Siyaset
Giriş Tarihi : 07-08-2019 12:47

CHP'li ÖZGÜR CEYLAN BİGA DEVLET HASTANESİ BASIN AÇIKLAMASI

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, 2018 yılında yeni hizmet binasına geçen Biga Devlet Hastanesi’nde yaşanan sıkıntıların artarak sürdüğü, özellikle tıbbi malzeme yetersizliği ve hekim açığı nedeniyle, sağlık hizmetlerinde büyük aksamalar meydana geldiği yönünde iddiaların bulunduğunu söyledi. Özgür Ceylan, sağlık sendikalarının birkaç ay sonrasına muayene randevuları verildiği yönünde iddialarının bulunduğunu belirterek, kardiyoloji doktorunun bulunmaması nedeniyle de geçtiğimiz günlerde iki hastanın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği yönünde şikayetlerin de kendisine ulaştığını söyledi.

CHP'li ÖZGÜR CEYLAN BİGA DEVLET HASTANESİ BASIN AÇIKLAMASI

CEYLAN “DOKTOR YETERSİZLİĞİNDE HASTALAR ÖLÜYOR” İDDİALARI
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, 2018 yılında yeni hizmet binasına geçen Biga
Devlet Hastanesi’nde yaşanan sıkıntıların artarak sürdüğü, özellikle tıbbi malzeme yetersizliği
ve hekim açığı nedeniyle, sağlık hizmetlerinde büyük aksamalar meydana geldiği yönünde
iddiaların bulunduğunu söyledi. Özgür Ceylan, sağlık sendikalarının birkaç ay sonrasına
muayene randevuları verildiği yönünde iddialarının bulunduğunu belirterek, kardiyoloji
doktorunun bulunmaması nedeniyle de geçtiğimiz günlerde iki hastanın kalp krizi nedeniyle
hayatını kaybettiği yönünde şikayetlerin de kendisine ulaştığını söyledi.
Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Biga Devlet Hastanesinde yaşanan sıkıntıları bir kez daha
gündeme getirdi. Özgür Ceylan, hastanede pek çok klinikte hekim açığı bulunduğunu,
kadrosu Biga Devlet Hastanesi’nde olduğu halde başka yerlerde görevli doktorların olduğunu,
malzeme ve hekim yetersizliği nedeniyle birkaç ay sonrasına randevu verildiği yönünde
iddiaların kendisine ulaştığını söyledi. Ceylan, konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanının
cevaplaması için verdiği önergeye ise sekiz aydır cevap verilmediğini bildirdi.
Özgür Ceylan, Anayasanın 56’ncı maddesinin “Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh
sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak,
işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet
vermesini düzenler” şeklinde olduğunun altını çizerek, “Yani devlet sağlık hizmetlerini
herkesin beden ve ruh sağlığını koruyarak hayatını sürdürebileceği şartları sağlamakla
yükümlüdür” dedi. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun “Bütün sağlık kurum ve kuruluşları
ile sağlık personelinin ülke sathında dengeli dağılımı ve yaygınlaştırılması esastır”
şeklindeki hükmüne de dikkat çeken Özgür Ceylan, hastanenin taşınmasından bugüne pek
çok şikayetin kendisine ulaştığını, konuyla ilgili yerinde incelemelerde bulunduğunu
hatırlatarak, “kentin bir milletvekili olarak şikayetler üzerine yaptığım bir ziyarette
hastaların karşı karşıya olduğu içler acısı manzarayı yerinde incelemiş ve yetkilileri
hastanenin fiziki koşullarını ivedilikle halk sağlığını tehdit etmeyecek şekilde düzenlemeleri
konusunda göreve davet etmiştim” dedi. Ziyaretinden buyana gerek sağlık emekçileri,
gerekse hasta yakınları ve hastaların şikayetlerinin artarak devam etmesinin üzücü olduğunu
belirten Özgür Ceylan, “Ana Muhalefet Partisinin bir milletvekili olarak gördüğümüz
eksiklikleri ilgili mercilere ileterek çözümün hızlanması anlamında yurttaşın sesi olmaya
çalışıyoruz” dedi.
Ocak 2019 tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması için Meclis Başkanlığı’na
verdiği soru önergesinin üzerinden 8 ay geçmiş olmasına rağmen henüz yanıtlanmadığını

belirten Özgür Ceylan, “O tarihte verdiğim önerge ile Çanakkale’de yaşanan uzman doktor
açığının yanı sıra Çanakkale’mize yapılan sağlık yatırımları hakkında bilgi talep etmiştim”
diyerek, konuyla ilgili olarak cevap verilmemesini de eleştirdi.
Özgür Ceylan: Böylesi Bir Soruya Cevap Vermek Zor Değil.
Özgür Ceylan, Çanakkale’de uzman doktor açığı olup olmadığını, açık varsa hangi branşlarda
ve hangi hastanelerde açık olduğu sorularına yanıt verilmesinin zor olmadığını düşündüğünü
belirterek, “Biga Devlet Hastanesi'nde yeni hizmet binasına taşınmasından sonra yatak
kapasitesi 150’ye çıkmış ancak sağlık hizmetinin sağlık emekçileri ile verileceği gerçeği göz
ardı edilmiş gibi görünmektedir” dedi. Personel yetersizliği nedeniyle sağlık emekçilerinin
nöbet uygulamaları ile bunaltıldığı gelen iddialar arasındadır.
Türk Sağlık Sen’in “Hastanede özellikle cerrahi branşlarda tıbbi cihaz ve malzeme alımına
izin verilmemesi, gerekli malzemelerin yenilenmemesi sonucu hekimler bazı sağlık
hizmetlerini sunamaz hale geldiği, fizik tedavide yaşanan yoğun hizmet talebinin tek
hekimle karşılanamaz halde olduğu ve hastalara 2 ay sonrasına gün verildiği” şeklindeki
açıklamasına dikkat çeken Özgür Ceylan, iddiaları incelediğini söyledi. Özellikle tıbbi cihaz ve
malzeme temin edilmediği ve bu nedenle sağlık hizmetlerinde aksama olduğu iddiasının çok
ciddi bir konu olduğunu söyleyen Özgür Ceylan, “Bu durumun konuşuluyor olması dahi
kabul edilemez. Hiçbir şey insanımızın sağlığının önünde değildir” dedi. Özgür Ceylan,
hastanenin tıbbi personel açığına karşın, var olanların da geçici görevle gönderilmelerinin
Biga’daki yurttaşların sağlık hakkının açık bir ihlali olduğunu söyledi.
İki Hasta Kalp Krizinden Öldü!
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, geçtiğimiz günlerde yaşanan olayları gündeme
getirerek, “Üzülerek ifade etmeliyim ki geçtiğimiz günlerde Biga Devlet Hastanesinde
hemşehrimiz Aygün Pişiren ve Abdullah Şahin vefat etti. Bu hemşehrilerimize hekim veya
tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle yapılamayan ya da eksik yapılan bir tıbbi müdahale var
mıdır? Kalp krizi neticesinde vefat ettiği ifade edilen hemşehrilerimiz hastaneye
kaldırıldığında hastanede görevli bir kardiyoloji uzmanı tarafından gerekli muayene ve
tıbbi tedavi uygulanmış mıdır?” şeklinde sorularıyla da yaşanan ölümlere ilişkin bilgi istedi.
Özgür Ceylan, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda ve Anayasa’da verilen hakların dahi
kullanılamadığı ileri sürerek, “Kim verecek yitip giden canlarımızın hesabını. Bir an evvel
yetkilileri görev ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye ve Çanakkale kamuoyuna
bir açıklama yapmaya davet ediyorum” dedi.

AdminAdmin