Siyaset
Giriş Tarihi : 05-11-2019 08:58
Abone ol

CHP'li Şahin: Binlerce hektarlık alanlara yüzlerce arama ve işletme ruhsatı verilmiş!

18.09.2019 tarihinde Balıkesir ve Çanakkale illeri arasında bulunan Kaz Dağları ve Madra Dağları’nda faaliyet gösteren yerli/yabancı şirketlerin bölgedeki madencilik faaliyeti projelerinin sayısı ve bölgedeki çevresel etkileri hakkında soru önergesi veren CHP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Fikret Şahin’e Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan cevap geldi.

CHP'li Şahin: Binlerce hektarlık alanlara yüzlerce arama ve işletme ruhsatı verilmiş!

CHP’li Şahin’in Kaz Dağları ve Madra Dağları’nda ‘’Toplam kaç adet arama ve işletme
ruhsatı kaç farklı yabancı ve yerli ortaklı şirkete verilmiştir?’’ sorusuna bakanlık; toplam 115
arama ruhsatı verildiğini; bunların 107’sinin yerli firmalara ve kamu kurumlarına, 8
adedinin ise yabancı şirketlere verildiğini belirtmiştir. Ayrıca verilen 164 işletme
ruhsatının ise 148’inin yerli firmalara 16 tanesinin yabancı ortaklı şirketlere verildiği
bakanlık tarafından belirtilmiş. Konu hakkında değerlendirmede bulunan Balıkesir
Milletvekili Fikret ŞAHİN; ‘’ Kaz Dağları ve Madra dağlarındaki doğal güzelliklerin yok
edilmesi için binlerce hektarlık alanlarda yüzlerce arama ve işletme ruhsatı verilmiş. Sahadan
gördüğümüz ve incelediğimiz kadarıyla yabancı şirketlerin alan hacimleri yerli şirketlere göre
daha büyük olarak görülmekte. Zaten bunu en iyi Kanadalı şirket Alamos Gold’un katlettiği
doğal alana bakarak daha iyi anlayabiliyoruz. ‘’ dedi.
ŞUANKİ MADENCİLİK KANUNU ANAYASAMIZIN RUHUNA
AYKIRIDIR!
Ülkemiz madenlerinin devletin hüküm ve tasarrufu altında olması gerektiğini vurgulayan
Milletvekili ŞAHİN; ‘’ Yer altında bir zenginlik var ise bu devlete aittir. Şuan ki siyasi iktidar
bu alanları resmen yüzlerce şirket arasında paylaştırmış. Burada ciddi denetimsizlik sorunları
ortaya çıkmaktadır. Bu denetimsizlik ise Çanakkale’de 200.000’den fazla ağacın
katledilmesine yol açtı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak doğal zenginliklerimiz içerisinde
bu şekilde madencilik faaliyetlerinin yürütülmesine karşıyız. Eğer bir madencilik faaliyeti
yürütülecek ise bunun yerli şirketlerimiz tarafından devletin sıkı kontrolü altında ve doğal
yaşamdan uzak alanlarda yapılmasını destekliyoruz.’’ ifadelerini kullandı.
Balıkesir Milletvekili ŞAHİN, yürürlükte olan 3213 Sayılı Madencilik Kanunu’nun yabancı
şirketlere milli park ve özel çevre koruma bölgeleri gibi alanlarda madencilik faaliyeti
yürütmeye olanak tanıdığını vurgulayarak; ‘’ Anayasamızın 168. maddesine göre madenler ve
yer altı zenginliklerimiz devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Fakat 3213 sayılı Madencilik

Kanunu, milli menfaatlere ve yerli madencilik politikalarına aykırı olarak tasarlanmıştır. Bu
kanun üzerinde bir çalışma yaparak kanun teklifimizi TBMM Başkanlığına iletmiş
bulunmaktayız.’’ diyerek sözlerine son verdi.