Siyaset
Giriş Tarihi : 10-10-2019 10:40   Güncelleme : 10-10-2019 15:35
Abone ol

CHP'li Erkek: İktidar, adalet tanrıçasını kandırmak istiyor!

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren yargı paketi üzerinde söz aldı.

CHP'li Erkek: İktidar, adalet tanrıçasını kandırmak istiyor!

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale
Milletvekili Muharrem Erkek, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren yargı paketi
üzerinde söz aldı.
Sözlerine CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem’in hukuksuz tutukluluğuyla başlayan
Erkek, iktidara seslenerek “Eren Erdem, siz FETÖ ile birlikte yürürken, onu tüm çıplaklığıyla
yazmış kişidir!” dedi. Muharrem Erkek, anayasada değişiklik yapılmadan, HSK yeniden
düzenlenmeden yargıda reform olmayacağını vurguladıktan sonra, asıl sorunun tek adam
rejimi olduğunu belirtti ve “dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde yüksek yargıçlar bir siyasi
parti genel başkanının huzurunda ayağa kalkar” diyerek eleştiride bulundu. “Siz bugün
adaletin kılıcını körelttiniz, adalet terazisinin kefelerini bozdunuz, adalet tanrıçasını mı
kandırmaya çalışıyorsunuz” diyen Erkek’in sözleri tutanaklara şöyle yansıdı:

Konuşmacı: MUHARREM ERKEK Seçim Çevresi: ÇANAKKALE

Tutanak Metni:

    MUHARREM ERKEK (Çanakkale) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
    Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
    Somut bir dava dosyasıyla başlamak istiyorum bir hukukçu olarak. Bu sıralarda
birlikte görev yaptığımız Eren Erdem, bugün tutuklulukta tam 467'nci günü bitiyor,
Silivri Cezaevinde. Dosyasını çok iyi biliyoruz, çok iyi inceledik. Eren Erdem dört yıl iki
ay hapis cezası aldı, FETÖ terör örgütüne üye olmamakla birlikte FETÖ'ye yardım
etmekten. 2011 yılında Nurjuvazi kitabını yazan Eren Erdem... O zaman iktidar Fetullah
Gülen hazretleriyle birlikte yürürken Eren Erdem bu yapılanmayı tüm çıplaklığıyla
ortaya koydu, hatta Bank Asya dava açtı, kitabını toplattı çünkü kitabın içinde bugün
birçoğunun gördüğü gerçekler vardı. Nurjuvazi kitabını yazan Eren Erdem, Selam
Tevhid davasında sanık olan Eren Erdem... Selam Tevhid davasını açan, yürüten
hâkimlerin, savcıların hepsi cezaevinde. Bu kişiye FETÖ'ye yardımdan hapis cezası
verildi ve cezaevinde. Eren Erdem'in beş yıl telefonları dinlendi, bir tek aleyhinde bir

şey bulunamadı, tertemiz; beş yıllık HTS kayıtları incelendi. Bırakın konuşmayı, bir
caddede bile bir FETÖ'cüyle birlikte bir araya gelmemiş. SMS kayıtları incelendi, hiçbir
şey bulunamadı. MASAK raporları, hepsi lehine... Peki, ne bulundu? Gizli bir tanık.
Yalnızca dosyada gizli bir tanığın ifadesi. O gizli tanık da duruşmada bir gün çıktı "Beni
Eren Erdem'in aleyhinde tanıklık yapmaya zorladılar." dedi. Çok gariptir ki bu gizli tanık
aynı zamanda bu davada sanık da hem gizli tanık hem sanık. Hukukçular çok iyi bilirler;
aynı dava dosyasında bir sanığın suç atımıyla diğer sanık cezalandırılmaz, başka
deliller olması lazım. Aleyhinde somut hiçbir delil yok dosyada. O gizli tanığın bu
itirafından sonra, ki kimlerin de o gizli tanığı yönlendirdiği biliniyor, isim vermeyeyim
şimdi, kürsüden isim vermek doğru olmaz ama dosyada var; tahliye edildi oy birliğiyle
esas mahkemesi tarafından. Daha cezaevinden çıkamadan itiraz edildi, apar topar bir
sonraki mahkemenin o klasörlerce dosyayı incelemesi mümkün değil, beş dakikada
tahliye kararını kaldırdı, sonra aynı mahkeme herhâlde çok baskı altında, yargı
yürütmenin tahakkümü altında bu cezayı vermek zorunda kaldı.
    Aynı dosyadan tefrik edilen başka bir sanık altı yıl ceza aldı -tutuksuz- tahliye edildi
hükümle, Eren Erdem dört yıl iki ay aldı, hâlâ cezaevinde. Bunu niçin paylaşıyorum? Bu
sıralarda birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız -hani yargı reformunu konuşuyoruz ya-
diyorlar ki: "Ya, siz bunu reform olarak niye nitelemiyorsunuz? Bu pakete bakarak bunu
yapmayın." Biz zaten yalnızca bu pakete bakarak yapmıyoruz ki daha çok paket
gelecek, biliyoruz. Bu paketlerin dayanağı ne? Strateji belgesi, dayanağı o.
    Şimdi, hak ve özgürlükler nerede? Anayasa'da. Yargıç güvencesi nerede?
Anayasa'da. Orada teminat altına almanız lazım yargıç güvencesini, başka türlü anlamı
yok ki. Hâkimler ve Savcılar Kurulu nerede? Anayasa'da. Hakimler ve Savcılar
Kurulunun Başkanı Adalet Bakanı, Bakan Yardımcısı doğal üye. Bir siyasi partinin genel
başkanı -ki bunu siz yarattınız- üye atıyor direkt Hâkimler ve Savcılar Kuruluna.
Siyasetten uzaklaştırmamız gerekirken daha da siyasetin içine soktuk Hâkimler ve
Savcılar Kurulunu. Hâkimler ve Savcılar Kurulunu düzenlemeden yargı reformu olabilir
mi? "Yargı reformu" dediğiniz şey "bağımsız yargı" dediğiniz şey somut olarak nedir?
Hâkimin bağımsızlığıdır. Hâkimler korkuyor bugün. Hâkimler ve Savcılar Kurulunda bir
düzenleme yok. Strateji belgesinde bir Anayasa değişikliği var mı? Onun için, biz "Bu
bir reform değil." diyoruz, reform değil. Bu, bazı kanunlarda değişiklikler yapan kanun
teklifi. Olumlu olanları zaten destekliyoruz ama bir reform değil. Lütfen... Özellikle
hukukçuların bunu bir reform olarak nitelemesi bence adalete büyük bir saygısızlık.
(CHP sıralarından alkışlar)
    Değerli milletvekilleri, bakın, asıl sorunumuz ne biliyor musunuz? Asıl sorunumuz
zaten bu sistemin ta kendisi. Biz 16 Nisan 2017 tarihinde parlamenter sistemden
başkanlık sistemine geçmedik çünkü çok iyi biliyorsunuz, başkanlık sistemi çok sert
kuvvetler ayrılığını gerektirir, biz başkanlık sistemine geçmedik, biz bir tek adam
rejimine geçtik. (CHP sıralarından alkışlar) Asıl sorunumuz bu ve siz yürütmenin başı
olan Cumhurbaşkanını bir siyasi parti genel başkanı yaptınız, mecbur olmadığı hâlde
Anayasa'ya göre. E, yürütmenin başı, e, yasama organında da çok sayıda milletvekiline
sahip bir siyasi parti genel başkanı, nerede kuvvetler ayrılığı? Kuvvetler ayrılığının
olmadığı yerde hukuk devleti olur mu? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde yüksek
yargıçlar, yüksek yargı organlarının başkanları Yargıtay başkanı, Danıştay başkanı,
Sayıştay başkanı bir siyasi parti genel başkanı huzurunda ayağa kalkar? Kalkmaz,
kalkarsa ne olur? Yargı bağımsız ve tarafsız görünemez. Toplumun gözünde artık o
tarafsızlık, bağımsızlık bitmiştir. Amerika'da başkan bir salona girdiği zaman oradaki
yargıçlar ayağa kalkıyor mu? Kalkmazlar çünkü kalktıkları anda zaten ne reformu,
bağımsızlık, tarafsızlık ortadan kalkıyor. Bir siyasi parti genel başkanı huzurunda adli
yıl açılışı yapılmaz, yapılırsa yargı bağımsız ve tarafsız gözükemez. Bir siyasi parti
genel başkanı huzurunda hâkim, savcı kuraları çekilmez, çekerseniz bağımsızlık ve
tarafsızlıktan bahsedemezsiniz. Onun için toplumda adalete olan güven yok oldu, onun
için artık insanlar, sokaktaki vatandaş kanun önünde eşitliğe inanmıyor çünkü şu anda
Cumhurbaşkanı parlamenter sistemde herhangi bir siyasi partiyle bağı olmayan bir
cumhurbaşkanı değil, yürütmeyi temsil ediyor, tek başına yani yürütme, icra. Yargı onun
önünde ayağa kalkar mı? Hani reform konuşuyoruz ya, bağımsızlık ve tarafsızlık
konuşuyoruz ya. Meslektaşlarımıza yeşil pasaport, ne güzel verelim, önemli bir şey ama
reform değil. Silahların eşitliğini sağlayabiliyor musunuz iddia makamıyla savunma
makamı arasında? Asıl reform odur. 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizzat
tarafımca imzalan avukat meslektaşlarımıza yeşil pasaport talebi var, niçin gündeme
almadınız, niçin kabul etmediniz? Madem önemli bu kadar, neden? Bakın, OHAL
düzeninde, 16 Nisan 2017 OHAL devam ederken... OHAL demek hak ve özgürlükler,
demokrasi, hukuk askıda demektir. OHAL şartlarında iktidar ne yaptı? Anayasa'yı araç
olarak kullanıp yani suistimalci bir Anayasa değişikliğiyle otoriter bir sistemi
meşrulaştırmak istedi. Bugün onun için bu sorunları yaşıyoruz, onun için bu strateji
belgesine biz "makyaj" diyoruz, adalete olan güvensizliği örtmek için. Reform değil.
Yani bu pakete dayanarak söylemiyoruz bunu yalnızca, strateji belgesine dayanarak

söylüyoruz. Peki, sonuçta ne oldu? Adalete olan güven yok oldu, artık sokaktaki
vatandaş adalete güvenmiyor; bu çok önemli bir şey. Asıl beka sorunu nedir? Devletin
temeli adalettir. Adalet çürürse işte o zaman devletin bekası tehlikeye girer. (CHP
sıralarından alkışlar) Adalet olmazsa, adalet çürürse, ekonomi o zaman krize girer. Aş,
iş, ekmek olmaz adalet olmazsa, ekonomik büyüme de olmaz. Onun için gelin bir reform
yapalım. Samimiyseniz eğer reform konusunda, gelin Anayasa'yı değiştirelim, eğer
samimiyseniz. Ne oldu sonuçta? Ne yaptınız? Bakın, son beş yılda hukukun üstünlüğü
endeksinde 50 basamak geriledik. 2014'te 59'uncu sıradaydık, yıl 2019 109'uncu
sıradayız. İşte, tablo bu. Tek adam rejiminin adaleti getirdiği nokta. Yolsuzluk algısında
25 basamak geriledik, çünkü hukuk devleti yok. Yolsuzluk algısında da sürekli
geriliyoruz. Hukuku üstünlüğü endeksinde dünyada ilk 10 ülke, biliyorsunuz hepiniz,
Danimarka'sı, Norveç'i, Almanya'sı, şusu busu.
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
    BAŞKAN - Devam edin Sayın Erkek.
    MUHARREM ERKEK (Devamla) - Ama dikkat, hepsi de parlamenter sistemle
yönetiliyor. Bakın, dünya mutluluk endeksinde ilk 10 ülke: Finlandiya, Danimarka,
Norveç, İzlanda, Kanada... bir tek başkanlık sistemi yok ama son 10 ülkede de bir tek
parlamenter sistem yok. İşte, Türkiye'yi hukuksuzluğa, adaletsizliğe, mutsuzluğa ittiniz.
Anayasa'da yazması yetmez. 1876 bizim ilk anayasamız, Kanuni Esasi, 86'ncı madde:
"Mahkemeler her türlü müdahaleden azadedir." Çok önemli bir cümle, değil mi?
Yazıyordu ama Abdülhamit Anayasa'yı askıya aldı, o hüküm de gitti Anayasa'yla
beraber. Anayasa'da yazması yetmez; zihniyet, uygulama önemli. Siz bugün adaletin
kılıcını körelttiniz, adalet terazisinin kefelerini bozdunuz. Adalet tanrıçasını mı
kandırmaya çalışıyorsunuz burada bu belgeyle? (CHP sıralarından alkışlar) O kadar
kandırmaya, kandırılmaya alışmışsınız ki. Bizim derdimiz, bizim mücadelemiz
demokrasi mücadelesi; hak, hukuk, adalet mücadelesi.
    Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)