Siyaset
Giriş Tarihi : 15-05-2019 10:53

CHP'li Kaplan TBMM’ye yazılı soru önergesi verdi

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan KAPLAN, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla, Hemşirelerin sorunlarına dikkat çekerek Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi verdi.

CHP'li Kaplan TBMM’ye yazılı soru önergesi verdi

100 BİNE YAKIN HEMŞİRE ATAMA BEKLİYOR!
Kaplan, yazılı önergesinde atama bekleyen hemşirelere de dikkat çekerek,
“Ülkemizde yaklaşık 170 Bin hemşire görev yapmaktadır. 100 Bin kişiye düşen
hemşire sayısı 272 iken OECD ortalaması 1025’tir. Tüm dünyada olduğu gibi
hemşirelik mesleği hemşireler tarafından icra edilmeli, diğer sağlık çalışanlarının,
hemşirelerin görev yetki ve sorumluluk alanlarına girmemesi gerekmektedir.
Aksi takdirde toplumun sağlığını riske atacak bir durum kaçınılmazdır. ” dedi
ŞİDDETİN ÖNLENMESİ TOPLUMSAL BİR SORUMLULUKTUR!
Kaplan TBMM’ye verdiği yazılı soru önergesinde, “Sağlık hizmetinin en önemli ve
en güçlü halkalarından biri olan hemşireler, diğer sağlık çalışanları gibi ciddi
sıkıntılar yaşamaktadır. Bu sıkıntıların en başında “şiddet” gelmektedir. En temel
hakları olan sağlıklı ve huzurlu bir ortamda çalışmak ne yazık ki son zamanlarda
artan şiddet olaylarıyla imkânsız hale gelmiştir. Yoğun ve zor şartlar altında
fedakârca çalışan hemşirelere yönelik şiddetin önlenmesi toplumsal bir
sorumluluktur. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli yasal
düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır” diye açıklamalarda bulundu.
HEMŞİRELERE GEREKEN ÖNEM VERİLMELİDİR!
Kaplan, açıklamasına şu şekilde devam etti: “Ne yazık ki Performansa dayalı ek
ödeme uygulamaları ve bu ek ödemelerin çalışanlar arasında adaletli bir şekilde
paylaşılmaması, diğer sağlık çalışanlarına olduğu gibi hemşirelerin de iş
motivasyonunu bozmaktadır. Performans Sistemi yerine, çalışanların hizmet
kalitesi ve verimliliği artıracak düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Hemşirelerin özlük hakları iyileştirilmeli, 3600 ek gösterge tanınmmalı, kreş
eksikliği, doğum öncesi 8, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere doğum izinlerinin
düzenlenmesi gerekmektedir. Öte yandan, hemşirelik mesleğinin kimliği
güçlendirilerek, görev tanımları daha net hale getirilmeli, görev alanları dışında
çalıştırılmamalıdırlar. Hemşirelikte uzmanlaşmanın önünü açacak eksik
düzenlemeler bir an evvel hayata geçirilmelidir. Sağlık hizmetinin en güçlü
halkalarından biri olan; büyük özveri, sabır ve fedakârlıkla hayatımız ve
sağlığımız için çalışan bütün Hemşirelerimizin ve Hemşire Adaylarımızın daha iyi
koşullarda mutlu ve huzurlu çalışabilmeleri dileğiyle Hemşireler Haftası’nı
kutluyorum” dedi.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’YA SORULAR:
1- 2019 yılı itibariyle yılda kaç öğrenci Hemşirelik Yüksekokulu Bölümü’nden
mezun olmaktadır?

2- 2019 itibariyle atama bekleyen ortaöğretim ve lisans mezunu Hemşirelik
mezunu kaç kişi bulunmaktadır?
3- 2019 yılı itibariyle devlet ve özel sağlık sektöründe çalışan hemşire sayısı
kaçtır?
4- 2019 yılı itibariyle Türkiye’de kişi başına düşen hemşire sayısı kaçtır?
5- Bakanlığınızca atama bekleyen hemşireler için herhangi bir çalışmanız var
mıdır? Varsa nelerdir?
6- Hemşirelerin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi
konusunda herhangi bir çalışmanız var mıdır? Varsa nelerdir?