Kent Haberleri
Giriş Tarihi : 19-11-2017 15:03   Güncelleme : 19-11-2017 15:03
Abone ol

CHP'li Hüseyin Sağ Mecliste konuştu

Sayıştay İSKİ’yi Su Faturaları için Uyardı: “Tamamen kâr amaçlı bir yönetim şekli sergiliyorsunuz, şeffaf değilsiniz, İstanbul halkının cebinden hakkınız olmayan para alıyorsunuz, vatandaşa haksız aldığınız paraları geri iade ediniz” dedi.

CHP'li Hüseyin Sağ Mecliste konuştu

İBB Meclisi CHP Üyesi Hüseyin Sağ, Sayıştayın İSKİ ile ilgili tespitleri ve mevzuata aykırılıkları hakkında yazılı soru önergesi hazırladı ve İSKİ Genel Müdürü Arif Emecan’ında hazır bulunduğu meclis toplantısında önergesini sözlü okudu ve Sayıştay’ın İSKİ’ye uygun bulmadığı tahsilatlarını okuyarak şunları söyledi: “Sayıştay İSKİ su ve atık su tarife hesabını mevzuata aykırı bularak 6 milyon aboneyi yakından ilgilendiren dikkat çekici tespitler yaptı; Abone tarifelerinin yıllar boyunca geçmiş ay enflasyon oranı esas alınarak güncellenmesinin doğru bir uygulama olmayacağına dikkat çekildi. Sayıştayın tespitleri arasında yine “Tarife bedeli” ve “bakım bedeli” adı altında ayrı ücretler belirlenmesi de mevzuata uygun bulunmadı. Sayıştay kısaca İSKİ’ye “Tamamen Kâr amaçlı bir yönetim şekli sergiliyorsunuz, şeffaf değilsiniz, İstanbul halkının cebinden hakkınız olmayan para alıyorsunuz” diyor. Yine kaçak kullanım miktarlarının tarifeye yansıtılmasının, başka kişiler tarafından “hırsızlanmak” suretiyle kullanılan su bedellerinin, kurallara uyan abonelerden tahsil edilmesi anlamına geldiği belirtilerek bu durumun hukuk devleti ile bağdaşmadığı vurgulandı. Yahu şu hırsızlardan bir türlü kurtulamadık, her alanda varlar, suyu bile çalıyorlar parasını biz ödüyoruz. Bu çerçevede sorularımız; Sayıştayın Tespitleri çerçevesinde bir düzeltme yapmayı düşünüyor musunuz?Sayıştayın tespitleri neticesinde İstanbul halkının cebinden fazladan alınan miktar ne kadardır? Haksız alınan paraları geriye ödemeyi düşünüyor musunuz?

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 yılı Kasım ayı Meclis toplantılarında İBB Meclisi CHP Üyeleri Hüseyin Sağ, Nadir Ataman ve Deniz Erzincan’ın imzaları ile önerge meclise sunuldu ve oy birliği ile Başkanlık Makamına havale edildi.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığına

Sayıştay, İSKİ ile ilgili buradaki arkadaşlarımı da ilgilendiren bazı olumsuz tespitlerde bulundu, neticede hepimiz su parası ödüyoruz. Sayıştay İSKİ su ve atık su tarife hesabını mevzuata aykırı bularak 6 milyon aboneyi yakından ilgilendiren dikkat çekici tespitler yaptı. 2015 yılında başlayan su fiyatının her ay enflasyon oranına göre belirlenmesi uygulaması ile ilgili Kanunda ve yönetmelikte belirlenen unsurlar yerine yeni bir yöntem olarak enflasyona göre tarifelerin belirlenmesinde hukuka uyarlık bulunduğu söylenemez.

 

Sayıştay, bu uygulamanın toplumun gerçek su ve atık su maliyetlerini ve İSKİ kâr oranlarını bilememesine, bu nedenle kamu maliyesinin temel ilkelerinden olan mali saydamlığın sağlanamamasına neden olduğu vurgulandı. Abone tarifelerinin yıllar boyunca geçmiş ay enflasyon oranı esas alınarak güncellenmesinin doğru bir uygulama olmayacağına dikkat çekildi.

 

Tarifeler hesaplanırken gerçek maliyet unsurlarına tam olarak dikkat edilmediğinin çok açık olduğunu belirtti. Sayıştay kısaca İSKİ’ye “tamamen Kâr amaçlı bir yönetim şekli sergiliyorsunuz, şeffaf değilsiniz, İstanbul halkının cebinden hakkınız olmayan para alıyorsunuz” diyor.

 

Sayıştayın tespitleri arasında yine “Tarife bedeli” ve “bakım bedeli” adı altında ayrı ücretler belirlenmesi de mevzuata uygun bulunmadı. “Bakım bedeli” içinde zaten abonelerden tahsilatı gerçekleştirilen “bina bağlantı onarımları, parsel bacalarının yenilenmesi, kanal tıkanıklarının açılması, temizlenmesi, acil durumlarda müdahalede bulunulması, sayaçların okunması, faturalama işlemlerinin yapılması, sayaçların değiştirilmesi” gibi hizmetler için mükerrer (tekrar) tahsilatta bulunulduğu tespit edildi.

 

Yine kaçak kullanım miktarlarının tarifeye yansıtılmasının, başka kişiler tarafından “ hırsızlanmak” suretiyle kullanılan su bedellerinin, kurallara uyan abonelerden tahsil edilmesi anlamına geldiği belirtilerek bu durumun hukuk devleti ile bağdaşmadığı vurgulandı.

 

Yahu şu hırsızlardan bir türlü kurtulamadık, her alanda varlar, suyu bile çalıyorlar parasını biz ödüyoruz. Bu çerçevede sorularımız;

1. Sayıştayın Tespitleri çerçevesinde bir düzeltme yapmayı düşünüyor musunuz?

2. Sayıştayın tespitleri neticesinde İstanbul halkının cebinden fazladan alınan miktar ne kadardır?

3. Haksız alınan paraları geriye ödemeyi düşünüyor musunuz?

Kısaltarak okuduğum Önergemizin tamamı tutanaklara geçirilmesi kaydı ile Başkanlık Makamına havale edilmesini arz ederiz.