Siyaset
Giriş Tarihi : 29-11-2019 16:21

CHP’li Hakverdi’den Avukatlık Kanununda değişiklik için kanun teklifi

Hakverdi kanun teklifini; “Avukatlık mesleğinin genel hükümlerini düzenleyen 1136 sayılı kanunda değişiklik yapılarak kanunun günün şartlarına uyarlanması, Avukatlık mesleğinin ifasının kolaylaştırılması ve yargı sisteminde adil ve süratli yargılama yapılabilmesi için kanunda değişiklik yapılması gerekmektedir.” açıklaması ile duyurdu.

CHP’li Hakverdi’den Avukatlık Kanununda değişiklik için kanun teklifi

CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Avukatlık kanunda yapılacak değişiklikte;

Teklifte kanuna avukatların delil toplaması yetkisinin yerine getirilmesinin engellenmesi haline ilişkin; “Avukatın görevini yapmasına engel olanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesine göre adli işlem yapılır.”  cümlesi eklenerek avukatların delil toplayabilmesi, böylelikle dava açmadan önce uyuşmazlığın davaya taşınıp taşınmayacağına karar verilebilmesi, dava açılır ise de görülecek davada delillerin önceden tespiti ile mahkemenin iş yükünün azaltılması amaçlanmaktadır.

“Stajyer avukata asgari ücretten az olmamak kaydı ile bakanlık bütçesinden 12 ay boyunca ücret ödenecek.”

Teklifte yer alan bir diğer madde ise stajyer avukatlara asgari ücretten az olmamak kaydı ile bakanlık bütçesinden karşılanmak üzere ücret ödenmesi. Teklif eğer yasalaşırsa stajyer avukatların asgari ücretten az olmamak kaydı ile ücret alabilmesi kanunla güvence altına alınacak. Ücret Adalet bakanlığı tarafından karşılanacak.

CHP Milletvekili Hakverdi bu madde ile; “Başka mesleklerin stajlarında ücret ödenmesi bulunmasına rağmen avukatlık mesleği stajında ücret ödenmesi bulunmaması ve hatta bu konuda yasak bulunması hakkaniyete aykırı olup yargının asli unsuru avukat stajyerine de ücret ödenmesi gerektiği ve hukuk fakültelerinin açılması ve mezun kabulü ile istihdam politikalarının daha doğru gerçekleştirilebilmesi için stajyer avukatlara staj süresince ücret ödenmesi amaçlanmıştır.”

Hakverdi; “Aynı kanun teklifinde Avukatların ücret alacağına ilişkin binlerce davayı ilgilendiren görev uyuşmazlıkları konusunda “Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olmasına” ilişkin kanun maddesi eklenmesi teklif edilerek bu madde ile de istinaf mahkemelerindeki çelişkili kararların ortadan kalkması ve yargılamaların daha kısa sürede sonuçlanması sağlanacaktır. Ayrıca mahkeme dışı uyuşmazlık çözümü konusunda Arabulucuya başvurma dışında taraflar ve Avukatlarının yaptığı görüşmenin olumsuz sonuçlanması halinde düzenlenecek tutanağın Arabuluculuk Kanunu’ ndaki son tutanak hükmünde sayılarak yargı yükünün azaltılması, Avukatların iş yaşamının kolaylaştırılması, vatandaşının işinin hızlı ve hukuki korunma içerisinde yapılmasının sağlanması amaçlanmıştır…” dedi.