Siyaset
Giriş Tarihi : 02-09-2019 13:26
Abone ol

CHP'li Şahin, pestisitleri TBMM gündemine taşıdı

CHP Hatay Milletvekili Av.Suzan Şahin, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesine neden olan etkenlerden en önemli olan pestisitleri TBMM gündemine taşıdı. Bilinçsizce kullanılan pestisitlerin toprak, su kaynakları ve soluduğumuz havayı kirlettiğinin altını çizen Şahin, kimyasalların tarımsal faaliyetlerde kullanımları bazı kurallarla sınırlandırıldığını ancak buna rağmen alınan önlemlerin yeterli olmadığını söyledi.

CHP'li Şahin, pestisitleri TBMM gündemine taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin, dünyada ve Türkiye’de tarımsal
faaliyetlerde zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını en aza
indirmek için kullanılan kimyasallar, virüs, bakteri formundaki biyolojik ajanlar ya da anti
mikrobik ve dezenfektan olarak karşımıza çıkan Pestisitlerin kullanım şekilleri ve
zararları konusunda gerekli denetim ve önlemlerin alınmadığını belirterek Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın görevini yapmadığını belirterek konuyu meclis gündemine taşıdı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yazılı olarak cevaplaması istemiyle TBMM
Başkanlığı’na soru önergesi veren CHP’li Şahin, ‘‘Türkiye’de 2009 yılında 37 bin altı yüz
elli bir ton olan toplam pestisit yani tarım zehri kullanım miktarı son 10 yıl içinde %57
oranında artarak 59 bin tona ulaşmış durumda. Bu durum özellikle sağlıklı ve güvenli
gıdaya ulaşım açısından risk oluşturmaktadır. Bilinçsizce kullanılan pestisitler toprak, Su
kaynaklarımızı ve soluduğumuz havayı kirletmektedir. Pestisitlerin yararlarının yanı sıra
uzun süreli kullanımları sonucunda ekosisteme ve insan sağlığına ciddi zararlar verdiği
saptanmış bir gerçektir.’’ dedi.
Tarımsal faaliyetlerde kullanılan kimyasalların bazı kurallarla sınırlandırıldığın ancak Tarım
ve Orman Bakanlığı’nca alınan önlemlerin yeterli olmadığının altını çizen Şahin, yoğun ve
bilinçsiz kullanımlarda toprak başta olmak üzere sularda ve hatta havada pestisit kalıntılarına
rastlandığının yapılan bilimsel çalışmalarda kanıtlandığını, pestisitlerin insanlar üzerindeki
etkilerine ek olarak, zararlı faktörleri doğada baskı altında tutan faydalı böcekleri de olumsuz
etkilediğini söyledi.
Endüstriyel tarımda kimyasal gübre ve kontrolsüz pestisit kullanımının en büyük çevresel
sorunları oluşturduğu, ayrıca bu uygulamaların yüksek girdi kullanımı maliyetlerini de
artırmakta oluğu, böylece çiftçinin kazancının da azaldığı belirtilen önergede, iyi tarım
uygulamalarıyla üretimin her aşamasının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kontrol
edilmesinin yanında çiftçinin bilgi birikiminin de artırılması gerektiği ifade edildi. Güvenli ve
sağlıklı gıda üretimi konusunda her vatandaşın duyarlı olması ve bu bilincin devlet tarafından
sağlanması gerektiğini söyleyen Şahin, ‘‘Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 3,5
milyon insan pestisitlere bağlı olarak zehirlenme yaşıyor. Bu zehirlenme vakalarının 335
bini ise ölümle sonuçlanıyor. Türkiye istatistiklerinde de tarım kimyasallarına bağlı

ölümlerde en etken neden pestisit kullanımı. Bu nedenle bu kimyasalların doğru kullanımı,
çiftçi ve tüketicinin bilinçlendirilmesi çok önemli bir konu. İnsan ve doğa yaşamına karşı
büyük bir düşman olan pestisitlere direk maruz kalma neticesinde yaşanan akut
zehirlenmeleri engelleyebiliriz ancak kanser, üreme problemi, otizm olarak karşımıza çıkan
kronik toksite kimyasallar için gerekli tedbirlerimizi almalıyız. Bunu da Tarım ve Orman
Bakanlığı yapmalı, ancak denetim ve önlemler maalesef çok yetersiz. AKP’nin tarım
politikaları Türkiye’de insan hayatı çok ucuzlaştırdı. Hiçbir şey insan ve doğayı
korumaktan daha önemli değildir.’’ dedi.
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergede Tarım ve
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sorduğu sorular ise şu şekilde;

1. Türkiye’de tarımsal üretimde kullanılan pestisit oranı nedir?
2. Hatay il ve ilçelerinde tarımda kullanılan pestisit oranı nedir?
3. Türkiye’de kişi başına düşen pestisit miktarı nedir?
4. Pestisitlerin sağlık zararlarının boyutları, çevresel maliyeti ve toplumdaki hangi
grupların bu konuda daha kırılgan olduğu konusunda gerekli araştırmalar yapılmış
mıdır?
5. Pestisit kullanımı toprağa, havaya, suya ve doğada canlılarla birlikte insanların sağlıklı
ve güvenliği gıdaya ulaşması açısından da bir risk oluşturmuyor mu?
6. Pestisit kullanımının azaltılması yönünde Bakanlığınızın bir çalışması olacak mıdır?