Siyaset
Giriş Tarihi : 14-11-2019 08:14

CHP'li Kaplan, Sağlık Bakanlığı'nın Bütçe Görüşmelerinde AKP'ye yüklendi!

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçe görüşmelerinde söz alarak kan ürünlerinin tek firma aracılığıyla hastanelerden verilmeye başlanması uygulamasını eleştirdi. AKP döneminde uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm Politikasının, önemli tahribatlara yol açtığını ifade eden Kaplan, 15 yıldır uygulanmakta olan bu programın hastaneleri şirket, hastaları müşteri olarak gören ve kamusal hizmetin dışına çıkan bir sistem olduğunu vurguladı.

CHP'li Kaplan, Sağlık Bakanlığı'nın Bütçe Görüşmelerinde AKP'ye yüklendi!

Kaplan, “Ak Parti hükümetinin, iktidara geldiğinden beri reform olduğunu vurguladığı
“Sağlıkta Dönüşüm Politikası” ne yazık ki uzun vadede ülkemizdeki sağlık sektöründe
önemli tahribatlara yol açmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın etkilediği bir husus da
kan ürünlerinin tek firma aracılığıyla hastanelerden verilmeye başlanması
uygulamasıdır. Bu uygulamadan önce; ayakta tedavi gören hastaların kan ürünü, faktör
ve immunglobülin ilaçlarını içeren reçeteleri Türk Eczacılar Birliği’nin oluşturduğu
sistemle eczanelerden dönüşümlü olarak karşılanmakta olup, bu ilaçların hastalara
ulaştırılması SGK-TEB arasında imzalanan protokol gereği; Türk Eczacılar Birliği
aracılığıyla işleyen Sıralı Dağıtım Listesi'ne tabiydi. Kan ürünlerinin Türk Eczacılar
Birliği ve eczacı odaları gözetiminde eşit ve sıralı dağıtımı, 19 yıl önce kan ürünü
ilaçlarında yaşanan suiistimalleri önlemek amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. Türk
Eczacılar Birliği aracılığıyla tüm eczaneler arasında kurulan sıralı ve eşit dağıtım sistemi
ile temini ve hastalara ulaştırılması uygulaması kamu zararı engellenmiş, ilaç
suiistimalleri en aza indirilmiş ve hasta sağlığı güvence altına alınmıştır.
TEK FİRMA İLE KAN ÜRÜNLERİNİN TEMİNİ YETERSİZLİKLERİ VE RİSKLERİ
DOĞURUR
Kaplan konuşmasının devamında yeni sistemi eleştirerek; “Yeni düzenleme ile ihalenin
tek firmaya verilmesi ve bu firma aracılığıyla kan ürünlerinin hastanelerden temini
uygulaması temin ve dağıtımda olabilecek yetersizlikleri ve riskleri beraberinde
getirmiştir. Türkiye'de yerli plazma ürünleri üretilmesinin hayata geçirileceğinin
duyurulmasının ardından, bu uygulama için açılan ihaleye 18 firma girmiştir. Sosyal
Güvenlik Kurumu, Alternatif Geri Ödeme Komisyonu tarafından yapılan
değerlendirmeler neticesinde Murat Sancak’a firma ihaleyi kazanmıştır. SGK ile bu
firma 12 yıllık sözleşme imzalayamış ve sözleşme şartlarına göre 5 yılın sonunda firma
Türkiye’de üretim tesisini tamamlayacak ve tamamıyla yerli üretime geçmesi
planlanmıştır. Ancak, bugün gelinen noktada söz konusu firmanın ihale şartlarına
uymayarak son derece önemli olan yerli ilaç üretimi ile ilgili atması gereken adımları
atmadığı; ürünlerin yabancı şirketler tarafından üretildiği; yasaya aykırı bir şekilde
tekelleşme yoluna gidildiği görülmektedir” diye konuştu.
KAN ÜRÜNLERİNİN HASTANEDEN VERİLMEYE BAŞLANMASI SORUN
YARATACAKTIR
Kaplan, kan ürünlerinin hastanelerden verilmeye başlamasında sorunlar olacağını ifade
ederken sözlerine şöyle devam etti: “Kamu kaynaklarının gözetilmesi, halk sağlığının
korunması için; sıralı dağıtım devam etmeli, mevzuata aykırı biçimde ayakta tedavide
kan ürünü reçetelerinin tekelleşebilecek tek bir firma aracılığıyla hastanelerden temini
uygulamasından vazgeçilmesi ve iptal edilmesi gerekmektedir.”
KAPLAN’DAN BAKAN KOCA’YA SORULAR:
 Kandan üretilen ilaçların işlenmesi ihalesi verilen Ethem Sancak’ın yeğeni Murat
Sancak’a ait firmanın İhale aşamasında öne sürülen yerlileşme koşulunu
gerçekleştirmiş midir?
 Gerçekleştiyse hangi ölçüde gerçekleştirilmiştir?
 Üretilen plazmalar yerli plazma mıdır? Değilse hangi ülkeden temin edilmiştir?
 İhaleyi alan firma yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte midir?
Firmaya uygulanan herhangi bir yaptırım var mıdır?
 Söz konusu firma üretim merkezini açmış mıdır? Bununla ilgili herhangi bir
girişimde bulunmuş mudur?
 İhale sözleşmesinin imzalandığı 2017 yılı rakamlarıyla kamu maliyesine 15
milyar katkı sağlayacağı açıklanan projenin kamuya maliyeti ne kadar olmuştur?
Kamuya herhangi bir katkıda bulunmuş mudur?

AdminAdmin