Siyaset
Giriş Tarihi : 18-10-2019 11:06

CHP'li Gürer: İşçiliğin çeşitlendirilip, köle düzeni çalıştırılmaları kabul edilemez!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’i ziyaret eden Kamu Çalışanları Platformu Başkanı Yusuf Şahin ve beraberindeki heyet sorunlarını dile getirdiler. İşçilerin kadroya alınma sürecinde aktif rol alan platform Başkanı Şahin, “Taşeron çalışanların kadro alınma sürecinde her zaman yanımızda olan ve her sorunumuzu Meclise taşıyıp ve Bakanlara ulaştıran Ömer Fethi Gürer vekilimize teşekkür ederiz” dedi.

CHP'li Gürer: İşçiliğin çeşitlendirilip, köle düzeni çalıştırılmaları kabul edilemez!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’i ziyaret eden Kamu Çalışanları Platformu Başkanı Yusuf Şahin ve beraberindeki heyet sorunlarını dile getirdiler. İşçilerin kadroya alınma sürecinde aktif rol alan platform Başkanı Şahin, “Taşeron çalışanların kadro alınma sürecinde her zaman yanımızda olan ve her sorunumuzu Meclise taşıyıp ve Bakanlara ulaştıran Ömer Fethi Gürer vekilimize teşekkür ederiz” dedi.

 

Kamu Çalışanları Platformu Başkanı Yusuf Şahin, platformun özellikle taşeron işçilerin kadroya alınma sürecinde aktif rol aldığını ve bundan sonrada gerek kadroya alınmayan işçilerin kadroya alınması gerekse kadroya alınmış fakat sorunları devam eden sürekli işçi kadrosundaki vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında gerekli mücadeleyi vereceklerini bildirdi. Şahin sözlerine şöyle devam etti; “Platformumuz 63 ilde temsilciliği bulunan, 4 resmi Derneğin bağlı olduğu, 102 bin üyesi olan, gönüllülük esasına tabii çalışan bir STK’dır. Taşeron çalışanların kadro alınma sürecinde her zaman yanımızda olan ve her sorunumuzu TBMM ve Bakanlara ulaştıran Ömer Fethi Gürer vekilimize teşekkür etmek ve kadro sorunlarımızı anlatmak üzere ziyaretine geldik” dedi.

 

“İDARECİLERİN KEYFİ UYGULAMALRI MAĞDUR EDİYOR”

İdarecilerin keyfi uygulamalarından birçok çalışanın mağdur olduğunu ifade eden Platform Başkanı Şahin; “Belediye ve İl Özel İdaresinin kendi şirketlerinde istihdam edilen arkadaşlarımız maalesef ilave tediye ödemesinden yararlanamamakta, maaşlarının yatacağı gün belli olmamakta olup tamamen idarecilerin keyfi uygulamalarına bırakılmaktadır. Mağduriyet yaşayan bu arkadaşlarımız da sürekli işçi kadrolarına geçirilmeli, bu mağduriyetler ortadan kalkmalıdır. Sosyal tesislerde (polis evi, öğretmen evi) çalışan arkadaşlarımızda kadroya alınmalıdır. KİT’lerde çalışan arkadaşlarımızın 2 yıl çalışma şartına tabii tutulacak olup, belli kontenjan dahilinde kadroya alınacak olması büyük bir mağduriyete yol açacaktır. Bu uygulama bir defaya mahsus mevcut çalışanların tamamı kadroya alınmak şartıyla bundan sonra istihdam edilecek işçilere uygulanmalıdır” dedi

 

“KANUN TEKLİFLERİMİZ GÜNDEME ALINSIN, TAŞERON MESELESİ ÇÖZÜME KAVUŞSUN”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kanun Hükmünde Kararname ile bir kısım taşeron çalışanın kadro aldığını ancak hizmet alım sözleşmesi kapsamında yüzde 70’e takılan "Kiralık araç şoförleri, yemekhane çalışanları, bilgi işlem (hbys) çalışanları, radyoloji görüntüleme çalışanları, laboratuvar çalışanları, diş protez ihalesi çalışanları, karayolları anahtar teslim ve müşavirlik türü ihale çalışanlarının hala kadro alamadığını belirterek, “Ulaştırma, Orman, Sağlık ve bir çok Bakanlık ve Belediyelerde taşeronda kalanlar var. MEB, Belediye, İl özel idarede geçici işçiler, Mevsimlik işçiler ve Toplum Yararı Projesi çalışanlarına kadro verilmedi. KİT için KHK çıktı, Takipçisi olacağız. Tüm taşeronda kalanlar kadro alıncaya kadar desteğimiz sürecek. Eğer istense Kanun tekliflerimiz gündeme alınıp sorunlar bitirilebilir” dedi.

 

“ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN VERGİ DİLİMİNE GİRMESİ, AÇLIK SINIRI ALTINDA OLAN ÜCRETLERİ İYİCE DÜŞÜRDÜ”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Taşeronda kadro verilenlerin TİS dışı bırakılıp, 2020 yılına kadar muaf tutulmalarının önemli bir mağduriyet yarattığının altını çizdi. Gürer, “Asgari ücretle çalışanların vergi diliminde uygulanan değişiklik daha az ücret almalarına neden oldu. Sürekli işçi kadrolarına geçenlerin ise 2020 yılı sonlarına kadar yüksek hakem sözleşmesine tabii tutulacak olmaları ciddi geçim sıkıntısı yarattı. Ekonomik kriz mağduriyetleri katladı. Bu durumun değişmesi için yazılı soru önergeleri ile sorunu Bakana ilettik, ne yazı ki mağduriyetleri giderici bir düzenleme olmadı” dedi.

 

“JOKER ELEMANLARIN MAĞDURİYETİ DE ÇÖZÜM BULMALI”

Platform Başkanı Yusuf Şahin, Gürer’in sorunlarını yakından izleyip çözüm üretmek için çabasını bildiklerini ifade ederek, yaşadıkları sorunların artığını kaydetti. Şahin, “En alt limitten verilen haklar, her 6 ayda bir uygulanan yüzde 4 maaş zammı, maalesef enflasyon karşısında eridi. Durumun 2020 yılına kadar sürdürebildiği imkânsızdır. Bu yanlış uygulama işçilerin tamamını 2019 yılında yapılacak olan TİS sözleşmesine dâhil edilmesiyle sona ermelidir. Tayin hakkı verilmeli, herkes pozisyonları dâhilinde değerlendirilmeli ve pozisyon değişikliği sınav hakkı verilmelidir. Kamuda çalışan işçilerin çalışma saatleri yeniden düzenlenmeli, iş barışı açısından memurlar gibi haftalık 40 saate çekilmelidir. Zorunlu emekliliğe sevk edilme durumu ortadan kaldırılmalıdır. Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankasında taşeron olarak çalışan personeller kurum bünyesinde istihdam edilmelidir. Yargı kararları uygulanmalı, bu kapsamda muvazaa kararları olan ve işe iade kararları olan arkadaşlarımız da yapılacak bir düzenleme ile kadroya alınmalıdır. Kurumlarımızda yıllarca joker eleman (raporlu yerine çalışma) pozisyonunda çalışan arkadaşlarımız, 4 Aralık tarihinde çalışmadığı ve şirket sözleşmelerinin askıda olmasından kaynaklı kadrodan yararlanmamıştır, aynı şekilde 5 Aralık tarihi itibariyle işe girmiş çalışmaya devam eden arkadaşlarımızın 4 Aralıkta çalışmıyor olmasından dolayı kadrodan yararlanamamıştır. Bu mağduriyetler giderilmelidir” dedi.

 

İŞÇİLİĞİN ÇEŞİTLENDİRİLİP UCUZ VE KÖLE DÜZENİ İLE ÇALIŞTIRILMALARI KABUL EDİLEMEZ”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sorunları bildiğini takip ettiğini ve tekrar TBMM gündemine taşıyacağını söyledi. Gürer, “Kamuda taşeron olarak çalışanların tamamı kadroya alınmalı, eşit işe eşit ücret verilmeli. İşçiliğin çeşitlendirilip, ucuz ve köle olarak çalıştırılmaları kabul edilemez. “Açlık sınırının altında bir ücretle yaşa” diyerek, emekçiler sömürülmemelidir. Tüm taşeronda kalanlar kadroya alınmalıdır. Geçici ve mevsimlik işçilere ve Toplum Yararı Projesi kapsamında çalışanların tamamına kadro verilmelidir” dedi.

AdminAdmin