine   değinen Emir; hastalık etkeninin toprağa ve yağmur suyuna rahatlıkla karışabildiğini, içinde bulunduğumuz yaz mevsiminin özellikleri dikkate alındığında şarbon basillerinin rüzgar yoluyla kolaylıkla havaya karışabildiğini belirterek, hastalığın görüldüğü çiftliğin civarında yaşayan insanların ve besi hayvanlarının ciddi risklerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Brezilya’dan başlayıp Ankara Gölbaşı ilçesinde sonlanan ithalat sürecine kadar uzun bir sürenin bulunduğunu belirten Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir; bu süre zarfında nasıl olup da hastalığa ait bulguların tespit edilemediğini, gerekli kontrol mekanizmalarının oluşturulamamasından doğan bir ihmalin olup olmadığını, ihmalin görülmesi durumunda sorumlular hakkında nasıl bir işlem yapılacağını sordu.

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir önergesinde Tarım ve Orman Bakanına aşağıdaki soruları sordu:

  1. Bugüne kadar ne kadar canlı hayvan veya karkas et ithalatı yapılmıştır? Bunların ne kadarında hangi hastalıklar çıkmıştır? Hastalıklar ithalatın hangi aşamasında tespit edilmiştir?
  2. Ankara / Gölbaşı’nda şarbon vakasına rastlanılan hayvanlar hangi ülkeden ve kaç tane ithal edilmiştir?
  3. Hastalığının çıktığı sürü tek bir ihracatçıya mı aittir? Ya da hastalıklı hayvanlar farklı ihracatçılardan mı ithal edilmiştir?
  4. Hayvanlar ithal edilirken ithal edilen ülkede gerekli kontroller yapılmış mıdır? Yapılmış ise taraflardan hangi ülkenin uzmanlarınca yapılmıştır?
  5. İthal edilen söz konusu canlı hayvanların nakil sürecinde ölüm vb. herhangi bir olumsuzluk tespit edilmiş midir? Edilmiş ise nasıl bir önlem alınmıştır?
  6. Söz konusu hayvanların yurda sokulduğu gümrük kapılarında gerekli kontroller yapılmış mıdır? Gümrükteki karantina sürecinde bu hastalık nasıl fark edilememiştir?
  7. Kurban Bayramı göz önünde bulundurulduğunda hastalık çıkan hayvanlar kesim için piyasaya sürülmüş müdür?
  8. Hastalıklı hayvanların ithalat sürecinden Gölbaşı ilçesindeki çiftliğe getiriliş anına dek geçen süre göz önünde bulundurulduğunda, gerekli kontrol mekanizmalarının işletilmesi yönünden bir ihmal var mıdır? Var ise ihmali görülen kamu görevlileri hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?
  9. Hastalığın görüldüğü çiftliğin yakınlarında yaşayanların iddiasına göre; yaklaşık 50 hayvan ölmüş ve ölen hayvanlar dere yatağına atılmışlar, şarbon iddiaları gündeme geldikten sonra alelacele ölen hayvanların üzerine kireç dökülüp gömülmüşlerdir. Bu iddialar doğru mudur? Doğru ise hayvanların ölüm nedenlerini incelemeden rasgele alana atılmalarında sorumluluğu olanlar hakkında işlem yapacak mısınız?
  10. Hastalığın özellikleri dikkate alınarak, hastalığın görüldüğü çiftliğin yakınlarında yaşayan insanların ve çiftçilerimizin beslediği hayvanların korunması için karantina dışında hangi önlemler alınmıştır?