Siyaset
Giriş Tarihi : 13-10-2018 13:44   Güncelleme : 13-10-2018 13:44

CHP'li Erkek: 'Toplu Taşımada ÖTV ve KDV Kaldırılsın!'

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, toplu taşıma araçlarında kullanılan yakıtlardan ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasına ilişkin yasa teklifi hazırladı. Erkek, teklif ile hem toplu taşımanın teşvik edileceğini hem taşımacılıkla uğraşan esnafların sorunlarının çözümüne önemli bir katkı sağlanacağını hem de sağlanabilecek ücret indirimleriyle ekonomik krizin etkilerini derinden hisseden yurttaşlarımıza destek olunabileceğini belirtti.

CHP'li Erkek: 'Toplu Taşımada ÖTV ve KDV Kaldırılsın!'

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, toplu taşıma araçlarında kullanılan yakıtlardan ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasına ilişkin yasa teklifi hazırladı. Erkek, teklif ile hem toplu taşımanın teşvik edileceğini hem taşımacılıkla uğraşan esnafların sorunlarının çözümüne önemli bir katkı sağlanacağını hem de sağlanabilecek ücret indirimleriyle ekonomik krizin etkilerini derinden hisseden yurttaşlarımıza destek olunabileceğini belirtti. 

 

"Türkiye, birçok ekonomist tarafından da kabul edildiği gibi, ciddi bir ekonomik kriz yaşamaktadır. Bu ekonomik krizin, siyasi olarak yaşanan kriz ve gelişmelerle doğrudan ilgili olduğu da bilinmektedir. 16 Nisan 2017 tarihinde kuşkulu YSK kararıyla kabul edilen Anayasa değişikliği, yasama ve yargının, yürütme altında erimesine neden olmuştur. Yaşadığımız ekonomik krizin altında da temel olarak bu tek adam rejimi ve demokratik hukuk devletinin yok edilmesi yatmaktadır. Bu durum, kısır döngü biçiminde ekonominin daha da zora girmesine neden olmakta, ekonomimize güven azalmaktadır.

Kötü giden ekonomi, öncelikle orta sınıf ve dar gelirlileri vurmaktadır. Yaşamını sürdürmek için mecburi olan ürünlerin alınması bile zorlaşmıştır. Açlık sınırı 2, yoksulluk sınırı ise 6 bin liraya ulaşmış durumda. Bu koşullarda OHAL KHK’larından biriyle yatlar, kotralar, tekneler ve lüks gezinti gemileri için Katma Değer Vergisi (KDV) oranları yüzde 18’den, yüzde 1’e indirilmiş; Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ise sıfırlanmıştır. Özellikle çiftçilerimizin kullandığı, yine toplu taşımada kullanılan araçlar için tüketilen yakıttan KDV ve ÖTV alınmaya devam edilmesi büyük bir adaletsizlik doğurmakta ve ülke ekonomisine ağır darbe vurmaktadır. Toplu taşımada kullanılan yakıttan KDV ve ÖTV’nin alınmaması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması zorunludur. Bu yolla fiyatları ucuzlayacağı için hem toplu taşıma teşvik edilmiş olunacak hem de taşımacı esnafının sorunlarının çözümüne önemli bir katkı sağlanacaktır. Halk ise toplu taşımayı daha ucuza kullanabilecektir.

Bu bağlamda 06.06.2002 tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılması amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ:

 

MADDE 1- 06.06.2002 tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/A maddesinde yapılacak değişiklikle toplu taşıma araçlarında kullanılan yakıtlardan ÖTV’nin kaldırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 2- 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına eklenecek bent ile toplu taşıma araçlarında kullanılan yakıtlardan KDV’nin kaldırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 

MADDE 1- 06.06.2002 tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

            “1. Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı malların, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde; Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında teslimi,

2. Belediyeler ve belediyelerin denetim ve gözetiminde hizmet veren toplu taşımacılık yapan araçların, bu hizmetlerine ilişkin kullandıkları yakıtları

Vergiden müstesnadır.

            Maliye Bakanlığı, bu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, istisnayı bu maddeye göre işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulamaya yetkilidir.”

 

MADDE 2- 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına aşağıdaki bent (i) bendi olarak eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül edilmiştir:

“Belediyeler ve belediyelerin denetim ve gözetiminde hizmet veren toplu taşımacılık yapan araçların, bu hizmetlerine ilişkin kullandıkları yakıtları”

 

MADDE 3- Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

MADDE 4- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."

AdminAdmin