Siyaset
Giriş Tarihi : 31-01-2022 14:58   Güncelleme : 31-01-2022 14:58

CHP'li Gürer: “SYDV Personelinin özlük hakları düzenlenmeli”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu personeli gibi çalıştırılmasına rağmen özlük hakları bakımından mağduriyet yaşayan SYDV personelinin durumunu, soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi.

CHP'li Gürer: “SYDV Personelinin özlük hakları düzenlenmeli”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanıt, SYD Vakıflarında 654 belirsiz süreli sözleşmeli, 7 bin 767 de belirli süreli sözleşmeli olmak üzere 8 bin 421 personelin istihdam edildiğini açıkladı. 

Bakan Derya Yanık, Yargıtay kararına göre SYD Vakıflarında istihdam edilen personelin işverenin Bakanlık değil, her bir özel hukuk ve tüzel kişiliğe sahip olan ve ayrı işveren statüsündeki SYDV Vakıfları olduğunu da belirtti. 

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer özlük hakları bir türlü düzenlenemeyen SYDV çalışanlarının neden kamu personeli statüsüne alınmadığının açıklanması için, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Gürer, Bakan Derya Yanık tarafından yanıtlanması istemiyle yönelttiği yazılı soru önergesinde şu sorulara yanı istedi:

“Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi adına yapılan çalışmalar nelerdir?

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında görev yapan toplamdaki personel sayısı ne kadardır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları çalışanlarının kamu kurumu olduğunu vurgulayan çok sayıda Yargıtay Kararları, Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları bulunmasına rağmen kamu işçisi statüsüne neden geçirilmemektedirler?”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Derya Yanık, ilgili kanun maddeleri kap samında, SYD Vakıflarının; Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede kurulduğunu, Vakıf senetlerinin mahallin en büyük mülki amirinin Medeni Kanundaki hükümlere göre tescil ettirildiğini ve Vakıflarınözel hukuk tüzel kişiliğine sahip olduğuna dikkat çekti.

KANUNLA KURULAN VAKIF

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarının“Kanunla kurulu vakıf’ olma sıfatını haiz olmakla birlikte, söz konusu vakıfları özel hukuk tüzel kişiliğine sahip 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulu diğer vakıflardan ayıran başkaca hiçbir özel düzenleme bulunmadığını belirten Bakan Yanık, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuş diğer vakıflar gibi mevzuatla öngörülen süreçleri takip ederek kuruluş ve tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini vurguladı. 

SYD VAKIFLARINDAN MÜTEVELLİ HEYETLERİ SORUMLU 

3294 sayılı Kanun ile belirlenen amaçlar doğrultusunda sosyal yardım faaliyetlerini yürüten SYD Vakıflarının yetkili karar organının Mütevelli Heyeti olduğunu kaydeden Bakan Yanık, “ Mütevelli Heyet üyeleri atanmış ve seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Vakıflar kendi kararlarını söz konusu heyet eliyle almaktadır. Vakıflarda personel ile ilgili işlemler de işveren sıfatıyla Mütevelli Heyetince, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde belirlenen genel kriterlere göre yürütülmektedir” açıklamasında bulundu.

ÖZEL HUKUK , TÜZEL KİŞİLİK 

Bakan Yanık, her bir SYD Vakfının özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olduğunu ve ayrı ayrı işyeri ve bağımsız işveren olduğunun Yargıtay ararıyla belirlendiğine da vurgu yaparak. “SYD Vakıflarında istihdam edilen personelin işvereninin Bakanlığımız değil, her biri özel hukuk tüzel kişiliğini haiz ve ayrı işveren statüsünde olan SYD Vakıfları olduğu karara bağlanmıştır” diye konuştu.

8 BİN 421 PERSONEL 

Bakan Yanık, “Bu kapsamda, SYD Vakıflarında belirli süreli iş sözleşmesi ile 654, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile 7.767 olmak üzere toplamda 8.421 personel istihdam edilmektedir” bilgisini paylaştı. 

GÜRER’İN ÖNERİSİ 

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise SYD Vakıflarının özel hukuk ve tüzel kişiliğe sahip olsa da buralarda görev yapan personelin kamu hizmeti yaptığına dikkat çekerek, “SYDV personelinin özlük haklarının düzenlenmesi noktasında bir çalışma yapılmalıdır” diye konuştu. 

AdminAdmin