Siyaset
Giriş Tarihi : 21-10-2019 11:01

CHP’li Erbay: Gökova Körfezi’nin katledilmesine izin vermeyeceğiz!

Erbay, Her geçen gün ülkemizin doğal güzellikleri jeotermal ya da maden arama gibi çeşitli gerekçelerle katlediliyor.

CHP’li Erbay: Gökova Körfezi’nin katledilmesine izin vermeyeceğiz!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Muğla’nın Marmaris ilçesinde ‘jeotermal arama
ruhsatlı sahada, kaynak arama amaçlı sondaj yapılması’ izni verilmesi ile ilgili
değerlendirmelerde bulunan CHP Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu üyesi Av. Burak
Erbay, “Her geçen gün ülkemizin doğal güzellikleri jeotermal ya da maden arama gibi çeşitli
gerekçelerle katlediliyor. Aydın ve Çanakkale’den sonra şimdi sıra doğal güzellikleriyle ünlü,
Türkiye turizminin gözbebeği Marmaris ilçemize geldi. Marmaris  Çamlı Mahallesi’nde
jeotermal arama çalışmaları Gökova Körfezi ve çevresine geri dönüşü olmayan zararlar
verecektir. Bu karar bir an önce iptal edilerek, ülkemizin cennet köşesi olan bu bölgemizin
talan edilmesi durdurulmalıdır.” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde 28.08.2019 tarihinde yayınlanan ER 3372969
sayılı ruhsatla verilen sondaj izninin enerji santrali hedeflemediği veya hedeflemeyeceği iddia
edilse de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafında verilen izin yazısında, ‘jeotermal enerji santrali’
ifadesinin yer aldığını belirten Erbay, “Proje dosyasında arama faaliyetinin kaplıca ve sera
amacıyla yapıldığı yazmaktadır. Ancak bu arama ruhsatı izninin jeotermal enerji santrali
kurulması için verildiği ortadadır. Sondaj ruhsatı izni Marmaris Çamlı Mahallesi’ne 3
kilometre uzaklıkta 2000 m2’lik bir alanı kapsamaktadır. Çıkarılacak suyun sıcaklık derecesine
göre 750 metre derine kadar sondaj yapılabilecektir. Bu da yeraltı sularının dengesinin
bozacak ve doğal yaşamı olumsuz yönde etkileyecektir. Gökova Körfezi gibi dünyanın dört bir
yanından turistlerin geldiği bu cennet köşesini yok edecektir. Daha önce birçok bölgede
kurulan jeotermal enerji santrallerinin doğaya, çevreye, tarıma ve en önemlisi de insan
sağlığına yönelik tehditleri ve verdiği zararlar açık bir şekilde ortada dururken Marmaris’te
böyle bir ruhsatın verilmesi kabul edilemez.” şeklinde konuştu.
Gökova Körfezi’ne dönüşü olmayan zararlar verecektir
Gökova Körfezi’ne yapılacak bir termik santralin bölgeye telafisi olmayacak zararlar
vereceğinin ifade eden CHP’li Erbay şunları söyledi: “ Bakanlık tarafından izin verilen alan,
aynı zamanda Bakanlık tarafından korunması gereken bir alan. Projenin yapılacağı Gökova
Körfezi ‘Özel Çevre Koruma’ bölgesi olması nedeniyle yurdumuzda doğal yapının korunduğu
nadir bölgelerden birisidir Bu bölge uluslararası anlaşmalarla koruma altındadır. Sondaj izni
verilen alanın statüsüne baktığımızda ‘mevcut özellikleri korunacak alan’ olduğu
görülmektedir. Bu alanda yapılaşma yasağı vardır. Köylülerin bir kulübe bile yapmasına izin
verilmeyen bir alana jeotermal enerji santrali kurulmak istenmektedir. Diğer yandan bu alan
orman kanununa göre ‘orman alanı sayılan yerler’ kapsamındadır. Proje raporunda her ne
kadar “ekolojik peyzaj, kültürel ya da diğer değerleri için özel koruma altına alınmış ve
projeden etkilenebilecek alanlar bulunmadığı’ iddia edilse de sondaj noktasına 450
mesafedeki Boncuk koyu, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin kırmızı listesiyle korunan
Kum Köpek Balığı’nın, Akdeniz Havzası’ndaki sayılı alanlarından biridir. Sondaj çalışmaları
sırasında kurulacak şantiye arama sahasındaki doğal örtünün yok olmasına ve o bölgede bir
çamur havuzunun oluşmasına neden olacaktır. Yeraltı sularının dengesi bozulacak dolayısıyla
da doğal yaşam etkilenecektir. Diğer yandan bu proje ile birlikte bölgede turizm, tarım,

hayvancılık, arıcılık gibi bölge insanımızın geçim kaynakları zarar görecek, köylülerimize
büyük ekonomik zararlar verecektir.
Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız
Dünyadaki birçok gelişmiş ülkenin, insan sağlığını korumak, doğaya ve çevreye zarar
vermemek için güneşe ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğinin
altını çizen Erbay, “Ülkemiz önemli bir yenilenebilir enerji potansiyeline sahiptir. Rüzgar ve
güneş enerjisi dünyanın birçok ülkesinde artık en önemli enerji kaynakları olarak
kullanılmaktadır. Ülkemiz konum olarak güneş ve rüzgar enerjisinden en fazla ve en yüksek
verimlilik düzeyinde yararlanma potansiyeline sahip olan bir ülkedir. Bulunduğumuz konum
itibariyle yılın dört mevsimi boyunca güneş almaktayız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
tarafından hazırlanan Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası (GEPA) raporuna göre
ülkenin bir yıl içerisindeki toplam güneşlenme süresi 2.737 saat olarak belirlenmiştir. Bu da
günlük alınan güneşin 7,5 saate tekabül ediyor. Güneş süresinden elde edilen yıllık güneş
enerjisi ise 1.527 kilowatt/saat olarak ölçülmüştür. Bu rakam günlük ortalama 4,2
kilowatt/saat’e denk gelmektedir. Türkiye yılın 114 günün güneş enerjisi üretme yetisine
sahip olan bir ülke. Diğer ülkelere kıyaslandığında bu da oldukça ciddi bir rakam. Rüzgar
enerjisi açısından da önemli bir potansiyele sahibiz. Özellikle Muğla en çok rüzgar alan iller
sıralamasında altıncı sıradadır. Rüzgarda ülkemizin 48 bin megavat ekonomik fizıbıle edilmiş
potansiyeli vardır. Şu an mevcut kurulu güçle 7 bin 600 megavat enerji üretiyoruz. Ülkemizin
böyle bir potansiyeli varken, bu potansiyeli kullanmamak ve doğamızı, yaşamımıza zarar
veren, modası geçmiş yöntemleri kullanmak akıllıca bir yol değildir. Bu alanda yapılacak
yatırımlarla enerji ihtiyacımızın önemli bir kısmını rüzgardan ve güneşten sağlayabiliriz.
Gelecek kuşaklarımıza temiz bir hava ve yaşanabilir bir ülke bırakmak için çok acil bir şekilde
alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarımızı artırmamız gerekiyor.” dedi.