Siyaset
Giriş Tarihi : 14-10-2017 19:39   Güncelleme : 14-10-2017 19:39
Abone ol

CHP'li Engin:AKP Görme Engelli Vatandaşlarımızı Yok Sayıyor!

15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü sebebiyle Başbakan Binali YILDIRIM'ın yanıtlaması istemiyle 2016 yılında yazılı bir soru önergesi veren ve bilgi edinme başvurusu yapan CHP İstanbul Milletvekili Didem ENGİN, TBMM’ye sunduğu soru önergesine 1 yıldır yanıt verilmemesine tepki gösterdi. Başbakanlık’a yapılan bilgi edinme başvurusuna ise sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yanıt verilirken, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili sorular 1 yıldır yanıtsız.

CHP'li Engin:AKP Görme Engelli Vatandaşlarımızı Yok Sayıyor!

Meclis İçtüzüğü'nün 99. maddesinde bulunan "Yazılı sorular, Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde cevaplandırılır. Başkan, bu süre içinde cevaplandırılmayan yazılı sorular için Başbakanın veya ilgili bakanın dikkatini çeker" hükmüne rağmen yazılı soru önergesinin 1 yıldır yanıtlanmadığını belirten Didem ENGİN, "Meclis Başkanlığı'nın ve AKP Hükümeti'nin bu ciddiyetsiz tutumu AKP'nin Meclis'e, milletvekillerine ve engelli vatandaşlarımıza duyduğu saygının da bir göstergesidir. Hükümet'in icraatlerini milletimiz adına denetlemek milletvekillerinin en önemli görevlerindenken, AKP engellilerimiz konusunda bile bu denetimden kaçmanın yollarını arıyor" dedi.

 

SADECE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI'NDAN CEVAP GELDİ

Bilgi edinme başvurusunda yer alan soruların yalnızca bir kısmına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yanıt geldiğini belirten Didem ENGİN, "Sorularımın muhataplarından olan Sosyal Güvenlik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir cevap gelmedi. Oysa engelli vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik hayata katılımında bakanlıklar arası eşgüdümlü çalışma büyük önem taşımaktadır. Bütün bakanlıklara bu yönde büyük görev düşmektedir" dedi.

 

AKP GÖRME ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZI YOK SAYIYOR!

2016 yılı itibariyle Türkiye'de görme engelli vatandaşlarımızın sayısı ve cinsiyet, yaş, engellilik oranı gibi konulara göre dağılımını soran Didem ENGİN, Hükümet'in görme engelli vatandaşlarımızın sayısı ve karşılaştıkları sorunların tespitine yönelik düzenli ve kapsamlı çalışmalar yapmamasını eleştirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan gelen yanıta göre Türkiye genelinde engelli bireylerin il bazında dağılımını tahmin eden son araştırma 2011 tarihli Nüfus ve Konut Araştırması'dır.

 

GÖRME ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN TOPLAM NÜFUSUMUZA ORANI %1.4

Araştırma sonuçlarına göre en az bir engeli olan 3 ve daha yukarı yaştaki nüfus 4.876.000 kişi ile %6,9 oranda  iken,  gözlük veya lens kullanıyor olsalar dahi görmede çok zorlanan veya hiç göremeyen nüfus 1.039.000 kişi ile %1,4 oranda.

 

1 MİLYON GÖRME ENGELLİ VATANDAŞA SADECE 10 BİN GÖREN GÖZ CİHAZI DAĞITILMIŞ

Üçüncü Göz Bilişim Projesi (3.GÖZ) ile internet üzerinden erişilebilen bilgilere, kaynaklara, engellilere yönelik yasa ve yönergelere, sosyal medyaya ve mürekkep baskılı olarak dağıtılan gazete, kitap, dergi, gazete gibi kaynakların dijital ortama aktarılması yoluyla görme engelli vatandaşlarımızın bilgiye erişiminin sağlanmasının amaçlandığının belirtildiği açıklamada,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile görme engellilere dağıtılmak üzere sağlanan navigasyon özellikli Gören Göz cihazlarının dağıtımı yapıldığı aktarıldı.

Ancak bahsi geçen cihazın şimdiye dek toplamda 26 ilde yalnızca 10 bin adet dağıtıldığını belirten Didem ENGİN, "Teknolojinin bu denli hızlı ilerleme kaydettiği bir dönemde görme engelli vatandaşlarımızın yüzde birine bile bu hizmetin tam anlamıyla sağlanamamış olması çok üzücüdür. Tüm görme engelli vatandaşlarımızı bu teknolojik imkânlarla buluşturmamız gerekirken Hükümet 10 bin cihazın dağıtılmasıyla gururlanıyor" dedi.  

 

"BEYAZ BASTONA ERİŞİM ÜCRETSİZ VE KOLAY OLMALI"

Önergesinde özellikle beyaz baston konusuna değinerek görme engelli vatandaşlarımızın beyaz bastona erişimlerinin ücretsiz ve kolay olmasının sağlanması gerektiğini belirten Didem ENGİN verilen cevapta beyaz baston konusunda açıklayıcı bir yanıt olmamasını da eleştirdi. Görme engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamın her alanına eşit ve aktif bir şekilde katılabilmesi için beyaz bastonun önemli ve faydası inkâr edilemez bir araç olduğunu belirten Didem ENGİN, "Görme engelli bir kişi için beyaz baston bir ölçüde bağımsızlığın ve güvenliğin de aracı haline gelmiştir. Bu sebeple bir an evvel bu araca erişimin ücretsiz ve bürokratik engellerden azade hale getirilmesi gerekmektedir" dedi. 

Görme engelli vatandaşlarımızın kamu hizmeti veren binaların engelli erişimine uygun yapılmaması sebebiyle başta eğitim hizmeti olmak üzere birçok alanda ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Didem ENGİN, görme engelli öğrencilerimizin eğitim sürecine katılımlarının önündeki engellerin bir an evvel kaldırılması gerektiğini, okulların, eğitim materyallerinin görme engelli bireylerin kullanımını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi için gerekli çalışmaların ciddiyetle yapılması gerektiğini belirtti.

 

CEVAPSIZ KALAN SORULAR

Didem ENGİN'in yanıtlanmasını talep ettiği, görme engelli vatandaşlarımızın "Beyaz Baston"a ücretsiz erişiminin sağlanması ve bürokratik engellerin kaldırılması için yapılan çalışmalar, trafiğe açık alanlarda karşılaştıkları ve bazen can güvenliklerini dahi riske atan sorunların çözümü için yapılan çalışmalar ile hali hazırda eğitim hayatı devam eden görme engelli vatandaşlarımızın sayısına ilişkin sorular yanıtsız bırakılmıştır.