Siyaset
Giriş Tarihi : 04-11-2019 13:04

CHP’li Hakverdi'den TÜİK’in yönetim yapısının değiştirilmesi için kanun teklifi

Hakverdi: Bilimsel verileri değil İktidarın istediği oranları açıklayan TÜİK bu yönetim anlayışı ile devam edemez.

CHP’li Hakverdi'den TÜİK’in yönetim yapısının değiştirilmesi için kanun teklifi

CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, TÜİK’in Yönetim Kurulu yapısının
değişmesi için kanun teklifi verdi. Hakverdi teklifinde, kurumun yönetim kurulunun Meclis’te
bulunan tüm partilerden seçilen 9 üyeden oluşmasını talep etti. Hakverdi, yapılacak
değişiklikle “Kurum daha güvenilir bir şekilde yönetilecek, Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından denetlenebilecek ve kurumun zedelenen saygınlığı yeniden tesis edilecektir” dedi.
CHP Ankara Milletvekili Hakverdi, “Özellikle açıklanan işsizlik ve enflasyon oranları ile gerçek
işsizlik ve enflasyon oranları arasındaki büyük uyumsuzluk görülmektedir. Kurumun bir
önceki yılın Eylül ayına oranla 2019 enflasyon artış oranını %9,26 Ekim ayına oranla % 8,55
olarak açıklaması kurumun güvenilir olmaktan ve gerçeklerden çok uzak olduğunu bizlere
göstermiştir. Kurum adeta iktidarın verileri ile hareket ederek kuruluş felsefesine ve bilime
aykırı bir hal almıştır. Bundan sonrası için de güven vermeyen kurumun bir an önce yönetim
şeklinin değişerek ülke geleceğine yön veren ve bir çok bilimsel araştırmaya ışık tutan
sağlam, sağlıklı ve güvenilir bilgi kaynağı haline getirilmesi gerekmektedir. Tüm bu nedenlerle
Türkiye İstatistik Kurumunun yönetim yapısının değiştirilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin
belirlenmesi hakkında kanuni düzenleme yapılması zorunludur” dedi.
“TÜİK YÖNETİM KURULU TBMM’DE SEÇİLEN 9 ÜYEDEN OLUŞMALIDIR”
TÜİK Kurulları’nın, en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş, meslekî açıdan yeterli bilgiye,
deneyime sahip kişiler arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce seçilen dokuz üyeden
oluşturulmasını talep eden Hakverdi, değişiklik önerisinin şu şekilde yapılmasını teklif etti;
“Yönetim Kurulları siyasî parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının
ikişer katı aday gösterilir ve Yönetim Kurulu üyeleri bu adaylar arasından her siyasî parti
grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulunca seçilir”
“Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır”