Siyaset
Giriş Tarihi : 12-11-2019 11:50
Abone ol

CHP'li Polat: Taş ocakları ile güzel doğamız kapitalist köstebeklerin yuvası haline geldi

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, İzmir’in Menemen ilçesinde bir şirket tarafından yapılması planlanan kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi projesini Meclis gündemine taşıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Polat “Taş ocakları ile güzel doğamız kapitalist köstebeklerin yuvası haline geldi. Doların yeşili halk sağlığını tehdit ediyor.” dedi.

CHP'li Polat: Taş ocakları ile güzel doğamız kapitalist köstebeklerin yuvası haline geldi

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, İzmir’in Menemen
ilçesinde bir şirket tarafından yapılması planlanan kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi projesini
Meclis gündemine taşıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması
istemiyle soru önergesi veren Polat “Taş ocakları ile güzel doğamız kapitalist köstebeklerin
yuvası haline geldi. Doların yeşili halk sağlığını tehdit ediyor.” dedi.
“TAŞ OCAKLARI KAPİTALİST KÖSTEBEKLERİN YUVASIDIR”
Polat “İzmir’in Menemen İlçesi’nde Adakaya Tepe mevkiinde bir şirket tarafından yapılması
planlanan kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi projesi ile ilgili 2 milyon ton taş çıkarılacak, yıllık
1 milyon 200 bin ton kapasiteli kırma eleme tesisi yapılacaktır. Proje alanının 450 metre
yakınında konut bulunmakta ve DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından inşası planlanan içme
suyu temini amacıyla kullanılacak olan Değirmendere Barajı rezervuar alanına 1030 m
mesafede yer almaktadır. Taş ocağı, İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair
Yönetmeliği’ne göre ‘Orta mesafeli koruma alanı’ içerisinde kalmaktadır. Taş ocaklarının
oluşturduğu çevre sorunları ve kent genelinde çok sayıda taş ocağı bulunması, bölge halkının
tepkisini çekmektedir. Taş ocaklarına sınırlama getirilmesi yönünde talepler varken devasa
boyutta yeni tesisler için ÇED süreçlerinin başlatılması tepkilere neden olmaktadır.” dedi.
“DOĞAL DENGE BOZULDU CİĞERLERİMİZ KURUDU”
Polat “Patlamaların etkisiyle etrafa yayılan yoğun toz partikülleriyle taş ocağında çalışan
işçiler ve çevre halkının akciğer kanserine ve silikozis gibi akciğer hastalıklarına yakalanma
riskleri çok yüksektir. Aynı zamanda patlatmalar ile doğal denge bozulmakta su kaynaklarının
değişmesi sebebiyle hayatını ekip biçme ile kazanan çiftçiler ve toprakları zarar görmekte, bu
durum bölgeyi kuraklığa götüren sürecin başlamasına sebep olmaktadır. Yağmur suları ile
birlikte taş ocağı çukurlarına doldurulan atıkların yeraltı sularına sızması ile başta içme suyu
olmak üzere tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan su kirlenmektedir. Taş ocakları ile
birlikte ormanlık alanlar hızla yok olmakta ve buna bağlı olarak bölgede toprak erozyonları
yaşanmakta, bitkiler kurumaktadır. Taş ocaklarının; yerleşim yerlerinden, ormanlık
alanlardan, tarım arazilerinden, su kaynaklarından uzakta ve ağaçlandırılamayacak kayalık
alanlarda yapılması gerekmektedir. Taş ocaklarının çıkardığı toz, gürültü ve bölge
ekosistemine verdiği zarar göz önüne alındığında taş ocaklarına uygulanan çevre
denetimlerinin artırılması büyük önem taşımaktadır.” diye ifade etti.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM’A SORULAR:
1) Son beş yılda İzmir’de kaç taş ocağı faaliyete geçmiştir? Bakanlığınızın hızla artan taş
ocaklarının çevreye verdiği zararlara karşı aldığı önlemler nelerdir?
2) Projenin hayata geçirilmesinin ardından DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından inşası
planlanan içme suyuna yaratacağı olumsuz etkiler gözetilmiş midir?
3) Kalker ocağı ve kırma-eleme tesisinin yaşam alanlarına 450 metre yakınında olduğu
gözetilmiş midir?

4) Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle özelde İzmir, genelde Ege Bölgesi’nde kaç adet
maden ve taşocağı tesisi için ruhsat başvurusu yapılmıştır? Bu tesislerin ÇED süreci
nasıldır? ÇED gerekli değildir kararı verilen kaç tesis bulunmaktadır?