Siyaset
Giriş Tarihi : 25-11-2019 14:24
Abone ol

CHP'li Karabıyık, Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin geldiği noktaya dikkat çekti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle yaptığı basın açıklamasıyla, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin geldiği noktaya dikkat çekti.

CHP'li Karabıyık, Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin geldiği noktaya dikkat çekti

Ülkemizde 40 milyon 275.390 kişi ile kadın nüfusunun, toplam nüfusun yüzde 49.8’ini oluşturduğunu hatırlatan Karabıyık, “Kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar her geçen gün artmaktadır. Nüfusun yarısını oluşturan kadınlar yoksullukla, eğitime erişemeyişle, işsizlikle, şiddetle, tacizle ve ayrımcılıkla mücadele etmektedir. Kadınlar, “Boşanmak istedi, evlilik/sevgililik teklifini kabul etmedi” gibi bahanelerle en yakınları tarafından, hatta kimi zaman devlet koruması altındayken hayattan koparılmaktadır. Ne yazık ki cinsiyet eşitsizliği de sosyal adaletsizliğin en somut göstergelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün gelinen noktada 17 yıllık AKP iktidarının cinsiyetçi politikaları önem taşımaktadır. Çünkü AKP döneminde, cinsiyet eşitliği konusunda bütün dengeleri kadınlar aleyhine çeviren hayatın her alanında eşitsiz bir hayata kadınları mahkum etmeye çalışan politikalar üretilmiştir. Kadın ve erkeğin eşit olmadığının AKP tarafından ısrarla vurgulanması, kadınları hedef alan söylemler ve politikalar, kadınlara şiddet, işsizlik, yoksulluk olarak dönmektedir, kadına yönelik şiddeti artırmaktadır. AKP’nin 17 yıllık iktidarında kadına yönelik şiddet katlanarak artması bunun en önemli göstergesidir” dedi.

Son 17 Yılda 15 Binden Fazla Kadın Hayattan Koparıldı!
CHP’li Vekil, son 17 yılda 15 binden fazla kadın, 2019 yılının ilk on ayında ise 285 kadının hayattan koparıldığını, yüzlerce kadının ise cinsel saldırıya maruz kaldığını dile getirerek, “Kadınlar en çok eşleri, aileleri ve yakınları tarafından öldürülmekte, canice hayattan koparılmaktadır. Neredeyse her gün bir kadına yönelik şiddet haberi almamıza rağmen kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilememektedir ve ne yazık ki fiziksel ve psikolojik şiddet artarak devam etmektedir. AKP’nin çıkmaza soktuğu ekonomik kriz ve yoksulluk kıskacındaki kadınlar şiddete maruz kalmakta ve kadınlar hatalı ekonomi politikalarının bedelini hayatları ile ödemektedir. Ekonomik kriz ve neden olduğu işsizliğin, her gün yapılan zamlar ve yoksulluğun, sosyal bozulmalara, suçluluğa ve şiddete neden olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini destekleyecek düzenlemeler ve tüm çalışmalar, kadınları, yaşlıları ve geleceğimiz olan çocukları koruma önceliğini taşımalıdır. Bu partiler üstü bir konudur” uyarısında bulundu.
 
Kadınlara Karşı Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Uzman Eylem Grubu GREVIO’nun Türkiye ile ilgili raporlarındaki bulgulara da dikkat çeken Karabıyık, “GREVIO’nun, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)’nin hükümlerinin hayata geçirilmesini sağlayan yasal ve diğer tedbirlere ilişkin hazırladığı ilk değerlendirme raporunda, şiddetin cezasız kalmasının endişe yarattığı açıklandı ve Türkiye’nin önlem, koruma, cezalandırma ve entegre politikalar alanlarında daha fazla adım atması talep edildi. Genel politikaların, kadın erkek eşitliği ve kadına karşı şiddet üzerindeki etkileri ile ilgili aynı değerlendirmede, bu politika ve yaklaşımların yetkililerin kadına karşı şiddeti önleme ve mücadele çabalarını baltaladığı tespiti de yer almaktadır. Raporda ayrıca, kadının anne ve bakım sağlayıcı olarak toplumdaki geleneksel rolünün de kadın-erkek eşitliğinin sağlanması yönünde bir engel olduğu görüşünün altını çizilmektedir. GREVIO, bu tespitlerin Türkiye’de kadın hakları ve kadın-erkek eşitliğini geliştirmeye yönelik çalışmaların ve kadına karşı şiddeti önleme çabalarının etkisizleşmesi ile sonuçlanmaması için, kadına karşı şiddeti önleme ve mücadeleye yönelik tedbirlerin toplumsal cinsiyet eşitliği merkezinde ilerlemesi önerisinde bulunmuştur” sözleriyle araştırma bulgularını dile getirdi.

Kadınlar Şiddete Uğradığını Dile Getiremiyor!
Resmi verilere göre yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranının yüzde 39.3, yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranının ise yüzde 48.5 olduğuna dikkat çeken Karabıyık, “Kadınlar şiddete uğradığını dile getiremiyor, en yakınları tarafından canice öldürülüyor, çocukları ise annesiz kalıyor. Bu yıl da kadın cinayetleri engellenemedi, çocuklar annesiz kaldı, yüzlerce kadın hayallerinden koparıldı. Şiddete maruz kalan tüm kadınlar yalnız olmadıklarını unutmamalı, şiddete karşı sessiz kalmamalı ve en temel hakları olan yaşam haklarına sahip çıkmalıdır, biz CHP olarak tüm kadınların yanındayız. Yaşamsal öneme sahip bu sorunun ortadan kaldırılması için kadın-erkek ayrımı yapmadan toplumsal beraberlik içinde her türlü şiddete karşı hayır diyerek birlikte mücadele etmeli ve bu bilinçle hareket etmeliyiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle her türlü şiddete karşı olduğumuzu bir kez daha vurguluyor ve kadına karşı uygulanan şiddet ve ayrımcılığın son bulması isteğimizi yineliyorum. Toplumun temeli olan kadınlara hak ettikleri değerde güzel bir yaşam diliyorum” sözleriyle açıklamasını tamamladı.