Siyaset
Giriş Tarihi : 09-05-2019 16:06

CHP’li Erbay: AB’nin kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu günlerde AKP’nin demokrasiye yaptığı darbe Türkiye’nin AB yolunu tıkamaktadır

CHP Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu üyesi Av. Burak Erbay’ın 9 Mayıs Avrupa Günü ile ilgili basın açıklaması

CHP’li Erbay: AB’nin kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu günlerde AKP’nin demokrasiye yaptığı darbe Türkiye’nin AB yolunu tıkamaktadır

9 Mayıs Avrupa Günü’nü kutlayarak açıklamada bulunan CHP Muğla Milletvekili ve AB
Uyum Komisyonu üyesi Av. Burak Erbay, “Büyük Önder Atatürk’ün gösterdiği muasır
medeniyetler seviyesine ulaşma hedefimiz için vazgeçilmez olan AB üyeliği süreci
AKP’nin demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne yaptığı darbe sonucunda her geçen gün
daha da ulaşılmaz bir hedef haline gelmektedir.” dedi.

9 Mayıs Avrupa Günü’nün, Avrupa coğrafyasında toplumları basiretsiz siyasetçilerin
ihtiraslarına ve maceraperest liderlerin savaş çığırtkanlıklarına kurban etmemeye
kararlı liderlerin ve halkların iradesi olarak değerlendiren CHP’li Erbay, “Avrupa’da
sosyal, siyasal, ekonomik ve hukuk gibi birçok alanda işbirliğini ve bütünleşmeyi hedefleyen
Avrupa Birliği’nin temellerinin atıldığı Avrupa Kömür ve Çelik Birliği’nin kuruluş günü olan 9
Mayıs tarihi, 1985 Milano Zirvesi kararıyla 34 yıldır Avrupa Günü olarak kutlanmaktadır.
İnsanlığın ortak değerlerini temel alan bu birliğin kuruluş yıl dönümü olan 9 Mayıs Avrupa
Gününü kutlarım. Avrupa Birliği, temel insan hak ve hürriyetlerini benimsemek,
demokratik bir toplum yaratmak, hukukun üstünlüğünü sağlamak gibi kriterleri
içermektedir. Bu temel değerlerin askıya alındığı yakın tarihimizde Avrupa
coğrafyasında diktatörlerin toplumları ne gibi felaketlere sürüklediğine şahit olduk. Bu
felaketlerin tekrar yaşanmaması için temel değerlerde bir araya gelen ülkelerin
oluşturduğu Avrupa Birliği projesi bütün ülkeler için büyük önem taşımaktadır. Bu
nedenle CHP olarak her daim Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de hedef
gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak, demokratik standartları yakalamak
yolundaki hedefimiz geçerliliğini bugün de korumaktadır. Bundan sonrada bu
doğrultuda mücadelemizi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin AB üyelik sürecinin 1948 yılında başladığını hatırlatan Erbay, “O tarihten
sonra bütün hükümetler AB üyeliği için gereken kriterleri yerine getirme gayreti
göstermiştir. Hatta AKP hükümetleri bile iktidarlarının ilk dönemlerinde bu süreci
yürüttüler. Ancak son yıllarda AKP’nin, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü
gibi temel konulardaki tutumu, ülkemizi her geçen gün bu hedeften uzaklaştırmaktadır.
Son olarak gelinen noktada Türkiye, Avrupa Parlamentosu’nda resmi tam üyelik
müzakerelerinin askıya alınmasını içeren taslak rapor oylanmış ve maalesef kabul edilmiştir.
Bu durum AKP’nin demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ayaklar altına almasının, tek adam
rejiminin sonucudur.” dedi.
Son olarak AKP iktidarının, bağımsız bir yüksek mahkeme olması gereken Yüksek Seçim
Kurulu eliyle demokrasiye darbe yaparak, İstanbul seçimlerini iptal ettirdiğini vurgulayan
CHP’li Erbay, “Milli iradenin tecelli etmesi sonucu İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem
İmamoğlu’nun mazbatası, 6 Mayıs tarihinde YSK eliyle yapılan bir darbeyle geri alınmış,

milyonlarca seçmenin oyu yok sayılmıştır. Hiçbir hukuki gerekçeye dayanmayan, hatta
yasaları ve anayasamızı dahi çiğneyerek alınan bu karar ülkemizi stratejik hedefi olan AB
üyeliğinden her geçen gün uzaklaştırmaktadır. AKP’nin hukuk tanımaz tutumu nedeniyle
Türkiye, ‘demokratik olmayan ülkeler’ statüsünden, ‘baskıcı rejimler’ statüsüne
düşürülmüştür. Tek adamın ve yandaşlarının çıkarları için yapılan bu uygulamalar ülkemizi
her alanda geriletmektedir. Ancak ne olursa olsun CHP olarak, AB hedefinden, dolayısıyla
demokrasi, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve insan hakları mücadelemizde hiç
yılmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.