Siyaset
Giriş Tarihi : 20-04-2019 17:57   Güncelleme : 20-04-2019 17:57

CHP'li Gürer: 'Tarımsal desteklemeler için fayda-maliyet analizi yapılmalı'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal desteklemelerin ülke ekonomisi açısından fayda ve maliyet hesaplamasının yapılarak, ekonomik ve sosyal etkilerinin ölçülmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP'li Gürer: 'Tarımsal desteklemeler için fayda-maliyet analizi yapılmalı'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Araştırma önergesinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından AR-GE destek projeleri de dahil 32 adet konusu, etki analizi, değerlendirme ve bu kapsamda sayılabilecek rapor üretildiğini belirtti.

Gürer, IPARD Projesi, ÇATAK Projesi, mazot ve gübre desteklemeleri, hayvancılık desteklemeleri gibi tarımsal desteklerin bulunmasına rağmen bunların fayda- maliyet analizlerinin oluşturulmadığına işaret etti.

CHP Milletvekili Gürer, “Sayıştay raporuna da yansıyan bu konuda tarımsal destekleme ödemelerinin ülke ekonomisi açısından muhtemel fayda-maliyet hesaplarının yapılması, ekonomik ve sosyal etkilerinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve buradan elde edilen veriler ışığında, plan ve programlar oluşturularak yönetim süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve izlenmesi amacıyla sistematik ve analitik analizler ve bunların raporlanması için Düzenleyici Etki Değerlendirme kapasitesinin tam anlamıyla oluşturulamadığı, bunun sonucunda da tarımsal desteklemelere ilişkin genel analiz verilerinin sağlanamadığı, veri tabanının oluşturulamadığı, dolayısıyla tarımın yapısal problemlerinin çözümü ve sürdürülebilir tarımın sağlanabilmesi için gereken karar süreçlerinden yeterince fayda sağlanamadığı  Sayıştay incelemelerinden anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Gürer, “ Bu nedenle tarımsal desteklemelerin Tarım Kanununda belirtilen amaçların gerçekleşmesine; ne derece etki ve hizmet ettiği, tarımsal ürün artışı ve ürün kalitesi acısından katkısı, çiftçi nezdinde memnuniyet derecesinin ölçümüne (v.b) ilişkin olarak ödenen bütün tarımsal desteklemelere yönelik etki analizi çalışmalarının ivedelikle yapılması için idari karar ve işlemlerin uygulanması ve gerekiyorsa yasal düzenlemelerin yapılmasının uygun olacağı değerlendirildiği raporlarda ifade edilmektedir. Bu süreç meclis araştırması ile ele alınmalı ve bu sorunlara yönelik çözüm üretilmelidir” açıklamasında bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sayıştay raporuna da yansıyan sorunun varlığının net olarak ortada durduğunu işaret etti ve bu konuda mutlaka bir araştırma yapılıp, çözüm yollarının bulunması gerektiğini belirtti.