Siyaset
Giriş Tarihi : 05-01-2017 18:04   Güncelleme : 05-01-2017 18:04

CHP'li İlgezdi'den Torba Yasaya Tepki!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Akkuş İlgezdi, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen torba yasayla, yandaş vakıf ve derneklere bedelsiz kamu arazisi ve taşınmazları kiralanmasına tepki gösterdi: “Yıllık 6 milyon liralık Hazine gelirinden, kimler için vazgeçiliyor?”

CHP'li İlgezdi'den Torba Yasaya Tepki!

Ankara – (TBMM) Genel Kurulda görüşülen "torba tasarı"da yer alan ve Hazineye ait taşınmazların, vakıf ve derneklere, 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilebilmesine olanak sağlayan düzenlemeye tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili, Parti Meclisi Üyesi Gamze Akkuş İlgezdi, “Hükümet hangi vakıf ve dernekler için yıllık 6 milyon lira gelirden vazgeçiyor? Vatandaş, hangi vakıf ve dernekler için yeni vergi yüküyle karşılaşacak? Hangi arazi ve taşınmazlar, kimlere tahsis edilecek?” diye sordu.

 

YANDAŞA TORPİL

Tasarının yasalaşması halinde, mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde belirli koşulları taşıyanlar lehine bedelli olarak tesis edilen irtifak hakları ve kullanma izinlerinin, hasılat payı alınmaksızın 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkına veya kullanma iznine dönüştürüleceğini anımsatan CHP’li İlgezdi, “Belirli koşulları taşıyan vakıf ve dernekler hangileri, belli değil. Devir kriterleri kanunda açıkça belirtilmemiş. Karaman ve Adana’da yüreğimizi yakan tablolar hala hafızamızda. Yasal olmadığı halde, yurt ve pansiyon hizmeti vermesine göz yumulan dernek ve vakıflara torpil yapılacağına yönelik ciddi kuşkularımız var. Bugüne kadar hükümetin uygulamaları, kuşkularımızın haklı olduğunu kanıtlar nitelikte. Bir önceki torba yasada, yine vakıf ve derneklere; eğitim alanında faaliyet göstermeleri durumunda, yemek ve barınma yardımı yapılacağına ilişkin hüküm getirilmişti. Şimdi de kamu arazileri ve taşınmazları bedelsiz olarak, bu vakıf ve derneklere tahsis edilebilecek. Bu durum, yasal olmadığı halde, denetimsiz yurtlarda can alan sorumsuzluğu meşrulaştıracağı gibi, yandaş vakıf ve derneklerin ticari rant elde etmesine de yol açacak.” uyarısında bulundu.

 

MAKBUL EĞİTİM, MAKBUL GENÇLİK

Torba yasayla yandaş vakıf ve derneklere, “yenilik” adı altında “arazi ve taşınmaz” yardımı yapılmasının şaşırtıcı olmadığını kaydeden CHP’li İlgezdi, “Anayasa değişikliği ile rejimi değiştirmeye çalışan hükümetin, 14 yıldır yürüttüğü politika, sosyal devletin, eğitim alanından çekilmesi yönünde oldu. Kendi görüşüne yakın bulduğu cemaatlere sürekli yeni alanlar açan iktidar, hep bir makbul vatandaş yaratmanın yollarını aradı. Makbul vatandaş ise ancak makbul eğitim ile mümkün olabilir. Bu sebeple laik eğitimden vazgeçilmek istenmesi, proje okullar ve cemaatlere ait yurtların yaygınlaştırılması ve desteklenmesi bu çabanın en açık göstergesidir.” dedi.   

CEVAPSIZ SORULAR

Komisyon görüşmeleri esnasında söz konusu düzenlemeye ilişkin çekincelerine Hükümet tarafından yanıt verilemediğini de vurgulayan CHP’li İlgezdi, Maliye Bakanına şu soruları yöneltti:

 

1-) Bugüne kadar Mülkiyeti Hazineye ait olduğu halde vergi muafiyetine sahip Vakıf ve derneklere devredilen taşınmaz ve arazilerin sayısı nedir? Bu vakıf ve dernekler hangileridir? Bu dernekler bugüne kadar, bu arazi ve taşınmazlar için Hazineye ne kadar ödeme yapmışlardır?

2-) Yıllık 6 milyon lira civarında olduğu belirtilen yüzde 1 irtifak hakkı gelirinden vazgeçilmesi durumunda, Hazine’de oluşan açığı kapatmak için hangi vergiler artırılacaktır? Vatandaş yeni vergi yükleriyle mi karşılaşacaktır?

3-) Eğitim, kamusal bir hizmet olduğu halde, Maliye Bakanlığının, eğitimi özelleştirme konusunda özel bir çabası mı vardır?

4-) Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yurt ve pansiyon yapımı için bütçeden ödenek artırımına gitmek bir öncelikken, cemaat ve vakıflara ait yurtların desteklenmesi ve yeni kaynaklar yaratılması neden bir seçenek olarak dayatılmaktadır?

5-) İktidarınız döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti kaldırılan dernek ve vakıflar hangileridir?

6-) son 5 yılda vergi muafiyeti sağlanan dernek ve vakıflar hangileridir?