Siyaset
Giriş Tarihi : 10-09-2019 16:45
Abone ol

CHP'li Kadıgil'den Kürtaj Sorusu

CHP PM Üyesi ve Milletvekili Sera Kadıgil, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen ‘gizli’ ibareli bir yazıyla kentteki tüm hastanelerde ‘polikistik over sendromu’ olan ve “kürtaj” yaptıran 30 ile 40 yaş aralığındaki kadınların listesini istediğine yönelik iddiaları İçişleri Bakanı’na sordu.

CHP'li Kadıgil'den Kürtaj Sorusu

Kadıgil, Bakan Süleyman Soylu tarafından yanıtlanmasını istediği önergesinde, kadınların özel hayatlarına yönelik verilerin nasıl bir gerekçeyle soruşturma konusu olabildiğini sordu. Kadıgil önergesinde ilgili kanuna atıf yaparak  “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin açık rızası dışında, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilimekdir.” Bu bağlamda; “polikistik over sendromu”  ve “kürtaj” nasıl bir “kamu sağlığı” sorunudur ve ne tür bir gerekçeyle soruşturmaya konu edilip, talep edilmektedir ?” diye sordu. İstanbul’da yaşayan binlerce kadını ilgilendiren ve aslında gizli olması gereken verilerin talep edilmesinin açıkça yasaya aykırı olduğunu belirten Kadıgil, bu işlemi yapanların TCK 135 ve TCK.137’’e göre cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

CHP’li Vekil, “Şimdi de kadınların özel hayatlarında FETÖ’nün izlerini aradığını iddia etmek ancak aklımızla dalga geçmektir.  Beraber yol yürüdükleri FETÖ ile mücadele adı altında insanlara yaşatılan mağduriyetler ve hukuksuzluğa bir de ataerkil kadim kadın düşmanlığının eklenmesi, AKP döneminde kadınlara uygulanan sistematik baskının son örneğidir.  Kadınların bedenleri üzerinde her türlü tasarrufu kendilerine hak gören zihniyet, şimdi de “FETÖ silahlı örgütüne üye olma” “rüşvet” Cumhurbaşkanı’na hakaret” gibi soruşturmalar kapsamında, kadınlara yönelik saldırısını sürdürmektedir. İktidarın vardığı noktadaki Bu akıl dışılık, ne hukuk ne de etikle açıklanabilir. Eğer FETÖ’yü arıyorsanız, kadınların üzerinden elinizi çekin ve aynaya bakın” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

 

Kadıgil önergesinde şu soruları sordu; 

1-   Haberlerde yer alan iddialar doğru mudur? Eğer doğru ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü neden böyle bir talimat vermiştir?

2- Bu talep bilginiz dahilinde midir?  Bakanlığın bilgisi dahilinde ise İstanbul dışında başka hangi il ya da ilçelerİn ilgili Sağlık Müdürlüklerinden bu türden bir talep istenmiştir?

3-İlgili haberlerde Emniyet, ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘rüşvet’ ve ‘Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakaret’ konularından yürütülen soruşturma kapsamında, böyle bir talimat verildiği belirtilmektedir, bunu anlamı nedir?

4- Anayasa’nın 13. Maddesince güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler ancak belirli şartlarda kısıtlanabilmektedir.  Öte yandan Kanuna göre, “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin açık rızası dışında, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilimekdir.”  Bu bağlamda; “polikistik over sendromu” ve “kürtaj” nasıl bir “kamu sağlığı” sorunudur? Bu veriler ne tür bir gerekçeyle kamu yararı kategorisine sokulabilmektedir? 

5- 5-TCK 135'e göre " Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır"  TCK.137’ye göre ise, söz konusu suçun “kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle” işlenmesi durumunda ise verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda söz konusu talebe ilişkin her hangi yasal işlem başlatılacak mıdır?