Siyaset
Giriş Tarihi : 25-01-2019 12:40   Güncelleme : 25-01-2019 12:40
Abone ol

CHP’li Emre, MİT’in AKP’ye özel hizmetini Meclis gündemine taşıdı

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a sorular:

CHP’li Emre, MİT’in AKP’ye özel hizmetini Meclis gündemine taşıdı

 * Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet teşkilatının, AKP’nin aday adaylarını soruşturmasının yasal dayanağı nedir?

  * İktidar partisinin hizmetine sunulan Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet teşkilatı, talep edilmesi halinde diğer partilerin de aday adaylarını soruşturmak için hizmet verebilecek midir?

  * Milli İstihbarat Teşkilatı’nın, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘özel istihbarat teşkilatı’ haline dönüştürüldüğü yönünde kamuoyundaki yaygın kanaatin önüne geçmek için neler yapmayı planlıyorsunuz?

 

 

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Milli İstihbarat Teşkilatı’nı (MİT) AKP’nin belediye başkan adaylarına ilişkin araştırma yapmakla görevlendirmesinin anayasa aykırı olduğunu ifade ederek, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

 

CHP’li Emre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinin gerekçesinde şöyle dedi:

 

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir

Çağdaş anayasalar, hukuk devleti ilkesi ile temel hak ve hürriyetlerin eşitlik esası üzerinden kullanımını öngörmektedir. Bizim Anayasamızda da Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti olduğu hüküm altına alındıktan sonra devlet organları ve idare makamların, bütün işlemlerinde kanun önünde “eşitlik ilkesi”ne uygun hareket etmesini zorunlu kılınmıştır. Anayasamızın 6’ncı maddesindeki “Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz”; 15’inci maddesindeki“… suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz” hükümleriyle de hukuk devletinin vazgeçilmezliği vurgulanmıştır.

 

Cumhurbaşkanı anayasayı ihlal etmiştir

            Anayasamızda teminat altına alınan bu temel ilkeler ne yazık ki iktidardaki mevcut parti temsilcileri tarafından sık sık ihlal edilmekte ve Devletimizin hukuk devleti niteliği her geçen gün aşınmaktadır. Buna son örnek; AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 20 Ocak 2019 tarihinde Ordu’da partisinin yerel seçimlere yönelik adaylarının tanıtım toplantısındaki konuşmasında ifade ettiği uygulamadır. Erdoğan burada, “Partimizin genel merkezinde şu ana kadar önümüze konulan bütün adaylarda GBT denilen güvenlik soruşturmalarını gerek Milli İstihbarat, gerek Emniyet İstihbarat, tepeden tırnağa hepsini inceledik” demişti. Erdoğan’ın söz konusu açıklamaları, Anayasanın hukuk devleti ile eşitlik ilkelerine aykırılık taşımaktadır. Bir partiye adaylık başvurusu yapan kişilerin, devletin istihbarat kuruluşu tarafından soruşturulması ne Anayasamızda ne de herhangi bir yasa düzenlememizde yer almaktadır. 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun ‘Milli İstihbarat Teşkilatının görevleri’  başlıklı 4’üncü maddesinde söz konusu içerikte herhangi bir hüküm yer almazken, maddenin ‘h’ bendindeki “Dış güvenlik, terörle mücadele ve millî güvenliğe ilişkin konularda Cumhurbaşkanınca verilen görevleri yerine getirmek.” hükmü üzerinden kurulan savunmalar da hukuki dayanaktan yoksundur. Çünkü, Cumhurbaşkanına verilen söz konusu yetki, bir partinin iç işleriyle ilgili olmayıp devlet organlarının işleyişine yöneliktir. Devletin tek olduğu, partilerin ise sayısal herhangi bir yasal sınırlamaya tabi olmadığı dikkate alındığında, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın böyle bir soruşturmayı hangi parti için yapabileceğinin yasasında açıkça belirtilmesinin gerekliliği ortadadır. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Milli İstihbarat Teşkilatı’nı kendi partisinin aday adaylarını araştırmaya sevk etmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na da aykırıdır. Söz konusu kanunda “Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.” denilerek, kişisel veriler güvence altına alınmıştır. Dolayısıyla AKP’nin aday adaylarına ilişkin soruşturma ve kişisel verilerin toplanması yönündeki iş ve işlemler, anayasa ve yasalarımıza açıkça aykırıdır.

           

MİT, Erdoğan’ın ‘özel istihbarat’ birimine mi dönüştürüldü!

         

   CHP’li Emre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a, yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

 

-Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet teşkilatının, AKP’nin aday adaylarını soruşturmasının yasal dayanağı nedir?

-Yapılan uygulamayla, Anayasa üzerine yemin eden Cumhurbaşkanı, açıkça anayasayı ihlal etmiş midir?

-Yapılan uygulamanın, ‘hukuk devleti’ ilkesini tartışmalı hale getirip, ‘istihbarat devleti’ne zemin hazırladığı iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

            -İktidar partisinin hizmetine sunulan Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet teşkilatı, talep edilmesi halinde diğer partilerin de aday adaylarını soruşturmak için hizmet verebilecek midir?

            -Milli İstihbarat Teşkilatı’nın, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘özel istihbarat teşkilatı’ haline dönüştürüldüğü yönünde kamuoyundaki yaygın kanaatin önüne geçmek için neler yapmayı planlıyorsunuz?