Siyaset
Giriş Tarihi : 14-06-2017 15:18   Güncelleme : 14-06-2017 15:18

CHP'li İlgezdi'den Annesiyle birlikte hapishanelerde kalan çocuklar ile ilgili araştırma önergesi

Gamze İlgezdi'den Annesiyle birlikte hapishanelerde kalan çocuklar ile ilgili araştırma önergesi

CHP'li İlgezdi'den Annesiyle birlikte hapishanelerde kalan çocuklar ile ilgili araştırma önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Annelerinin işlediği suçlar nedeniyle bazen doğumdan, bazen de doğumdan kısa süre sonra cezaeviyle tanışan çocuklar, ceza infaz sisteminde karşılaştığımız en can yakıcı sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

                      

Doğdukları andan itibaren annelerinin cezasına adeta ortak olan bu çocuklar, çocukluklarını yaşayamadan yetişkinliğe adım atmaktadırlar.

 

Türkiye’de, annesi hüküm giyen veya tutuklanan 0-6 yaş grubu çocukların önünde 3 seçenek bulunmaktadır. Bu çocuklar:

 

·         Dışarıda kendisine bakacak yakınları varsa onların yanında kalabilmekte,

·         Kendilerine bakacak kimse yoksa hapishanede anneleriyle tutulmakta

·         Annelerinin kabul etmemesi durumunda, “devlet koruması altında olan”   çocuk yuvalarına yerleştirilmektedirler.

 

Bununla birlikte, evladından ayrılmak istemeyen anneler çoğunlukla, dışarıda çocuklarına bakacak aile fertleri olsa dahi emzirme çağında olmaları veya güvenlik gibi nedenlerle hapishane koşullarına rağmen çocuklarının yanlarında kalmasını istemektedirler.

 

Adalet Bakanlığı verilerine göre 2017 yılı Nisan ayı itibariyle, Türkiye’de ceza infaz kurumlarında çocuğuyla kalan mahpus sayısı:171’i tutuklu345’i hükümlü olmak üzere 516’dır.

                                                              

Anne mahpusların yanında, hapiste tutulan 0-6 yaş arası çocuk sayısı ise 560’tır.

 

Yine aynı verilere göre cezaevlerinde birden fazla çocuğuyla kalan anne mahpus sayısı; 16’sı tutuklu; 28’i hükümlü olmak üzere 44’tür.

 

Anneleriyle birlikte cezaevinde kalan ve en temel hakları yok sayılan çocukların sorunlarının araştırılarak ve gerekli çözümlerin üretilmesi amacıyla Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğü 104 ve 105’inci maddeleri gereğince, Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 22.05.2017

 

                                                                                             

 

Gamze AKKUŞ İLGEZDİ

                                                                                              İstanbul Milletvekili

 

GEREKÇE

 

Annelerinin işlediği suçlar nedeniyle bazen doğumdan, bazen de doğumdan kısa süre sonra cezaeviyle tanışan çocuklar, ceza infaz sisteminde karşılaştığımız en can yakıcı sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Doğdukları andan itibaren annelerinin cezasına adeta ortak olan bu çocuklar, çocukluklarını yaşayamadan yetişkinliğe adım atmaktadırlar.

 

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre 2017 yılı Nisan ayı itibariyle, Türkiye’de ceza infaz kurumlarında çocuğuyla kalan mahpus sayısı:171’i tutuklu345’i hükümlü olmak üzere 516’dır.

                                                              

Anne mahpusların yanında, hapiste tutulan 0-6 yaş arası çocuk sayısı ise 560’tır.

 

Yine aynı verilere göre cezaevlerinde birden fazla çocuğuyla kalan anne mahpus sayısı; 16’sı tutuklu; 28’i hükümlü olmak üzere 44’tür.

 

ANNESİNİN YANINDA KALAN ÇOCUKLARIN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

Cinsiyeti        

Toplam

Erkek

291

Kız

269

Toplam

560

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

*2017 yılı Nisan ayı itibariyle        

 

Çocuklu annelerin koğuşlarda dışlanması ise sorunların başında gelmektedir.

 

Yapılan araştırmalar, cezaevlerinde birçok mahpusun, çocuk sesine tahammül edemediği için çocuklu mahpuslarla birlikte kalmak istemediğini göstermektedir.

 

Rahatsız olan mahpusların koğuş değiştirmek üzere talepte bulunmaları, ancak yeterli yer olmayışı nedeniyle bu taleplerin geri çevrilmesi, mahpus anneler ve çocukları üzerinde baskı oluşturmaktadır.

 

Sürekli “Sus” denildiği için konuşmaları engellenen çocuklar, dertlerini işaretlerle anlatmaya çalıştıkları için kimi zaman konuşmayı dahi öğrenememektedirler.

 

Çocukların beslenmeleri bir diğer önemli sorundur. Cezaevlerinde, beslenme her zaman ve herkes için en ciddi sorunların başında gelmektedir. Annelerinin yanında kalan çocuklar içinse durum katlanılmazdır.

 

 

 

Bu çocuklar için cezaevlerinde özel mönü hazırlanması ve dengeli beslenmelerinin sağlanması gerekirken ayrı ekmek hakları dahi yoktur.

 

Çocuklar, en doğal hakları olan oyuncaklardan mahrum büyümektedirler.

 

Ayrıca cezaevi uygulamaları çocuklar için esnetilmemekte, annelerinin yanında kalan çocuklar, kreş dahil bir çok yere giriş çıkış yaparken defalarca “mahkum kabul” denilen x-ray cihazından geçmekte, suçlu muamelesi görmektedirler.

 

Ayakkabısı ya da tokası yüzünden cihaz her öttüğünde; ayakkabı ve tokaları çıkartılmakta, bu durum çocukların psikolojileri üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.

 

Bugün daha 1 yaşını doldurmamış 114 çocuk, hastalandıkları zaman, anneleri olmadan doktora götürülmekte, yeterli hijyen, ısı, havalandırma koşulları sağlanmadan yaşamaya çalışmaktadırlar.

 

ANNESİNİN YANINDA KALAN ÇOCUKLARIN YAŞLARA GÖRE DAĞILIMI

 

Yaş 

Erkek

Kız

Toplam

0-12 ay

53

61

114

1 yaş

73

55

128

2 yaş

59

55

114

3 yaş

48

33

81

4 yaş

36

34

70

5 yaş

11

20

31

6 yaş

3

2

5

Bilinmeyen

8

9

17

Toplam

291

269

560

 

Çocukların yok sayıldığı diğer bir konu ise anneleriyle birlikte, 1 kişi sayıldıkları için verilmeyen yataklardır.

 

Ayrı yatak hakları olmadıkları için dar yataklarda anneleriyle beraber yatan bu çocuklar, adli koğuşlarda hiç tanımadıkları insanlarla aynı ranzayı paylaşmak zorunda kalmaktadırlar.

 

Çocukların en temel hakları yok sayılmaktadır. Anneleriyle birlikte kalan çocukların zihinsel gelişiminin sağlanması için hayati önem taşıyan, yaşıtlarıyla yan yana gelebilme, oyuncaklarla oynayabilme, oyun parkı, kreş gibi en temel haklardan mahrum bırakılmaları, insan hakları ihlalidir.

 

Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre hapishanelerde annesinin yanında yaşamak zorunda kalan 560 çocuktan yalnızca 100’ü açık havayı görebiliyor. Açık hapishanede kısmen de olsa dışarıdakine benzer bir ortamda yaşayan bu çocukların dışında kalan 460 çocuk ise bir bölümü yüksek güvenlikli olan hapishanelerde, kuşları, bulutları öğrenemeden, gri duvarların ve dikenli tellerin ardında yaşamaya çalışıyorlar.

 

Tüm bu sebeplerle, anneleriyle birlikte cezaevinde kalan çocukların sorunlarının araştırılarak, gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğü 104 ve 105’inci maddeleri gereğince, Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

ÖZET

 

Yapılan araştırmalar, cezaevlerinde birçok mahpusun, çocuk sesine tahammül edemediği için çocuklu mahpuslarla birlikte kalmak istemediğini göstermektedir.

 

Oysaki bugün annelerinin yanında hapis hayatı yaşayan, 0-6 yaş arası 560 çocuk vardır.

 

Adalet Bakanlığı verilerine göre 2017 yılı Nisan ayı itibariyle, Türkiye’de ceza infaz kurumlarında çocuğuyla kalan 171’i tutuklu345’i hükümlü 516 mahpus annenin sorunlarının başında koğuşlarda çocuklarıyla birlikte dışlanma tehdidiyle yaşamak zorunda olmaları gelmektedir.

 

Çocuklu annelerden rahatsız olan mahpusların koğuş değiştirmek üzere talepte bulunmaları, ancak yeterli yer olmayışı nedeniyle bu taleplerin geri çevrilmesi, mahpus anneler ve onların çocukları üzerinde baskı oluşturmaktadır.

 

Sürekli “Sus” denildiği için konuşmaları engellenen çocuklar, dertlerini işaretlerle anlatmaya çalıştıkları için kimi zaman konuşmayı dahi öğrenememektedirler.

 

Çocukların beslenmeleri bir diğer önemli sorundur. Bu çocuklar için cezaevlerinde özel mönü hazırlanması ve dengeli beslenmelerinin sağlanması gerekirken ayrı ekmek hakları dahi yoktur.

 

Çocuklar, en doğal hakları olan oyuncaklardan mahrum büyümektedirler.

 

Ayrıca cezaevi uygulamaları çocuklar için esnetilmemekte, annelerinin yanında kalan çocuklar, kreş dahil bir çok yere giriş çıkış yaparken defalarca “mahkum kabul” denilen x-ray cihazından geçmekte, suçlu muamelesi görmektedirler.

 

Ayakkabısı ya da tokası yüzünden cihaz her öttüğünde; ayakkabı ve tokaları çıkartılmakta, bu durum çocukların psikolojileri üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.

 

Bugün daha 1 yaşını doldurmamış 114 çocuk, hastalandıkları zaman, anneleri olmadan doktora götürülmekte, yeterli hijyen, ısı, havalandırma koşulları sağlanmadan yaşamaya çalışmaktadırlar.

 

Çocukların yok sayıldığı diğer bir konu ise anneleriyle birlikte, 1 kişi sayıldıkları için verilmeyen yataklardır. Çocuklar, adli koğuşlarda hiç tanımadıkları insanlarla aynı ranzayı paylaşmak zorunda kalmaktadırlar.

 

Yaşıtlarıyla yan yana gelemeyen, oyuncaklarla oynayamayan, oyun parkı, kreş gibi olanaklardan mahrum bırakılan çocukların en temel insan hakları yok sayılmaktadır.  

 

Bu gerekçelerle, anneleriyle birlikte cezaevinde kalan ve en temel hakları yok sayılan çocukların sorunları araştırılmalı ve gerekli çözümler üretilmelidir.