Siyaset
Giriş Tarihi : 03-11-2017 15:37   Güncelleme : 03-11-2017 15:37

CHP'li İlgezdi:Sağlık Bakanlığı, intihar eden hekim sayısını bilmiyor!

25 Mayıs 2017 tarihinde hekim ve sağlık emekçilerinin intiharına dikkat çekmek için verdiği önergede; “2003- 2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve üniversite hastanelerinde çalışırken intihar eden hekim ve sağlık emekçilerinin sayısı, cinsiyeti, yıllara, illere ve hastanelere göre dağılımına” ilişkin sorulara Sağlık Bakanlığı tarafından, “Sorularınızın cevaplanması için gerekli bilgiler sistemlerimizde tutulmamakta, bu nedenle ilgili soruların cevaplanması teknik olarak mümkün bulunmamaktadır.” şeklinde, devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan, son derece sorumsuzca bir yanıt verilmiştir.

CHP'li İlgezdi:Sağlık Bakanlığı, intihar eden hekim sayısını bilmiyor!

25 Mayıs 2017 tarihinde hekim ve sağlık emekçilerinin intiharına dikkat çekmek için verdiği önergede; “2003- 2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve üniversite hastanelerinde çalışırken intihar eden hekim ve sağlık emekçilerinin sayısı, cinsiyeti, yıllara, illere ve hastanelere göre dağılımına” ilişkin sorulara Sağlık Bakanlığı tarafından, “Sorularınızın cevaplanması için gerekli bilgiler sistemlerimizde tutulmamakta, bu nedenle ilgili soruların cevaplanması teknik olarak mümkün bulunmamaktadır.” şeklinde, bir yanıt verilmiştir. 

CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Gamze Akkuş İlgezdi'nin verdiği soru önergesi şöyle;

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ahmet DEMİRCAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 03.11.2017

 

 

                                 Gamze AKKUŞ İLGEZDİ

                                                                                        CHP İstanbul Milletvekili

 

                              

Günde en az 30 hekimin fiziki ve sözlü şiddete maruz kaldığı ülkemizde, son zamanlarda hekimler ve sağlık emekçileri arasında yaşanan intiharlarda ciddi bir artış olduğu görülüyor.

Sağlıkta dönüşüm projesiyle birlikte çalışma süreleri, hasta bakma sayısı ve iş yükünün artmasıyla kangren haline dönüşen sorunlar, performans sisteminin getirdiği ağır koşullarla birleşince sağlık emekçilerinin bedenen ve ruhen yıpranmalarına neden oluyor.

Hekim olmam nedeniyle meslektaşlarımın, ağır şartlarına ve intiharlarına 25 Mayıs tarihinde dikkat çekmek için verdiğim önergede; “2003- 2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve üniversite hastanelerinde çalışırken intihar eden hekim ve sağlık emekçilerinin sayısı, cinsiyeti, yıllara, illere ve hastanelere göre dağılımına” ilişkin sorulara Sağlık Bakanlığı tarafından, “Sorularınızın cevaplanması için gerekli bilgiler sistemlerimizde tutulmamakta, bu nedenle ilgili soruların cevaplanması teknik olarak mümkün bulunmamaktadır.” şeklinde, devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan, son derece sorumsuzca bir yanıt verilmiştir.

Öte taraftan, verilen bu yanıtla, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin bakanlık nezdinde hiçbir önemi olmadığı da ortaya çıkmıştır.

Bir bakanlık düşünün ki, kendi bünyesinde çalışan sağlık emekçilerinin, yardımcı sağlık elemanlarının kaçının intihar ettiğini bilmeyecek ve bununla ilgili bir çalışma yapmaya da gerek duymayacak.

Sağlıkta şiddetin önlenemediği, can kayıplarının yaşandığı ve hekimler başta olmak üzere sağlık personeli arasında meydana gelen intihar vakalarınınçoğaldığı ülkemizde, görünür hale gelen bu yaranın, Bakanın ve bakanlık bürokratlarının ilgisini çekememiş olması da trajikomik bir durumdur.

Bununla birlikte Bakanlığın, intihar eden sağlık personeli sayısını açıklamak ve intiharların nedenlerini araştırmak yerine, “sistemlerimizde bilgi yok” diyerek devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan kaçamak yanıtlar vermesini de gerçekçi bulmuyoruz.

Uyarılarımızı ve önerilerimizi dikkate almış olsaydılar belki deİki gün içerisinde Adana’da asistan, Batman’da uzman hekim ve en son İstanbul’da tıp fakültesi öğrencimiz intihar etmemiş olacaktı.

Bu bağlamda,

  1. Sağlık Bakanlığı sistemlerinde intihar eden hekim ve sağlık emekçilerine ilişkin bilgi neden tutulmamıştır? Ya da bakanlık kaydında tutulan bilgiler gizlenmeye mi çalışılmakta mıdır? Ortada kamuoyundan gizlenecek vahim bir tablo mu vardır?
  2. Doktor ve sağlık emekçilerinin intiharları bakanlığın dikkatini hiç çekmemiş midir?
  3. Sağlık Bakanı olarak intihar eden doktor ve sağlık emekçilerinin sayısını hiç merak etmediniz mi?
  4. İntihar eden hekim ve sağlık emekçilerinin sayısını ve neden intihar ettiklerine dair bir araştırma yapmayı düşünüyor musunuz?
  5. İntihar eden hekim ve sağlık emekçilerinin ailelerine bakanlık olarak gerekli destek veriliyor mu? Veriliyorsa kaç aileye ne destek verilmiştir?
  6. 2003-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve üniversite hastanelerinde çalışırken intihar eden hekim ve sağlık emekçilerinin sayısı, cinsiyeti, yıllara, illere ve hastanelere göre dağılımı nedir?
  7. Sağlıkta Performans uygulamasına devam edilecek mi?