Siyaset
Giriş Tarihi : 23-01-2018 14:48   Güncelleme : 23-01-2018 14:52
Abone ol

CHP'li Gürer: 2 yılda 219 bin engelliye ret!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorusunu yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, son 2 yıl içinde engellilik oranı yüzde 40’ın altında kalan 21 bin 219 kişinin bu haktan yararlandırılmasına son verildiğini açıkladı. 

CHP'li Gürer: 2 yılda 219 bin engelliye ret!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in “Merkez sağlık kuruluşları tarafından engelli oranı yeniden tespit edilerek 2016 ve 2017 yılında ücret kesintisine uğrayan engelli kişi sayısına” ilişkin soru önergesine yanıt veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, “193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde, engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usullerin Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır” dedi. 

Söz konusu maddeye istinaden yayımlanan, "Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik" ile engellilik nedeniyle vergi indirimi uygulamalarına ilişkin usul ve esasların belirlendiğin ifade eden Barkan Ağbal, “Vergi indiriminden yararlanmak amacıyla sağlık kurulları tarafından verilen raporları incelemek ve karara bağlamak üzere Bakanlığımız Başhekimi başkanlığında, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen iki uzman doktor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir uzman doktor ile Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcisinin yer aldığı Merkez Sağlık Kurulu oluşturulmuştur” diye konuştu. 

Bakan Naci Ağbal, “Merkez Sağlık Kurulu, raporların yetkili sağlık kurulu tarafından verilip verilmediğini ve usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini tespit ettikten sonra, raporlarda yer alan çalışma gücü kayıp oranlarının, "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" eki tüm vücut için belirlenmiş Özür Oranları Cetveli'nde yer alan çalışma gücü kayıp oranlarına uygun olup olmadığını incelemekte, aynı engellilik bulguları için farklı çalışma gücü kayıp oranı belirlenmesini önleyerek uygulama birliğini sağlamaktadır” açıklamasında bulundu. 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Engelli ailelerin uygulama değişikliği ile uğradıkları mağduriyetleri sık sık getiriyorum. Konuyu hükümete ilettiğimde verilen yanıt engellilerin dertlendiği kadar var. Kriter değişikliği ile uygulamada önemli mağduriyetler oluşmuş. Engellilik oranı yüzde 40’ın altında kalan 21 bin 219 kişinin ise bu haktan yararlandırılmasına son verildiğini  bakan açıklıyor. Önce verilip sonra geri alınması  bu bağlamda sorunun sosyal bir sorumluluk kapsamında ele alınmasını gerekli kılıyor. Bu oran düşürülmeli ve ihtiyaç sahibi engelli eğer bir destekten yararlanıyorsa o sona erdirilmemelidir” dedi 

Bakan Ağbal, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in 2016 ve 2017 yıllarında, Türkiye geneli ile Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Muş, Osmaniye ve Van illerinde engellilik indirimlerinden yararlananlara ilişkin verileri de açıkladı. 

Maliye Bakanı Nacı Ağbal’ın verdiği bilgiye göre Türkiye genelinde 2016 yılında 44 bin 949, 2017 yılının Ekim ayına kadar ise 42 bin 620 olmak üzere son iki yılda toplam 87 bin 569 kişinin engellilik indirimden ilk defa yararlandığını, aynı süre içinde 21 bin 219 engellinin engellilik oranının yüzde 40’ın altında olması nedeniyle bu haklarından yararlanamaz duruma getirildiğini açıkladı. 

Son iki yıl içinde Niğde’de 349, Kırşehir’de 283, Nevşehir’de 221, Aksaray’da 314, Yozgat’ta 256, Muş’ta 124, Osmaniye’de 433 ve Van’da 168 kişinin engellilik indirimlerinden ilk defa yararlandığını açıklayan Bakan Ağbal, Niğde’de 87, Kırşehir’de 43, Nevşehir’de 53, Aksaray’da 75, Yozgat’ta 47, Muş’ta 47, Osmaniye’de 155 ve Van’da 75 kişinin engellilik oranları yüzde 40’ın altında kaldığı için indirimden faydalanamadığını bildirdi. 

Ömer Fethi Gürer, “Ülke genelinde engelliler için yapılabilecek her türlü olanak hükumetin başlıca sorumluluk ve görevidir. Herkesin ve her kesimin bu bağlamda desteği şarttır. Engellilerimiz ile bir arada yaşamak ve onları yaşam değerleri ile buluşturarak sahiplenmek insan olmanın da bir gereğidir “dedi.