Siyaset
Giriş Tarihi : 27-08-2019 11:56

CHP'li Şahin: Ölmek istemiyoruz; İstanbul sözleşmesi uygulansın, kadınlar yaşasın!

Türkiye’de her üç kadından biri evde kocasının ya da sevgilisinin fiziksel şiddetine maruz kalmakta, her geçen gün kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklenmektedir. Kadınların yaşam hakkını doğrudan tehdit eden şiddet sonucunda sadece 2019 yılının ilk 7 ayında 245 kadın evli olduğu, boşandığı eşi ya da birlikte olduğu partneri tarafından öldürülmüştür. Ülkemizde yaşayan her 10 kadından 4’ü kendini güvende hissetmediğini ifade ederken, milyonlarca kadın fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddet kıskacında yaşamaktadır.

CHP'li Şahin: Ölmek istemiyoruz; İstanbul sözleşmesi uygulansın, kadınlar yaşasın!

Türkiye’de her üç kadından biri evde kocasının ya da sevgilisinin fiziksel şiddetine maruz
kalmakta, her geçen gün kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklenmektedir. Kadınların yaşam
hakkını doğrudan tehdit eden şiddet sonucunda sadece 2019 yılının ilk 7 ayında 245 kadın
evli olduğu, boşandığı eşi ya da birlikte olduğu partneri tarafından öldürülmüştür. Ülkemizde
yaşayan her 10 kadından 4’ü kendini güvende hissetmediğini ifade ederken, milyonlarca
kadın fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddet kıskacında yaşamaktadır.
En son geçtiğimiz hafta Kırıkkale’de Emine Bulut kardeşimizin boşandığı eşi tarafından, 10
yaşındaki kızının gözleri önünde vahşice öldürülmesi, ‘ölmek istemiyorum’ sözleri ve kızının
‘anne lütfen ölme’ haykırışları hepimizin zihnine kazınmış, kadınların göz göre göre nasıl
katledildiği konusunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

KADINLARI KORUYACAK ETKİN MEKANİZMALAR YOK…

Kadına yönelik şiddetin hızla arttığı ülkemizde ne yazık ki kadınları koruyacak etkin
mekanizmalar olmadığı gibi toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların kazanımlarına yönelik
söylemler ve eylemler de kadına yönelik şiddeti daha da çoğaltmaktadır. Her fırsatta kadın
erkek eşitliğine inanmadığını dile getiren AKP hükümetinin yetkilileri, kanun koyucular ve
kadınları koruması gereken yetkililer kadınların ekonomik, toplumsal ve siyasi alanda eşit
olarak görülmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Çok açıktır ki ‘kadın erkek eşitliği fıtrata
ters’, ‘kadının fıtratında erkeğe köle olmak var’ söylemleri AKP hükümetinin politikalarına
ve hukuki metinlere de yansımakta, bu söylemler kadınların kazanılmış haklarına yönelik
saldırı niteliğine dönüşmektedir. Sağ siyasi iktidarların toplumsal cinsiyet eşitliğine uzak
yaklaşımı, ceza indirimleri ve cezasızlık hali ile toplumda kadına yönelik şiddeti maruz
görme, meşrulaştırma, hoş görme tavrı genelleştirmekte ve şiddeti normalleştirmektedir.
Kadınlar için hayatın hemen her alanında erkek egemen ve eşitlikten uzak bu anlayış, her
alanda baskı, sindirme ve yıldırmaya dönüşerek, bu zihniyet örüntüsü evde, iş yerinde, okulda
kendini gösterdiği kadar hukuk düzenlemelerinde, devletin yetkili kurumlarında ve
mahkemelerde de varlığını sürdürmektedir. Eğitimin her aşamasında toplumsal cinsiyet
eşitliğine uzak içeriklerin okutulması, müfredatta şiddeti teşvik eden yayınların olması, 2019
yılının ilk 8 ayında 13 bin şiddet içerikli yayın hakkında şikayet başvurusu yapılmış olmasına
rağmen, RTÜK’ün bunları gündemine dahi almaması gibi örnekler şiddeti meşrulaştıran bir
zemin yaratmaktadır.

Tüm bunlarla birlikte hukuk kurallarının düzenlenmesinden uygulanmasına kadar geçen tüm
süreçte, erkek şiddetini mümkün kılan ve sonlanmasını önleyecek bir mekanizmadan uzak bir
tavır kadınları en temel hakkı olan yaşam hakkını tehdit edecek boyuta getirmektedir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE 6284 SAYILI YASA UYGULANMIYOR…
Şiddetten uzak bir hayatın yeniden inşası için devlete bütünlüklü bir önleme, koruma,
kovuşturma ve politika geliştirme yükümlülüğü getiren İstanbul Sözleşmesi ve şiddet
uygulayanlara uzaklaştırma, yakın koruma gibi birçok tedbiri düzenleyen; kadınları maddi
olarak güçlendirmekten kimlik değiştirmeye birçok hak tanıyan 6284 sayılı yasa ülkemizde ne
yazık ki etkin olarak işletilmemektedir. Etkin olarak uygulandığı takdirde kadınları
koruyabilecek önlemlere sahip olan her iki hukuki metin esas alınarak kadınları yaşatacak
önlemleri hayata geçirmek yerine kadınların haklarına saldırmanın bir yolu olarak
kullanılarak hedef gösterilmektedir.
Kadınlar herkesin gözü önündeki öldürülürken ihtiyaç duyduğumuz şey kadınları koruyacak
mekanizmaların bir an önce hayata geçirilmesi ve etkin olarak uygulanmasının
denetlenmesidir. Kadına yönelik şiddetin aldığı boyut, Emine Bulut’un ölümüyle bir kez daha
ortaya çıkmıştır. İnsana, hayvana, doğaya ve kadına yönelik şiddetin her türlüsü politiktir. Bir
kereden bir şey olmaz anlayışı yerine fakatsız ve amasız şiddeti önleyecek tedbirler acilen
uygulanmalıdır.
Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kadınları erkek şiddetinden koruyacak İstanbul
Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa bu anlamda hayati derecede önemlidir. Bunlara yönelik
sınırlandırmalar ne yazık ki sadece daha fazla kadının ölmesi anlamına gelecektir. Bu yüzde
kadınları yaşatacak düzenlemeleri içeren İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa hedef
gösterilmek yerine sahip çıkılmalı, daha etkin nasıl uygulanacağının yolları aranmalıdır.
Bu anlamda kadına yönelik şiddeti bir kez daha kınıyor, vahşete ve kadın kırımına sessiz
kalınmaması, kadınlarımızın güvenli geleceklerinin garanti altına alınması için toplumsal
cinsiyet eşitliğini ve bu eşitliğini hayata geçirmenin adımları bir an önce atılmalıdır. Öncelikle
toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimin tüm aşamalarında zorunlu ders olarak okutulmalı, kamusal
alanda şiddete karşı farkındalık yaratacak görseller hazırlanarak, yaygınlaştırılmalı, dizilerde
ve televizyonlarda ya da haber içeriklerinde kadını aşağılayan görsel ve yazılı metinler
üretimi konusunda hassas davranılmalıdır.
Kadınların artık ‘Ölmek İstemiyorum’ çığlıklarına ses verilmeli ve kadınların kazanılmış
haklarına göz dikmek yerine kadınları yaşatacak önlemler hayata geçirilmelidir.
İstanbul sözleşmesi uygulansın, kadınlar yaşasın !

NELER SÖYLENDİ?
@
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
ARŞİV ARAMA