Siyaset
Giriş Tarihi : 17-12-2020 11:07   Güncelleme : 17-12-2020 11:07
Abone ol

CHP’li Emre TBMM Başkanı Şentop’a, Meclisin davalık olduğu dosyaları sordu

CHP İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) davalık olduğu dosyaları; hukukçu kadrosunu, aldıkları maaşları; Meclisin taraf olduğu davalarda dışarıdan hizmet alımının yapılıp yapılmadığını sordu.

CHP’li Emre TBMM Başkanı Şentop’a, Meclisin davalık olduğu dosyaları sordu

CHP’li Emre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin gerekçesinde; TBMM’de iş ve işlemlerin 16 başkanlık birimi tarafından yürütüldüğünü, bunlardan birinin de hukuk hizmetleri başkanlığı olduğunu belirtirken, hukuk hizmetleri başkanlığının görev ve sorumluluklarının da 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ‘Hukuk birimlerinin görevleri’ yan başlıklı dördüncü maddesinde düzenlendiğini kaydetti. Söz konusu maddede, “İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder. İdarece hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.” denildiğini anımsatan CHP’li Emre, Şentop’a şu soruları yöneltti:

“-Türkiye Büyük Millet Meclisi Hukuk Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde çalışan avukatlar, işbu sorumuzun cevaplandığı tarihten 5 yıl geriye dönük kaç dava dosyasında TBMM adına taraf gözükmektedir? TBMM, bu davalardan kaçında davacı kaçında davalı konumdadır? Dava dosyalarının içerikleri göz önüne alındığında en fazla hangi gerekçeyle TBMM dava süreçlerinin tarafı olmuştur?

 

-Türkiye Büyük Millet Meclisi Hukuk Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde, işbu sorumuzun cevaplandığı tarih itibariyle kaç avukat görev yapmaktadır? Avukatların tamamı kadrolu mudur, sözleşmeli avukat da çalıştırılmakta mıdır?

 

-Türkiye Büyük Millet Meclisi Hukuk Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde çalışan avukatların maaşlarının alt ve üst limitleri kaç liradır? Varsa sözleşmeli avukatların maaşlarının da alt ve üst limiti kaç liradır?

 

-Türkiye Büyük Millet Meclisi, işbu sorumuzun cevaplandığı tarihten 5 yıl geriye dönük olarak dışarıdan hukuk hizmeti alımı yapmış mıdır? Son 5 yılda herhangi bir avukat ya avukatlık bürosuyla anlaşılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin taraf olduğu bir davada vekâlet verilmiş midir? Varsa bu davaların sayısı kaçtır; konuları nedir ve avukatlık hizmeti karşılığı ödenen para miktarı kaç liradır?”